Kurzy

Z 75 Mýty a fakta o migraci

Lektor/ka kurzu
Mgr. Jan Schroth
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií
Kurz akreditován MŠMT pod č.
12475/2017-2-556
Počet vyučovacích hodin
4

Akce bude atraktivní formou seznamovat pedagogické pracovníky s tématem migrace a integrace cizinců.

 

Důvodem pro vzdělávání pedagogických pracovníků je skutečnost, že téma migrace se stalo velmi rychle vysoce aktuálním a rezonuje ve společnosti, včetně ve specifických formách a to i mezi žáky všech úrovní škol. Protože se jedná o relativně nové a složité téma, trpí aktuální velmi živá debata mnoha nedostatky. Výzkumy potvrzují, že část české společnosti má ve srovnání s ostatními evropskými státy nejvíce negativní postoje nejen vůči například muslimským imigrantům, ale i vůči dalším náboženským a etnickým skupinám.  Je vysoce pravděpodobné, že migrace se stane i v České republice již trvale významným tématem, a které je třeba dlouhodobě vhodně komunikovat a věnovat se vzdělávání jednotlivých skupin v této oblasti.

 

Na základě analýz a zkušeností je rovněž zřejmé, že podstatná část veřejnosti si bohužel vytvořila ve spojení s tématem imigrace podezřívavý a negativní postoj k informacím, které pochází z oficiálních zdrojů. A jako neobjektivní a „promigrační“ vnímá informace od neziskového sektoru pracujícího s migranty a některých médií a politiků. Podle dosavadních zkušeností to neplatí u IOM, která je brána jak veřejností, tak médii, jako do značné míry odborná organizace, která se snaží podávat nezávislé objektivní informace. IOM může využít odborného zázemí organizace se 170 členskými státy, v ČR pracuje od roku 1998.

 

Cílem je seznámit pedagogy s tématem migrace jak v ČR, tak ve světě, jejími příčinami a dopady na společnost, kulturu, ekonomiku, vzdělávání atd. Jednotlivé části přednášky se budou týkat migrace: integrace cizinců, migrace a rozvoj, migrace a gender, environmentální migrace, migrace a právo, migrace a zdraví aj.   

 

Lektoři IOM mají dlouholeté zkušenosti s kurzy pro pedagogy a studenty v různých formách – od odborných až po zábavnou. Obsah přednášek bude podle dohody a zájmu s příslušnou školou více reflektovat téma migrace v ČR, případně i na regionální úrovni, a globálně. Aktuální situace a události v ČR, budou zasazeny do EU a globálního kontextu. Účastníkům budou doporučeny zdroje k získávání dalších objektivních informací o tématu.

 

Cílem je rovněž naučit pedagogy kriticky pracovat s informacemi o migraci a udělat si samostatný názor na základě objektivních informací na její vliv na různé oblasti života v České republice i ve světě. Vnímání tématu posluchači by se mělo změnit od stereotypního k více objektivnímu.

Tyto znalosti by měli pedagogové využít i při práci s žáky a studenty.

Přednášky budou obsahovat krátké filmy (např. Doma tady a teď), bude využit výukový materiál IOM/UNHCR „Nejen čísla“, součástí bude i kvíz. 

další informace

Praha 9.4.2018, 10:00–13:15

místo konání bude upřesněno na pozvánce

780 Kč

 objednat

D 77 Středověký člověk a jeho svět

Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

Vnímání času a prostoru ve středověku, svět symbolů. Životní rituály. 2.Trojí lid, tři řády středověké společnosti a) Nobilita, král a jeho páni, válečník, dvořan, hospodář, rytíř - všední i sváteční den na šlechtickém sídle. b) Duchovenstvo a křesťanská ideologie v každodenním životě,  clerus regularis - mnišské řády, mendikanstké řehole, regulovaní kanovníci ; b) vysoký a nižší clerus secularis, farář a kostel jako středobod venkovské společnosti c) Rolník a život na vesnici, jeho každodennost i sváteční den poddaný a jeho malý svět 3. Obyvatelé měst a jejich svět a) Měšťan a jeho rodina , b) Tovaryši a služebný personál , c) Cechy, korporace, literátská a další bratrstva jako determinanty měšťanova života d) Intelektuálové a život na univerzitách. 4. Lidé na okraji společnosti a nečisté živnosti 5. Fáze lidského věku a jejich nazírání očima středověké společnosti

další informace

Praha 05.03.2018, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

D 81 Islám a islámský fundamentalismus

Lektor/ka kurzu
Mgr. Jan Dušek
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

Posluchači budou seznámeni s kulturně-historickým pozadím vzniku islámu, dále se základní myšlenkovou strukturou tohoto náboženství včetně komparace s judaismem a křesťanstvím. V další části přejdeme k vysvětlení okolností vzniku militantního islámského fundamentalismu, popíšeme jeho historický vývoj a vysvětlíme jeho ideologii včetně vysvětlení negativního vztahu islamistů k naší civilizaci. Lektor bude výklad doplňovat multimediálními prezentacemi k dané problematice a posluchači si odnesou řadu odkazů ke stažení zajímavých a přínosných materiálů na webu letora.

další informace

Praha 26.02.2018, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

D 82 Život na okraji společnosti v 16.-18. století

Cílová skupina
učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií
Kurz akreditován MŠMT pod č.
912/2014-1-42
Počet vyučovacích hodin
4

Seminář se bude zabývat problematikou popularizace „malých“ dějin. V minulosti žili nejen panovníci, ale rovněž venkované a dále i lidé, kteří se pohybovali na samém okraji společnosti. Posluchači budou obeznámeni s problematikou, která je aktuální i v naší době (svobodné matky, Romové), takže je možné ji do výuky bez problémů zařadit.

další informace

Praha 04.05.2018, 10:00–13:15

místo konání bude upřesněno na pozvánce

780 Kč

 objednat

D 84 Československo a naše země ve 20. století. Jak a co učit o tomto období

Lektor/ka kurzu
PhDr. Michal Pehr, Ph.D.
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

Seminář bude rozdělen na dva dílčí bloky:

I. blok – období 1900 – 1945 (4 vyučovací hodiny)

II. blok – období 1945 – 2000 (4 vyučovací hodiny)

I. blok

První blok bude zaměřen na problematiku našich dějin v 1. polovině 20 století. Zásadní pozornost bude věnována dvěma tématům. Nejprve otázce rozpadu habsburské monarchie (2014 –100 let od vypuknutí Velké války) a vzniku Československa (1918-1920). Druhým okruhem bude popis moderní prvorepublikové demokracie s jejími přednostmi i zápory. S účastníky se budeme také zabývat příčinami krize demokracie. Závěrečná část je následně věnována druhé světové válce. S účastníky akce bude probírat příčiny, její průběh a význam pro budoucí vývoj Československa.

II. blok

Druhý blok bude zaměřen na problematiku našich dějin ve 2. polovině 20 století. Zásadní pozornost bude věnována dvěma tématům. Nejprve otázce vyrovnávání se naší společnosti s obdobím nacistické okupace a protektorátu (odsun Německého obyvatelstva, snaha o potrestání kolaborace atd.). Pozornost bude věnována také období budování socializující demokracie, která se měla stát alternativou politického vývoje v rámci počínající studené války. Druhým tématem bude nástup komunistické totality (únor 1948, podoby nově budovaného totalitního systému až do roku 1989, kdy došlo k pádu komunismu). Dále se zaměříme na vznik samostatné České republiky.

další informace

Praha 06.03.2018, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

D 85 Staré dobré časy aneb evropská každodennost v 19. století

Lektor/ka kurzu
Mgr. Marie Michlová
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

Témata:

  • Evropské země na mapách z 19. století
  • Rozdělení obyvatel podle sociálních vrstev, socioekonomická stratifikace
  • Dětství, mládí a stáří v 19. století
  • Rodina a milníky života: narození, svatba, smrt
  • Medicína, hygiena
  • Móda a estetika
  • Výživa, etiketa
  • Finance, zaměstnání, vzdělání
  • Doprava, technika
  • Umění, sport, volný čas

další informace

Praha 04.05.2018, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace