Kurzy

Z 63 Geologická rizika (vulkanismus, zemětřesení, sesuvy) ve světě a v České republice

Kurz akreditován MŠMT pod číslem
12475/2017-2-556
Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií

Posluchači se seznámí s různými typy přírodních rizik (nebezpečí), přednáška se pak zaměří na vulkanismus, zemětřesení a dopady kosmických těles. Vulkanismus bude charakterizován ve vztahu k deskovým rozhraním. Budou zmíněny nejznámější sopečné výbuchy v dějinách lidstva včetně tzv. supervulkánů. Dále se zaměříme na možné ohrožení České republiky ať již nejmladšími vulkány na našem území nebo spadem sopečných produktů z aktivních evropských sopek. Podobně u zemětřesení budeme sledovat největší katastrofy především ve 20. století a jejich příčiny. Jak se seismicky projevují poruchy v zemské kůře v ČR?  Lze sopečné výbuchy a zemětřesení předvídat a jak se proti nim bránit?

Přednáška vychází z bohatých zkušeností autora, který jednak dlouhodobě pracoval na předvídání vulkanických erupcí a zemětřesení ve střední Americe, jednak měl možnost studovat  tzv. horkou skvrnu v Indickém oceáně - ostrov Réunion. Zažil také zemětřesení v Nikaragui a mohl sledovat následující záchranné akce. Navštívil impaktní kráter Nördlingen Ries v Bavorsku. Vedle fotografické dokumentace budou předvedeny vzorky typických vulkanických hornin z našeho území i charakteristických impaktních hornin z kráteru Ries.

další informace

Praha 31.10.2017, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

Z 64 Globální mapa světa a významných regionů

Lektor/ka kurzu
Mgr. Petr Dvořák, Ph.D.
Kurz akreditován MŠMT pod číslem
12475/2017-2-556
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ

1. část: Světová populace, migrace lidstva v mezinárodním měřítku, nerovnoměrné rozdělení HDP na obyvatele, nejvýznamnější producenti nafty a zemního plynu apod.

2. část: Ekologické problémy a ohrožené zóny biologické diverzity, scénáře možných klimatických změn, disponibilita sladké vody, hlavní náboženské konflikty apod.

3. část: Nejvýznamnější regiony – USA a Kanada, EU a Japonsko

4. část: Další významné mocnosti světa – Rusko, Čína, Indie, Brazílie

další informace

Praha 12.12.2017, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

Z 66 Země severu Evropy – pozapomenutá periferie či nejrozvinutější společnosti našeho světadílu

Lektor/ka kurzu
Mgr. Jan Dlask, Ph.D.
Kurz akreditován MŠMT pod číslem
12475/2017-2-556
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií

Po nezbytném terminologickém vyjasnění (sever, Skandinávie, severogermánské jazyky atp.) bude následovat výklad historických, kulturně-historických, geografických, hospodářských, společenských, politických a jazykových aspektů života severu Evropy, jeho kultury, zvyků a ve velmi obecném kontextu chápaných reálií včetně česko-severských vzájemných vztahů. Bude částečně uplatňován úhel pohledu srovnávací (především s poměry v České republice), po obsahové stránce bude seminář o něco více zaměřen na Švédsko a Finsko než na země ostatní.

- co znamená evropský Sever? 

- geografie evropského Severu

- historie (vč. kulturní) evropského Severu

- politické a společenské reálie evropského Severu

- kultura a zvyky evropského Severu

- vzájemné česko-severské vztahy

další informace

Praha 03.11.2017, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

Z 67 Migrační krize a česká migrační a azylová politika

Kurz akreditován MŠMT pod číslem
12475/2017-2-556
Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií

Sociologicko-bezpečnostně-psychologický charakter semináře

  • představení migračních tras do EU, příčin migrace, selhání tzv. Dublinského systému
  • situace ČR, počty migrantů, žadatelů o azyl a mezinárodní ochranu, jejich sociální profil
  • vládní strategie migrační politiky
  • vyhodnocení bezpečnostních rizik migrace
  • radikalizace majoritní společnosti ve vztahu k cizincům
  • vyhodnocení rizik české muslimské komunity a krajně pravicové scény
  • indikátory radikalizace jednotlivce a jeho společenská nebezpečnost
  • případy první českých "teroristů"

další informace

Praha 08.12.2017, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

SV 6 Islám a islámský fundamentalismus

Lektor/ka kurzu
Mgr. Jan Dušek
Kurz akreditován MŠMT pod číslem
12475/2017-2-556
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií

Účastníci budou seznámeni s kulturně-historickým pozadím vzniku islámu (myšlenkové a kulturní pozadí vzniku Koránu, život a působení proroka Mohameda) dále se základní      myšlenkovou strukturou tohoto náboženství (signifikantní témata: kosmologie, vztah člověk - Bůh, eschatologie, právo, sociální aspekty, vztah k dalším náboženstvím atd.) včetně komparace s judaismem a křesťanstvím. Výklad dále zahrne historický nástin šíření islámu ve světě v průběhu dějin a kulturně-civilizační aspekty islámu. Dále se výklad bude zabývat detailní analýzou práva šaría a jeho srovnáním s právem v euroamerickém civilizačním okruhu. Dalším z dílčích témat budou projevy islámu v současném světě včetně problematiky islámu v rámci EU (realita - statistiky, mýty a předsudky). V další části přejdeme k vysvětlení okolností vzniku militantního islámského fundamentalismu, popíšeme jeho historický vývoj a vysvětlíme jeho ideologii včetně vysvětlení negativního vztahu islamistů k naší civilizaci. Lektor bude výklad doplňovat multimediálními prezentacemi k dané problematice a posluchači si odnesou řadu odkazů ke stažení zajímavých a přínosných materiálů na webu lektora.

Seznam literatury, ze které lektor čerpal: 

TAUER, F. Svět islámu. Praha : Vyšehrad, 2006. ISBN 8070218282.

KROPÁČEK, L. Duchovní cesty islámu. 1. vyd. Praha : Vyšehrad, 1993. ISBN 8070211253

KROPÁČEK, L. Súfismus : Dějiny islámské mystiky.. Praha : Vyšehrad, 2008. ISBN 9788070218174.

Encyklopedie - Světový terorismus. 1. vyd. Praha: Svojtka&Co, 2002. ISBN: 8072373404  

MÜLLER, Z: Islám a islamismus - dilema náboženství a politiky. 1. vyd. Praha: Academia, 2010. ISBN: 9788020018182

MENDEL, M.: Džihád. Islámská koncepce šíření víry. 1. vyd. Brno: Atlantis, 1997. ISBN: 9788071083160 

KROPÁČEK, L.: Blízký východ na přelomu tisíciletí. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 1999. ISBN 8070212985

Qutb, S.: Milníky na cestě. 1. vyd. Praha: Academia, 2013. ISBN 978802002186-1

ČERNÝ, K.: Svět politického islámu. Lidové noviny, 2012. 9788074221668 

další informace

Praha 06.11.2017, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

volných míst: 1
 objednat

Praha 13.11.2017, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

Z 68 KONFLIKTY A PROBLÉMOVÉ OBLASTI SOUČASNÉHO SVĚTA

Lektor/ka kurzu
RNDr. Libor Jelen, Ph.D.
Kurz akreditován MŠMT pod číslem
158/2016-3-32
Cílová skupina
učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií

Seminář je zaměřen na prohloubení přehledu a orientace v aktuálním dění ve světě – jeho problémových oblastech a konfliktech a nedávné minulosti. Obecný a systematický pohled na problematiku (aktuální rizikové přírodní i společenské procesy, obecné příčiny a důsledky rizikových jevů a událostí, interakce přírodních a společenských problémů, vnímání a klasifikace rizik, typologie problémových oblastí a konfliktů) bude vystřídán přiblížením vybraných konfliktů v jednotlivých oblastech světa: Evropy, postsovětského prostoru, islámského regionu (terorismus, Blízký východ), indického subkontinentu, jihovýchodní a východní Asie, Latinské Ameriky a subsaharské Afriky. Důraz je přitom kladen na vidění problematiky v širších globálních a historických souvislostech, analýzu příčin a diskusi rizik budoucího vývoje. Závěr se věnuje významu znalosti aktuálního dění ve světě a možnostem aplikace této látky ve výuce na ZŠ a SŠ.

další informace

Praha 29.11.2017, 10:00–15:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

990 Kč

 objednat

Praha 14.12.2017, 10:00–15:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

990 Kč

 objednat

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace