Kurzy

Bi 55 O sexu se píše všude, ale vědí děti opravdu to, co potřebují?

Lektor/ka kurzu
MUDr. Šárka Nováková
Kurz akreditován MŠMT pod číslem
12475/2017-2-556
Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, učitelé víceletých gymnázií, vychovatelé ve školních družinách

Praktické aspekty fyziologie dospívání – změny stavby a funkce těla, menstruace, fyziologický výtok, poluce, ranní erekce; sexuální názvosloví; vulgarismy 

"Doteky příjemné" - masturbace v dětství; "doteky nepříjemné" - rizika a formy zneužívání  (nejen „cizí pán s bonbóny“), asertivita v sexuální výchově 

Normalita a pestrost sexuality, pohlavní styk a nekoitální aktivity - co o tom vědí a co nevědí dnešní děti; pornografie a mediální svět

 Mýty kolem zahájení pohlavního života; zákonné mantinely; nová rizika v kyberprostoru; stručně k současné epidemiologii pohlavně přenosných nemocí

Představení zdrojů a možných didaktických pomůcek, sdílení zkušeností

další informace

Praha 22.11.2017, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

ZŠ 55 Využití online aplikací na 1. stupni ZŠ

Kurz akreditován MŠMT pod číslem
5969/2017-3-299
Cílová skupina
učitelé ZŠ 1

Jak zpestřit výuku, nestrávit příliš mnoho času s přípravami , pomoci slabším žákům či zaujmout žáky nadanější?  Pomocníkem mohou být online dostupné aplikace. Zaměříme se na myšlenkové mapy, testové a kvízové otázky, slovní mraky.  Přijďte se inspirovat. Nebojte se digitálních technologií. Ikdyž vám už není dvacet, zvládnete to. Ke každému účastníkovi přistupuji individuálně a respektuji jeho tempo. Online aplikace  mohou výrazně pomoci i v individuální práci se žáky, kteří mají se vzděláváním potíže. Je dobré učit děti způsobem, který je baví.

Obsah akce:

Slovní mraky 

 • popis možností využití v různých částech vyučovací hodiny
 • ukázka dostupné online aplikace
 • praktický nácvik práce s touto aplikací
 • vytvoření vlastního mraku slov pod odborným vedením lektorky
 • upozornění na didaktické zásady

Kvízy a testové otázky

 • ukázka dostupných aplikací
 • poukázání na didaktické nedostatky a přednosti jednotlivých aplikací
 • praktický nácvik práce s vybranou aplikací
 • vytvoření vlastního kvízu pod odborným vedením lektorky

Myšlenkové mapy

 • vysvětlení možností využití myšlenkových map ve výuce
 • ukázka dostupných aplikací
 • poukázání na didaktické nedostatky a přednosti jednotlivých aplikací
 • praktický nácvik práce s vybranou aplikací

další informace

Praha 20.11.2017, 10:00–13:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

990 Kč

volných míst: 0
 objednat

Praha 13.11.2017, 10:00–13:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

990 Kč

 objednat

ZŠ 59 Didaktické hry v matematice

Kurz akreditován MŠMT pod číslem
12475/2017-2-556
Cílová skupina
učitelé ZŠ 1

Seminář (charakter pracovní dílny) nabízí účastníkům různé možnosti využití didaktických her v hodinách matematiky (nejen) v 1. – 5. ročníku ZŠ. Náměty a charakter her vycházejí z vzdělávacích cílů tohoto předmětu a věkových zvláštností žáků. Činnosti sledují aktivní zapojení žáků podpořené účinnou motivací a zefektivnění vyučování. 

Účastníci obdrží publikaci s podnětnými aktivitami vč. CD s kopírovatelnými předlohami a pracovními listy.

další informace

Praha 24.10.2017, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 760 Kč

 objednat

ZŠ 60 Exkurze do moderní literatury pro děti – čtenáře mladšího školního věku

Lektor/ka kurzu
Mgr. Jarmila Sulovská
Kurz akreditován MŠMT pod číslem
5969/2017-3-299
Cílová skupina
učitelé ZŠ 1

V semináři, který vychází z požadavků RVP ZV,  bude prezentován výběr titulů z české i světové moderní literatury pro děti, jejichž pomocí mohou učitelé lépe rozvíjet čtenářskou gramotnost. Zaměříme se na vhodnou motivaci k četbě, podporu schopnosti rozlišit kvalitní literaturu od literatury triviální a směrování žáků k samostatné potřebě číst i mimo školu. Účastníci si pomocí rozmanitých metod prakticky vyzkoušejí práci s vybranými literárními texty, komiksem, ilustrací, audio a video nahrávkami.

Obsah semináře vychází z výsledků průzkumů čtenářské gramotnosti, které ukázaly, že lepší výsledky vykazují žáci v zemích, v nichž se vyučování opírá o práci s texty z intencionální literatury (určené dětem). Účastníci se seznámí s porovnáním kurikulí v zahraničí a u nás, s výsledky průzkumu mezi žáky, kteří doporučovali, se kterými tituly by se mělo ve škole pracovat. Prezentovány budou především tituly, které získaly některé z knižních ocenění v zahraničí nebo u nás. Využity budou rozmanité metody práce s textem, komiksem a ilustrací, popř. audiovizuálním zpracováním.

další informace

Praha 23.10.2017, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 850 Kč

 objednat

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace