Kurzy

AJ 189 Angličtina pro ty, kteří se nechtějí učit

Lektor/ka kurzu
Mgr. Sylvie Doláková
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2
Kurz akreditován MŠMT pod č.
158/2016-3-32
Počet vyučovacích hodin
6

Tematicky uspořádané lekce naučí učitele, jak s minimální intervencí dosáhnout hodiny, kdy jsou žáci zaujati daným úkolem, na kterém pracují individuálně či ve skupinách a učí se prezentovat výsledky své práce.

Aktivity zahrnují práci s textem – atraktivní procvičování aktivit zaměřených k soustředěnému poslechu, spontánnímu mluvení, plynulému čtení a psaní. Učitelé se seznámí s několika způsoby, jak připravit přiměřené jazykové úkoly, jak zvýšit zájem žáků o atraktivní činnosti, jak vstřebat a upevnit základní gramatická pravidla a zvýšit osobní zaujetí pro práci na úkolu. Využitím běžně dostupných materiálů, například těch, ale hlavně jejich jednoduchou adaptací a další zpracováním umožní dětem lépe a důkladněji procvičit dané učivo. Aktivity jsou zaměřené na nenásilné procvičování textu, upevňování frází, porozumění obsahu sdělení i vlastní produkci anglického textu, k zapamatování slovní zásoby i frází, ke smysluplné reprodukci textu i vytváření nových řečových struktur.

Poznatky přímo z praxe pomáhají méně zkušeným učitelům. Kurz je doplněn mnoha dalšími podpůrnými materiály a také návody, jak jednoduše vyrobit vlastní pracovní listy, zaměřené přesně na žádoucí učivo.

další informace

Praha 19.4.2018, 10:00–15:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

990 Kč

volných míst: 1
 objednat

ZŠ 74 Učíme efektivně, učíme CLILem?

Lektor/ka kurzu
Mgr. Sylvie Doláková
Cílová skupina
učitelé ZŠ 1
Kurz akreditován MŠMT pod č.
5969/2017-3-299
Počet vyučovacích hodin
16

JEDNÁ SE O BLOK DVOU SEMINÁŘŮ PO 8 VYUČOVACÍCH HODINÁCH (CELKOVÁ HODINOVÁ DOTACE JE 16 VYUČOVACÍCH HODIN)

Charakteristika:

V úvodu si shrneme poznatky o tom, ke kterým oblastem a jakým způsobem můžeme zařazovat práci s cizím jazykem (aktivizace zkušeností účastníků a prezentace dalších možností, kterými se budeme v kurzu zabývat - viz níže)

Nastíníme možnosti, které dětem pomohou propojit si pochopení látky a procvičení cizího jazyka (slovní zásoba, procvičování frází z dané oblasti, pochopení obsahu v obou jazycích na základě).
Spolu s účastníky se zaměříme také na oblasti:
- příprava a udržování odborné úrovně učitele

- specifika výuky u různých věkových skupin

- organizace a plánování hodiny s ohledem na potřeby a schopnosti žáků

- organizace prostoru a přechodu z jedné aktivity ke druhé

- používání mateřského jazyka – jak, kdy, proč

- jak rozvíjet zájem a motivaci

- vysvětlíme si, proč je mnohem důležitější proces, než samotný výsledek

Součástí kurzu bude i diskuzní platforma, kde si účastníci budou moci vyměnit poznatky ze své vlastní praxe.

 

Obsah prvního setkání (8 vyučovacích hodin):

Úvod - význam metody CLIL pro rozvoj jazykové vybavenosti dětí (90 min)
Myšlenková sprcha o zkušenostech účastníků a jejich očekávání

Prezentace k výhodám a možnostem techniky CLIL

Jak nabízet učivo tak, aby se žáci z hodin odnesli co nejvíce (120 min)
Prezentace techniky projektových knih, do kterých děti zaznamenávají poznatky
Předvedení přípravy jednotlivých formátů (minibook, layered book, learning wheels, flap books, shape books), do kterých děti zaznamenávají znalosti učiva

Účastníci zkoušejí využívat své dosavadní poznatky a zapsat je do svých formátů, které si v této části kurzu vyrobí

Dá se využít CLIL v hodinách češtiny a literatury? (90 min)

Práce s textem, využívání CCQ’s ke zjištění porozumění
Strategie „čtení a pochopení“, „čtení a zapamatování si“ podle Grubera

Obrázkové a fragmentové čtení
Rozvíjení poslechových a komunikačních dovedností - řetězové hry, jak využít systém kartiček, running dictations, jigsaw techniky,

Matematika anglicky nebo angličtina s matematikou?  (80 min)

Práce s čísly, “subitizing“,  odhadování počtu, porovnávání více/méně
Jednoduché matematické operace - sčítání/odčítání

Pohybové počítání, manipulace s předměty, s kartičkami
Matematické komunikační hry pro rozvoj matematické pohotovosti

Matematické názvosloví

Závěr a shrnutí (10 min)

 

Obsah druhého setkání (8 vyučovacích hodin):

Úvod (90 minut)
Zkušenosti s uplatněním prvků projektových knih - prezentace technik, které účastníci mezi kurzy vyzkoušeli
Příklady dobré praxe – diskuze

Poznáváme přírodu (90 min)

Strategie “thought shower“ - sběr a sdílení informací
Příprava vlastních pracovních listů - jak na to

Paměťové a asociační hry

Žijeme v lidské společnosti (90min)

Strategie “make a profile“ - třídění a zpracovávání informací a faktů
Aktivity typu Find someone who…, card reading games, listening dictations, talkative circles, scavenger hunt

CLIL v hudební, výtvarné výchově a v tělovýchovných chvilkách  (60 min)

Názvosloví, TPR, pohybové, taneční a hudebně pohybové hry, hry s pravidly

Závěr a shrnutí (30 min)

další informace

Praha 23.5.2018, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

3 120 Kč

 objednat

AJ 192 Pestrobarevnost hlavního proudu současné americké literatury

Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

Tradičně byl hlavní proud současné a moderní americké literatury bílý a literární produkce menšin byla pro literární kritiky a historiky spíše marginálním doplněním, jakousi „poznámkou pod čarou“. To se během desetiletí hnutí za občanská a lidská práva šedesátých let 20. století začalo dramaticky měnit a literatura menšinových autorů dnes vlastně nejúplněji zaznamenává a vyhodnocuje problematiku americké kulturní identity a složité procesy asimilace nebo integrace. V posledních třech/čtyřech desetiletích etničtí autoři jsou překvapivě „nejameričtější“, což potvrzují úspěšné romány a povídky autorů afroamerických (Terry McMillanová, Percival Everett, Charles Johnson), židovských (Philip Roth, Cynthia Ozicková, Nathan Englander), azijsko-amerických (Maxine Hong Kingstonová, Amy Tanová, Jhumpa Lahiriová, Bharati Mukherjee)ová) chicanská (Luis Valdez, Sondra Cisnerosová), původních indiánských národů (Louise Erdrichova, Marmon Leslie Silková) a dalších. Zřejmě se tato změněná situace odráží i v evropském pohledu na americkou literaturu, když se podíváme na americké nositele Nobbelovy ceny za literatu – posledním bílým Američanem takto oceněným byl John Steinbeck. Od té doby to byli autoři menšinoví – od J. B. Singera po Toni Morrisonovou a nejnověji  - Boba Dylana.   

Kromě přednáškového výkladu se bude v semináři pracovat s vybranými texty, které účastníci obdrží předem, aby se s nimi seznámili. Vybrané texty budou ilustrovat složitost procesu asimilace a integrace ve stále kulturně (etnicky a rasově) různobarevnější americké společnosti. Obecně jde o téma, které se stává stále aktuálnější i pro Evropu a evropské země, včetně naší.

další informace

Praha 26.04.2018, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace