Kurzy

Che 64 Chemie je život kolem nás i uvnitř nás

Lektor/ka kurzu
Ing. Jiří Mikeš
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

Chemie je zábava:

Trochu zvláštní kapaliny.      

Barevné hrátky s manganistanem draselným

Chemická zahrádka – krása běžných krystalů ve vodním skle          

Jak nám tuhne malta.

Fluorescence rostlinných barviv

Chemie v kuchyni

Indikátor kyselosti a zásaditosti z červeného zelí

Kvasnice zdroj CO2

Tenkovrstvá chromatografie koření a rostlinných barviv.

Sublimace kofeinu.

Bílkoviny známé i neznáme kolem nás včetně lepku .

Chemie v kriminalistice

Hledání stop ninhydrinem a otisky prstů pomocí kakaového prášku

Gen ve zkumavce.      

Chemie a neživá příroda kolem nás

Výluhy ze zeminy – měření vodivosti a pH.

Vyzkoušejte tvrdost vody u vás.

další informace

Praha 27.4.2018, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

volných míst: 0
 objednat

Fy 84 Energetika v 21. století i ve vzdálenější budoucnosti

Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

V přednášce budou zhodnoceny jednotlivé zdroje energie z hlediska jejich dlouhodobého využití. Dále budou probrány výhody a nevýhody jednotlivých obnovitelných zdrojů energie a porovnány s přednostmi a nedostatky zdrojů jaderné energie. Budou vysvětleny principy a cesty k množivým rychlým jaderným reaktorům 4. generace, bez kterých by ani uran nevystačil pro dlouhodobý časový horizont a budou zmíněny i perspektivy jaderné fúze.

V ceně kurzu jsou i dvě knihy od lektora:

Libra, M., Mlynář, J., Poulek, V., Jaderná energie, kniha-monografie, ILSA,Praha, (2012), 167 stran, ISBN 978-80-904311-6-4 (1. vydání) 
  
Libra, M., Poulek, V., Fotovoltaika, kniha-monografie, ILSA,Praha, (2010), 165 stran, ISBN 978-80-904311-5-7 (2. doplněné vydání) 

 

další informace

Praha 10.05.2018, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 980 Kč

 objednat

ČJ 169 Vybraní autoři současné světové literatury

Lektor/ka kurzu
Mgr. František Brož
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

Primárním obsahem semináře je seznámení účastníků s vybranými autory a jejich některými literárními díly, která v posledním dvacetiletí upoutala pozornost kritiků i čtenářů, nicméně seminář není zaměřen na prezentaci komplexních přehledových informací o současném vývoji jednotlivých světových literatur. Předmětem práce v semináři budou vybraná díla autorů jako V. Sorokin, I. Falcones, C. McCarthy, I. Pears, A. Pérez-Reverte, J. Wintersonová, M. Cunningham a další. Účastníci semináře dostanou listy s ukázkami z vybraných děl s náměty na práci s těmito listy v hodinách literatury. U některých děl si účastníci semináře zkusí tvorbu pracovních listů k použití ve výuce. Absolvování semináře tedy přinese jeho účastníkům nejen dílčí poznatky o vybraných dílech současné světové literatury, ale také náměty k využití daných děl v hodinách českého jazyka a literatury na středních školách. 

program:

Vybraní autoři současné světové literatury s akcentem na španělskou, ruskou, americkou a anglickou s přesahy do dalších národních literatur (přednáška s prezentací) - účastníci získají vhled do předmětné problematiky

Práce s texty vybraných autorů (Sorokin, Falcones, McCarthy aj.) ve formě pracovních listů s náměty do výuky (seminární formy práce)

- účastníci se seznámí s možnými postupy práce ve výuce na základě konkrétních ukázek z textu vybraných autorů

Vývoj pracovních listů účastníky semináře (samostatná práce s vedením lektora)

- účastníci si osvojí principy vývoje pracovních listů směřujících k rozvoji čtenářských dovedností žáků

další informace

Praha 19.04.2018, 9:30–16:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

volných míst: 7
 objednat

NJ 101 Hör zu! Sag bloss nicht, dass du nicht verstehst !

Lektor/ka kurzu
PhDr. Naďa Matouchová
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

Hör zu! Sag bloss nicht, dass du nicht verstehst !

Praktický seminář s cílem naučit pracovat žáky s mluveným  textem jako prostředkem osvojování jazyka. Poslech s porozuměním  je náročná řečová dovednost, kterou lze v podmínkách cizojazyčného  úspěšně  rozvíjet. Obsahem semináře je  nácvik kompetence žáků porozumět mluvenému  cizojazyčnému textu,  metodické postupy,  učební žákovské strategie a   typologie her a cvičení.

Seminář bude členěn do následujících fází:

 1. Stručný didaktický úvod (poslech jako receptivní řečová dovednost, základní pojmy). Porovnání obtíží při získávání dovedností v podmínkách výuky mateřského a cizího jazyka a shod a rozdílů při nácviku druhé receptivní dovednosti (čtení s porozuměním). Hlavní strategie při poslechu. Možnosti prezentace poslechového textu. Metodický nácvik poslechu a učební žákovské strategie. Typologie úkolů.  Sémantizační techniky. (3 vyučovací hodiny)
 2. Praktické ukázky poslechových textů včetně úkolů, her a cvičení, podporujících nácvik poslechu mluvených textů. (5 vyučovacích hodin)

další informace

Praha 17.05.2018, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

D 82 Život na okraji společnosti v 16.-18. století

Cílová skupina
učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií
Kurz akreditován MŠMT pod č.
912/2014-1-42
Počet vyučovacích hodin
4

Seminář se bude zabývat problematikou popularizace „malých“ dějin. V minulosti žili nejen panovníci, ale rovněž venkované a dále i lidé, kteří se pohybovali na samém okraji společnosti. Posluchači budou obeznámeni s problematikou, která je aktuální i v naší době (svobodné matky, Romové), takže je možné ji do výuky bez problémů zařadit.

další informace

Praha 11.05.2018, 10:00–13:15

místo konání bude upřesněno na pozvánce

780 Kč

 objednat

D 85 Staré dobré časy aneb evropská každodennost v 19. století

Lektor/ka kurzu
Mgr. Marie Michlová
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

Témata:

 • Evropské země na mapách z 19. století
 • Rozdělení obyvatel podle sociálních vrstev, socioekonomická stratifikace
 • Dětství, mládí a stáří v 19. století
 • Rodina a milníky života: narození, svatba, smrt
 • Medicína, hygiena
 • Móda a estetika
 • Výživa, etiketa
 • Finance, zaměstnání, vzdělání
 • Doprava, technika
 • Umění, sport, volný čas

další informace

Praha 04.05.2018, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

ZŠ 73 Osvědčilo se v hodinách matematiky (a také: Aby dobré nápady nezapadaly)

Cílová skupina
učitelé ZŠ 1
Kurz akreditován MŠMT pod č.
22820/2017-3-829
Počet vyučovacích hodin
8

O některých možnostech zvyšování kultury numerického počítání (nácvik numerace, pamětné osvojování početních operací) prostřednictvím didaktických her.

Hry specifické a nespecifické, individuální a skupinové, didaktické hry s podílem náhody.

Didaktické hry umožňující naplnění požadavku „v každé hodině si má učitel najít tzv. čas pro sebe“. Soutěže (nejen pro nejlepší počtáře). Ukázky k jednotlivým okruhům formou dílny (vlastní prožitek: motivace, pochopení pravidel, eventuálně diskuse. Číslo nás probudí, Prstová kalkulačka, Telefonní ústředna, Kolik desítek, Číselný trojúhelník, Domečky, Vajíčka, Početní hvězdice, Bingo – bongo, Postav věž, Matematické loto speciál, Pokryj destičku, Jízdenky, Vlaštovky, Piškvorky aj.

A co se osvědčilo Vám? Diskuse, výměna zkušeností

další informace

Praha 26.04.2018, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

RJ 22 Móda? Móda … Móda! (Мода? Мода… Мода!)

Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

V teoretické části semináře bude pojednáno o historii módy, jejím vývoji, budou probrány historické i současné reálie související s tímto tématem. Materiály jsou  doplněny novou lexikou, frazeologizmy, příslovími, aforismy, okřídlenými slovy a výrazy o módě, oděvů a obuvi.

Do praktické části semináře budou zařazeny zajímavé texty a různé druhy cvičení vycházející z uvedeného tématu: módní styly, oblečení, oblékání (hity každé sezóny), pokrývky hlavy, obuv, šperky, kosmetika, módní doplňky, tetování, barvy a odstíny  atd.

Budou použita různé druhy cvičení: fonetická cvičená, doplňování různých druhů slov ve větach, tvoření různých druhů slov, cvičení na výběr synonym a antonym, cvičení na rusko-českou homonymii, cvičení na tvoření stupňů srovnání přídavný jmen, tvoření druhů sloves, cvičení na tvoření přídavných jmen slovesných, cvičení na použiti různých předpon v slovesech, cvičení na výrazné čtení textu a básníček, překladatelská cvičení. 

další informace

Praha 11.5.2018, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

volných míst: 4
 objednat

Bi 68 Užitková botanika

Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

Praktické poznávání základních léčivých, jedovatých, invazivních a expanzivních rostlin naší přírody – jejich taxonomie, morfologie, ekologické nároky, obsahové látky využití (zejména pro zdraví), ochranářský management.

Ovoce (naše i subtropické), zelenina a koření pro zdraví a krásu. Pochutiny – jejich členění, charakteristika základních – káva, čaj, kakao, cikorka, octy, křen, hořčice aj.).

U léčivých rostlin – způsoby sběru, uchování, zpracování, recepty.

Základy homeopatie – co patří do domácí lékárničky.

 

1. hod Význam rostlin rozebraný z různých aspektů, obsahové látky rostlin – jejich výskyt, význam pro zdraví či hospodářství

2. hod. Charakteristika léčivých rostlin, zásady užití, jejich sběru, uchování, různé způsoby zpracování

3. hod Základní léčivé rostliny naší přírody (výběr z 200 – na přání rozbory), jejich morfologie, stanoviště, vhodná doba i části sběru, vnitřní a vnější užití

4. hod Jak na běžné choroby pomocí našich léčivých rostlin bez jedovatých a zvláště chráněných rostlin, včetně využití v homeopatických přípravcích

5. hod Naše zelenina a luštěniny pro zdraví a krásu (charakteristika rostlin, obsahové látky, využití nejen v kuchyni, ale i pro zdraví, krásu atd.)

6. hod Naše a subtropické ovoce (charakteristika rostlin, obsahové látky, využití nejen v kuchyni, ale i pro zdraví, krásu atd.)

7. hod Základní koření a pochutiny (čaje, káva, cikorka, kakao, křen, hořčice, octy atd.) - charakteristika rostlin, obsahové látky, využití nejen v kuchyni, ale i pro zdraví, krásu atd.

8. hod Náměty na výuku užitkové botaniky (výukové CD i s testy), ochutnávky čajů, diskuze

V ceně vzdělávací akce jsou četné autorkou připravené elektronické podpory s velkým množstvím obrazového materiálu – zejména fotodokumentace autorky.

další informace

Praha 10.05.2018, 9:30–16:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 760 Kč

 objednat

PP 288 Problémové situace ve škole

Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií
Kurz akreditován MŠMT pod č.
22820/2017-3-829
Počet vyučovacích hodin
8

V kurzu budou probírána následující témata:

 • asertivní komunikace ve výchově
 • efektivní zpětná vazba
 • fáze a mediace konfliktu

Účastníci se seznámí s příčinami agrese. Součástí semináře bude nácvik zvládání agrese ve škole

další informace

Praha 09.05.2018, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 850 Kč

volných míst: 0
 objednat

PP 289 Jak zvládnout krizi a ještě se z ní poučit?

Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

Krize jsou přirozenou součástí lidského života. Jak si však poradit s krizovými situacemi ve škole? A jak reagovat, pokud krizovou situací prochází některý z našich žáků? Cílem kurzu bude seznámit účastníky s postupem při krizové intervenci. Zvládnutá krize je totiž momentem, který skýtá významnou příležitost k osobnostnímu růstu.

Témata probíraná v kurzu:

 • Krize a její příčiny. Propuknutí a fáze krize. Typy krize. Projevy osoby v krizi.
 • Krizová intervence a zásady komunikace s osobou v krizi.
 • Specifika krizové intervence u dětí a dospívajících. Vztah pomáhající – dítě a jeho kvalita, komunikace s dítětem v krizi.
 • Krize a skupinová dynamika. Jak zpracovat krizi ve skupině?
 • Sebezkušenostní část - nácvik intervence.
 • Tragické události ve škole a jak je řešit. Síť krizových zařízení a možnosti odborné pomoci. Práce s kazuistikou.

další informace

Praha 10.05.2018, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 850 Kč

volných míst: 2
 objednat

PP 292 ŠIKANA JINAK

Lektor/ka kurzu
PhDr. Lenka Svobodová
Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

Seminář seznámí účastníky s problematikou kyberšikany a sociálních sítí. Komplexním způsobem odpovídá na otázky, které s problematikou šikany prostřednictvím komunikačních technologií souvisejí. Podrobně rozkrývá motivy, které ke kyberšikaně vedou a prostředí, ve kterých se odehrává. Všímá si specifik důvodů k šikanování v jednotlivých vývojových obdobích. Největší důraz je kladen na pochopení závažnosti tohoto jevu a správnému nastavení preventivních opatření.

Osnova semináře:

1. Kyberšikana – definice, pojetí, příbuzné pojmy, výskyt.

2. Znaky kyberšikany – jak ji rozpoznat, signály, podobnosti a odlišnosti od šikany „klasické“, jejich specifika, rizikové chování.

3. Techniky kyberšikany – prostředí, ve kterém probíhá, druhy a formy, projevy.

4. Pachatel kyberšikany a jeho oběti – jak je rozpoznat, vlastnosti, důvody, motivace, rodinné zázemí.

5. Důsledky kyberšikany – psychické, psychosomatické, sociální, primární a sekundární účinky, sebevražda.

6. Sociální sítě – jejich pozitiva a negativa, konkrétní rizika sdělování informací, bezpečné chování.

7. Obrana proti kyberšikaně – prevence, bezpečné klima, metody a strategie řešení, co brání odhalení, právní opora, s kým spolupracovat, kde hledat pomoc, jak může pomoci škola a jak rodina.

Použité techniky a aktivity:

Výklad – prezentace v MS Power Point, individuální práce, sebezkušenostní techniky, práce ve skupinách, hraní rolí, zpětná vazba, reflexe provedených aktivit, diskuze, příklady z praxe, kazuistiky.

další informace

Praha 16.05.2018, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

PP 312 Neverbální komunikace

Lektor/ka kurzu
Mgr. Rudolf Hadrava
Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

 • Verbální a neverbální komunikace – základní principy
 • Vliv neverbální komunikace na tvoření prvního dojmu a celkové image
 • Oči a oční kontakt - význam v komunikaci
 • Postoj, gesta, mimika, postavení těla a teritorium – jejich vliv na lidské podvědomí
 • Soulad a nesoulad verbální a neverbální komunikace – efektivita sdělení
 • Jak rozpoznat lhaní
 • Návody na čtení a pochopení komunikačního partnera – slovník řeči těla
 • Základní mezikulturní rozdíly v neverbální komunikaci

 

další informace

Praha 18.05.2018, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

volných míst: 4
 objednat

PP 313 Zvládání námitek a jednání v obtížných situacích ve škole

Lektor/ka kurzu
Mgr. Rudolf Hadrava
Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

 • Typy obtížných situací a jejich příčiny
 • Identifikace konkrétních obtížných situací z praxe účastníků
 • Nástroje efektivního řešení obtížných situací
 • Typologie obtížných lidí a jak s nimi jednat
 • Kontrola emocí
 • Empatie a zvládání námitek
 • Strategie zvládání konfliktních situací
 • Manipulace a obrana proti ní
 • Asertivita – jeden z nástrojů při řešení obtížných situací

další informace

Praha 09.05.2018, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

volných míst: 0
 objednat

PP 306 Úvod do školské legislativy

Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

Seminář nabídne základní informace z oblasti školské soustavy, systému vzdělávání a státního dohledu nad postupem školských orgánů a organizací. Zmíněné otázky budou přiblíženy s ohledem na základní pojmy české školské legislativy. Seminář je vhodný jak pro učitele základních, tak středních škol. Získají ucelený přehled o soustavě škol a školských zařízení, o možnostech státních zásahů do otázek souvisejících s poskytováním vzdělání, jakož i o působení samosprávy v otázce vzdělávání. Základní informace budou také poskytnuty mimo rámec školského zákona o akademickém vzdělávání a jeho právním zakotvení, jakož i o možnostech postupu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a České školní inspekce. Seminář není koncipován jako jednostranná klasická přednáška: prostřednictvím kasuistiky budou zúčastnění hledat právní řešení možných postupů zainteresovaných subjektů při nastínění některých v praxi se vyskytujících problémů při přijímání žáků do škol či při poskytování vzdělávání.

další informace

Praha 27.04.2018, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

AJ 189 Angličtina pro ty, kteří se nechtějí učit

Lektor/ka kurzu
Mgr. Sylvie Doláková
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2
Kurz akreditován MŠMT pod č.
158/2016-3-32
Počet vyučovacích hodin
6

Tematicky uspořádané lekce naučí učitele, jak s minimální intervencí dosáhnout hodiny, kdy jsou žáci zaujati daným úkolem, na kterém pracují individuálně či ve skupinách a učí se prezentovat výsledky své práce.

Aktivity zahrnují práci s textem – atraktivní procvičování aktivit zaměřených k soustředěnému poslechu, spontánnímu mluvení, plynulému čtení a psaní. Učitelé se seznámí s několika způsoby, jak připravit přiměřené jazykové úkoly, jak zvýšit zájem žáků o atraktivní činnosti, jak vstřebat a upevnit základní gramatická pravidla a zvýšit osobní zaujetí pro práci na úkolu. Využitím běžně dostupných materiálů, například těch, ale hlavně jejich jednoduchou adaptací a další zpracováním umožní dětem lépe a důkladněji procvičit dané učivo. Aktivity jsou zaměřené na nenásilné procvičování textu, upevňování frází, porozumění obsahu sdělení i vlastní produkci anglického textu, k zapamatování slovní zásoby i frází, ke smysluplné reprodukci textu i vytváření nových řečových struktur.

Poznatky přímo z praxe pomáhají méně zkušeným učitelům. Kurz je doplněn mnoha dalšími podpůrnými materiály a také návody, jak jednoduše vyrobit vlastní pracovní listy, zaměřené přesně na žádoucí učivo.

další informace

Praha 19.4.2018, 10:00–15:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

990 Kč

volných míst: 1
 objednat

FJ 19 Francouzština p(r)ožitkem (aneb Jak dostat francouzštinu pod kůži)

Lektor/ka kurzu
Mgr. Anna Třesohlavá
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

Seminář se soustředí na možnosti aktivizace studentů a metod umožňujících efektivnější osvojování francouzštiny a propojení jazykových kompetencí s osobnostním rozvojem a psychohygienou. Seminář probíhá ve francouzštině. Jeho náplní je přehled možností přirozeného osvojování cizího jazyka, na základě jeho reálného použití, pasivního (poslechem) a aktivního (komunikací) zejména v zájmových aktivitách. Zaměříme svoji pozornost na aktivity, které umožňují práci s tělem (aktivity sportovní, relaxační, na propojení mozkových hemisfér) a kreativní (výtvarná tvorba, hudební a hlasové aktivity atd). Zmíněné možnosti budou nastíněny jak formou přednášky, tak i konkrétního vyzkoušení prožitkovou formou.

další informace

Praha 04.05.2018, 10:30–17:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 850 Kč

 objednat

ZŠ 74 Učíme efektivně, učíme CLILem?

Lektor/ka kurzu
Mgr. Sylvie Doláková
Cílová skupina
učitelé ZŠ 1
Kurz akreditován MŠMT pod č.
5969/2017-3-299
Počet vyučovacích hodin
16

JEDNÁ SE O BLOK DVOU SEMINÁŘŮ PO 8 VYUČOVACÍCH HODINÁCH (CELKOVÁ HODINOVÁ DOTACE JE 16 VYUČOVACÍCH HODIN)

Charakteristika:

V úvodu si shrneme poznatky o tom, ke kterým oblastem a jakým způsobem můžeme zařazovat práci s cizím jazykem (aktivizace zkušeností účastníků a prezentace dalších možností, kterými se budeme v kurzu zabývat - viz níže)

Nastíníme možnosti, které dětem pomohou propojit si pochopení látky a procvičení cizího jazyka (slovní zásoba, procvičování frází z dané oblasti, pochopení obsahu v obou jazycích na základě).
Spolu s účastníky se zaměříme také na oblasti:
- příprava a udržování odborné úrovně učitele

- specifika výuky u různých věkových skupin

- organizace a plánování hodiny s ohledem na potřeby a schopnosti žáků

- organizace prostoru a přechodu z jedné aktivity ke druhé

- používání mateřského jazyka – jak, kdy, proč

- jak rozvíjet zájem a motivaci

- vysvětlíme si, proč je mnohem důležitější proces, než samotný výsledek

Součástí kurzu bude i diskuzní platforma, kde si účastníci budou moci vyměnit poznatky ze své vlastní praxe.

 

Obsah prvního setkání (8 vyučovacích hodin):

Úvod - význam metody CLIL pro rozvoj jazykové vybavenosti dětí (90 min)
Myšlenková sprcha o zkušenostech účastníků a jejich očekávání

Prezentace k výhodám a možnostem techniky CLIL

Jak nabízet učivo tak, aby se žáci z hodin odnesli co nejvíce (120 min)
Prezentace techniky projektových knih, do kterých děti zaznamenávají poznatky
Předvedení přípravy jednotlivých formátů (minibook, layered book, learning wheels, flap books, shape books), do kterých děti zaznamenávají znalosti učiva

Účastníci zkoušejí využívat své dosavadní poznatky a zapsat je do svých formátů, které si v této části kurzu vyrobí

Dá se využít CLIL v hodinách češtiny a literatury? (90 min)

Práce s textem, využívání CCQ’s ke zjištění porozumění
Strategie „čtení a pochopení“, „čtení a zapamatování si“ podle Grubera

Obrázkové a fragmentové čtení
Rozvíjení poslechových a komunikačních dovedností - řetězové hry, jak využít systém kartiček, running dictations, jigsaw techniky,

Matematika anglicky nebo angličtina s matematikou?  (80 min)

Práce s čísly, “subitizing“,  odhadování počtu, porovnávání více/méně
Jednoduché matematické operace - sčítání/odčítání

Pohybové počítání, manipulace s předměty, s kartičkami
Matematické komunikační hry pro rozvoj matematické pohotovosti

Matematické názvosloví

Závěr a shrnutí (10 min)

 

Obsah druhého setkání (8 vyučovacích hodin):

Úvod (90 minut)
Zkušenosti s uplatněním prvků projektových knih - prezentace technik, které účastníci mezi kurzy vyzkoušeli
Příklady dobré praxe – diskuze

Poznáváme přírodu (90 min)

Strategie “thought shower“ - sběr a sdílení informací
Příprava vlastních pracovních listů - jak na to

Paměťové a asociační hry

Žijeme v lidské společnosti (90min)

Strategie “make a profile“ - třídění a zpracovávání informací a faktů
Aktivity typu Find someone who…, card reading games, listening dictations, talkative circles, scavenger hunt

CLIL v hudební, výtvarné výchově a v tělovýchovných chvilkách  (60 min)

Názvosloví, TPR, pohybové, taneční a hudebně pohybové hry, hry s pravidly

Závěr a shrnutí (30 min)

další informace

Praha 23.5.2018, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

3 120 Kč

 objednat

PP 316 Deskové hry a rozvoj klíčových kompetencí

Lektor/ka kurzu
Bc. Jan Burda
Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

Seznamte se s celou řadou moderních deskových her a jejich využití k rozvoji klíčových kompetencí žáků a při výuce průřezových témat. Kromě výkladu si řadu her a metod vyzkoušíte přímo na semináři.

V rámci semináře se účastníci seznámí s celou řadou moderních deskových her a jejich využití ve vyučování. Většina těchto her se dá velmi dobře využít k rozvoji klíčových kompetencí a výuce průřezových témat v řadě předmětů. Seminář je z velké části zaměřen na praktické vyzkoušení samotných her a příslušným výkladem a vysvětlením. Na semináři bude možno některé z her přímo nakoupit nebo objednat.

Osnova:

TÉMA

OBSAH

ČAS. DOTACE

1.

Úvod do metodiky deskových her

Základy metodiky využití deskových her a teoretické principy a východiska jejich začlenění do výuky

1 hodina

2.

Představení konkrétních her a jejich možností

Praktické vyzkoušení jednotlivých her a jejich možností začlenění do výuky v návaznosti na jednotlivé kompetence a průřezová témata.

Představení variant a obměn jednotlivých her.

V rámci semináře budeme pracovat s těmito hrami:

 • TIC-TAC BUM
 • Times up
 • Aktivity
 • sada her Smart games
 • Krycí jména

 

6 hodin

3.

Závěrečná diskuse

Diskuse účastníků nad získanými poznatky a teoretické závěry semináře

1 hodina

další informace

Praha 02.05.2018, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

TV 57 Atletika pro školáky zábavně

Cílová skupina
učitelé ZŠ 1
Kurz akreditován MŠMT pod č.
158/2016-3-32
Počet vyučovacích hodin
6

Obsahem kurzu je seznámení cílové skupiny se sadou dětského atletického nářadí a náčiní, metodikou nácviku atletických disciplín s využitím těchto pomůcek a zábavnými formami výuky i soutěží. Dále pak prezentace metodických materiálů a projektů „Kids athletics“ v oblasti zájmových útvarů (např. školních sportovních klubů) a „Atletika pro děti do škol“ v oblasti povinné tělesné výchovy (především pro 1. stupeň ZŠ).

Teoretická část 1 x 45 minut : základní charakteristika atletiky jako sportu vhodného pro všechny děti, seznámení s fyziologickými účinky atletických disciplin a klíčovými momenty základních atletických dovedností a informace o dostupných metodických materiálech včetně jejich prezentace

Praktická část 5 x 45 minut : seznámení s pomůckami sady dětské atletiky, různými způsoby využití ve všech částech cvičebních hodin, správná metodika nácviku dovedností a možnosti uspořádání soutěží (ve třídě, škole, příp. i mezi školami).

 

další informace

Praha 15.05.2018, 09:00–14:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

990 Kč

 objednat

AJ 192 Pestrobarevnost hlavního proudu současné americké literatury

Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

Tradičně byl hlavní proud současné a moderní americké literatury bílý a literární produkce menšin byla pro literární kritiky a historiky spíše marginálním doplněním, jakousi „poznámkou pod čarou“. To se během desetiletí hnutí za občanská a lidská práva šedesátých let 20. století začalo dramaticky měnit a literatura menšinových autorů dnes vlastně nejúplněji zaznamenává a vyhodnocuje problematiku americké kulturní identity a složité procesy asimilace nebo integrace. V posledních třech/čtyřech desetiletích etničtí autoři jsou překvapivě „nejameričtější“, což potvrzují úspěšné romány a povídky autorů afroamerických (Terry McMillanová, Percival Everett, Charles Johnson), židovských (Philip Roth, Cynthia Ozicková, Nathan Englander), azijsko-amerických (Maxine Hong Kingstonová, Amy Tanová, Jhumpa Lahiriová, Bharati Mukherjee)ová) chicanská (Luis Valdez, Sondra Cisnerosová), původních indiánských národů (Louise Erdrichova, Marmon Leslie Silková) a dalších. Zřejmě se tato změněná situace odráží i v evropském pohledu na americkou literaturu, když se podíváme na americké nositele Nobbelovy ceny za literatu – posledním bílým Američanem takto oceněným byl John Steinbeck. Od té doby to byli autoři menšinoví – od J. B. Singera po Toni Morrisonovou a nejnověji  - Boba Dylana.   

Kromě přednáškového výkladu se bude v semináři pracovat s vybranými texty, které účastníci obdrží předem, aby se s nimi seznámili. Vybrané texty budou ilustrovat složitost procesu asimilace a integrace ve stále kulturně (etnicky a rasově) různobarevnější americké společnosti. Obecně jde o téma, které se stává stále aktuálnější i pro Evropu a evropské země, včetně naší.

další informace

Praha 26.04.2018, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace