Kurzy

PP 288 Problémové situace ve škole

Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií
Kurz akreditován MŠMT pod č.
22820/2017-3-829
Počet vyučovacích hodin
8

V kurzu budou probírána následující témata:

 • asertivní komunikace ve výchově
 • efektivní zpětná vazba
 • fáze a mediace konfliktu

Účastníci se seznámí s příčinami agrese. Součástí semináře bude nácvik zvládání agrese ve škole

další informace

Praha 09.05.2018, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 850 Kč

volných míst: 0
 objednat

PP 289 Jak zvládnout krizi a ještě se z ní poučit?

Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

Krize jsou přirozenou součástí lidského života. Jak si však poradit s krizovými situacemi ve škole? A jak reagovat, pokud krizovou situací prochází některý z našich žáků? Cílem kurzu bude seznámit účastníky s postupem při krizové intervenci. Zvládnutá krize je totiž momentem, který skýtá významnou příležitost k osobnostnímu růstu.

Témata probíraná v kurzu:

 • Krize a její příčiny. Propuknutí a fáze krize. Typy krize. Projevy osoby v krizi.
 • Krizová intervence a zásady komunikace s osobou v krizi.
 • Specifika krizové intervence u dětí a dospívajících. Vztah pomáhající – dítě a jeho kvalita, komunikace s dítětem v krizi.
 • Krize a skupinová dynamika. Jak zpracovat krizi ve skupině?
 • Sebezkušenostní část - nácvik intervence.
 • Tragické události ve škole a jak je řešit. Síť krizových zařízení a možnosti odborné pomoci. Práce s kazuistikou.

další informace

Praha 10.05.2018, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 850 Kč

volných míst: 2
 objednat

PP 292 ŠIKANA JINAK

Lektor/ka kurzu
PhDr. Lenka Svobodová
Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

Seminář seznámí účastníky s problematikou kyberšikany a sociálních sítí. Komplexním způsobem odpovídá na otázky, které s problematikou šikany prostřednictvím komunikačních technologií souvisejí. Podrobně rozkrývá motivy, které ke kyberšikaně vedou a prostředí, ve kterých se odehrává. Všímá si specifik důvodů k šikanování v jednotlivých vývojových obdobích. Největší důraz je kladen na pochopení závažnosti tohoto jevu a správnému nastavení preventivních opatření.

Osnova semináře:

1. Kyberšikana – definice, pojetí, příbuzné pojmy, výskyt.

2. Znaky kyberšikany – jak ji rozpoznat, signály, podobnosti a odlišnosti od šikany „klasické“, jejich specifika, rizikové chování.

3. Techniky kyberšikany – prostředí, ve kterém probíhá, druhy a formy, projevy.

4. Pachatel kyberšikany a jeho oběti – jak je rozpoznat, vlastnosti, důvody, motivace, rodinné zázemí.

5. Důsledky kyberšikany – psychické, psychosomatické, sociální, primární a sekundární účinky, sebevražda.

6. Sociální sítě – jejich pozitiva a negativa, konkrétní rizika sdělování informací, bezpečné chování.

7. Obrana proti kyberšikaně – prevence, bezpečné klima, metody a strategie řešení, co brání odhalení, právní opora, s kým spolupracovat, kde hledat pomoc, jak může pomoci škola a jak rodina.

Použité techniky a aktivity:

Výklad – prezentace v MS Power Point, individuální práce, sebezkušenostní techniky, práce ve skupinách, hraní rolí, zpětná vazba, reflexe provedených aktivit, diskuze, příklady z praxe, kazuistiky.

další informace

Praha 16.05.2018, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

PP 312 Neverbální komunikace

Lektor/ka kurzu
Mgr. Rudolf Hadrava
Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

 • Verbální a neverbální komunikace – základní principy
 • Vliv neverbální komunikace na tvoření prvního dojmu a celkové image
 • Oči a oční kontakt - význam v komunikaci
 • Postoj, gesta, mimika, postavení těla a teritorium – jejich vliv na lidské podvědomí
 • Soulad a nesoulad verbální a neverbální komunikace – efektivita sdělení
 • Jak rozpoznat lhaní
 • Návody na čtení a pochopení komunikačního partnera – slovník řeči těla
 • Základní mezikulturní rozdíly v neverbální komunikaci

 

další informace

Praha 18.05.2018, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

volných míst: 4
 objednat

PP 313 Zvládání námitek a jednání v obtížných situacích ve škole

Lektor/ka kurzu
Mgr. Rudolf Hadrava
Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

 • Typy obtížných situací a jejich příčiny
 • Identifikace konkrétních obtížných situací z praxe účastníků
 • Nástroje efektivního řešení obtížných situací
 • Typologie obtížných lidí a jak s nimi jednat
 • Kontrola emocí
 • Empatie a zvládání námitek
 • Strategie zvládání konfliktních situací
 • Manipulace a obrana proti ní
 • Asertivita – jeden z nástrojů při řešení obtížných situací

další informace

Praha 09.05.2018, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

volných míst: 0
 objednat

PP 306 Úvod do školské legislativy

Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

Seminář nabídne základní informace z oblasti školské soustavy, systému vzdělávání a státního dohledu nad postupem školských orgánů a organizací. Zmíněné otázky budou přiblíženy s ohledem na základní pojmy české školské legislativy. Seminář je vhodný jak pro učitele základních, tak středních škol. Získají ucelený přehled o soustavě škol a školských zařízení, o možnostech státních zásahů do otázek souvisejících s poskytováním vzdělání, jakož i o působení samosprávy v otázce vzdělávání. Základní informace budou také poskytnuty mimo rámec školského zákona o akademickém vzdělávání a jeho právním zakotvení, jakož i o možnostech postupu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a České školní inspekce. Seminář není koncipován jako jednostranná klasická přednáška: prostřednictvím kasuistiky budou zúčastnění hledat právní řešení možných postupů zainteresovaných subjektů při nastínění některých v praxi se vyskytujících problémů při přijímání žáků do škol či při poskytování vzdělávání.

další informace

Praha 27.04.2018, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

PP 316 Deskové hry a rozvoj klíčových kompetencí

Lektor/ka kurzu
Bc. Jan Burda
Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

Seznamte se s celou řadou moderních deskových her a jejich využití k rozvoji klíčových kompetencí žáků a při výuce průřezových témat. Kromě výkladu si řadu her a metod vyzkoušíte přímo na semináři.

V rámci semináře se účastníci seznámí s celou řadou moderních deskových her a jejich využití ve vyučování. Většina těchto her se dá velmi dobře využít k rozvoji klíčových kompetencí a výuce průřezových témat v řadě předmětů. Seminář je z velké části zaměřen na praktické vyzkoušení samotných her a příslušným výkladem a vysvětlením. Na semináři bude možno některé z her přímo nakoupit nebo objednat.

Osnova:

TÉMA

OBSAH

ČAS. DOTACE

1.

Úvod do metodiky deskových her

Základy metodiky využití deskových her a teoretické principy a východiska jejich začlenění do výuky

1 hodina

2.

Představení konkrétních her a jejich možností

Praktické vyzkoušení jednotlivých her a jejich možností začlenění do výuky v návaznosti na jednotlivé kompetence a průřezová témata.

Představení variant a obměn jednotlivých her.

V rámci semináře budeme pracovat s těmito hrami:

 • TIC-TAC BUM
 • Times up
 • Aktivity
 • sada her Smart games
 • Krycí jména

 

6 hodin

3.

Závěrečná diskuse

Diskuse účastníků nad získanými poznatky a teoretické závěry semináře

1 hodina

další informace

Praha 02.05.2018, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace