Kurzy

Che 65 Nová podoba periodické soustavy prvků a nové objevy ve světě elementárních části

Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

Seminář pojednává o nové podobě PSP a perspektivách jejího rozšiřování v budoucnu,
o metodách syntéz nových supertěžkých prvků a jejich izotopů, o nových objevech ve světě elementárních a složených částic hmoty a polí a o perspektivách zkoumání a objevování částic v budoucnu.

  1. Nová podoba periodické soustavy prvků (PSP) a její budoucnost.
  2. Historie vývoje podob PSP (tabulky), historie objevů chemických prvků, chemické názvosloví. Periodické soustavy prvků na Internetu.
  3. Ostrov stability, magická čísla, tabulka izotopů.
  4. Supertěžké prvky a jejich příprava od roku 1940, centra výzkumu, moderní metody
    a budoucnost v objevování nových prvků.
  5. Nové objevy ve světě elementárních částic – Higgsovy bosony, neutrina. Centra výzkumu, moderní metody zkoumání, budoucnost v objevování částic
  6. Historie objevování částic: elektron, proton, antihmota, neutrino, neutron, pozitron, mezon, mion, kvarky atd.
  7. Současný stav rozdělení částic a jejich počet: kvanta polí, leptony, kvarky, fermiony, bosony, hadrony, baryony, mezony, nukleony, hyperony, piony, kaony, antičástice.
  8. Standardní model – rodiny elementárních částic, jádro atomu, elektronový obal, gravitace, elektřina, magnetismus, slabé interakce, silné interakce, Higgsův boson, Einsteinův životní sen – teorie všeho, Teorie strun (superstrun).

další informace

Praha 18.4.2018, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

Fy 81 Elektrický proud v polovodičích - ukázka i výroba zajímavých pomůcek

Lektor/ka kurzu
Václav Pazdera
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
5969/2017-3-299
Počet vyučovacích hodin
6

Obsahem semináře jsou náměty na laboratorní práce z fyziky ELEKTRICKÝ PROUD V POLOVODIČÍCH pro žáky i učitele základních a středních škol. Dále ukázka a výroba jednoduchých pomůcek pro demonstraci vlastností polovodičových součástek.  Účastníci semináře si budou moci některá jednoduchá zařízení sami vyrobit. Budou jim také poskytnuty pracovní listy pro žáky. 

další informace

Praha 08.03.2018, 10:00–15:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

990 Kč

 objednat

Fy 84 Energetika v 21. století i ve vzdálenější budoucnosti

Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

V přednášce budou zhodnoceny jednotlivé zdroje energie z hlediska jejich dlouhodobého využití. Dále budou probrány výhody a nevýhody jednotlivých obnovitelných zdrojů energie a porovnány s přednostmi a nedostatky zdrojů jaderné energie. Budou vysvětleny principy a cesty k množivým rychlým jaderným reaktorům 4. generace, bez kterých by ani uran nevystačil pro dlouhodobý časový horizont a budou zmíněny i perspektivy jaderné fúze.

V ceně kurzu jsou i dvě knihy od lektora:

Libra, M., Mlynář, J., Poulek, V., Jaderná energie, kniha-monografie, ILSA,Praha, (2012), 167 stran, ISBN 978-80-904311-6-4 (1. vydání) 
  
Libra, M., Poulek, V., Fotovoltaika, kniha-monografie, ILSA,Praha, (2010), 165 stran, ISBN 978-80-904311-5-7 (2. doplněné vydání) 

 

další informace

Praha 10.05.2018, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 980 Kč

 objednat

Bi 69 Přírodovědné experimenty podporované počítačem s využitím metody lokálního a vzdáleného měření

Lektor/ka kurzu
PaedDr. Jiři Diviš
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

Vzdělávací program je zaměřen na moderní metody výuky přírodovědných předmětů. Obsahem jsou techniky klasického počítačem podporovaného měření s vazbou na konstrukci a sestavování vzdálených experimentů měřených po internetu. Vše je doplněno množstvím praktických ukázek a metodickým vysvětlením možností, jak pomocí těchto metod aktivovat tvůrčí a samostatnou práci žáků a studentů v rámci jejich polytechnického rozvoje a zájmu o přírodní vědy.

I. Část

Měření s universálními měřícími systémy (ISES, Pasco, ….) s vazbou na jednoduché standardní laboratorní přístroje (laboratorní zdroje, multimetry aj.) s měřícím rozhraním RS232C (USB).

Praktická realizace lokálních experimentů pomocí modulárních měřicích zařízení. Účastníci kurzu sestaví s použitím manuálu a příslušné metodiky experimenty, které budou provádět s použitím modulárních měřicích zařízení v učebně. Zároveň využijí takto sestavené experimenty pro vzdálené měření.

Tímto způsobem budou účastníci měřit např. voltampérové charakteristiky elektronických prvků, periodické děje, změny tlaku při chemických reakcích, pH nápojů, elektrickou vodivosti kapalin, neutralizaci kyselin, endotermické a exotermické děje, teplotní změny při ředění kyselin a další. Ke všem experimentům jsou vytvořeny manuály, popisující jak konkrétní měřící postupy, tak metodiku začlenění do výuky.

 

Dotace: 3 vyučovací hodiny

II. Část

Sestavení vzdáleného experimentu s universálními měřícími systémy (ISES, Pasco, ….).  Sestavení vzdáleného experimentu s jednoduchými standardními laboratorními přístroji (laboratorní zdroje, multimetry aj.) s měřícím rozhraním RS232C (USB).

Praktická realizace lokálních experimentů pomocí modulárních měřicích zařízení. Účastníci kurzu sestaví s použitím manuálu a příslušné metodiky experimenty, které budou provádět s použitím modulárních měřicích zařízení v učebně. Zároveň využijí takto sestavené experimenty pro vzdálené měření.

Tímto způsobem budou účastníci měřit např. voltampérové charakteristiky elektronických prvků, periodické děje, změny tlaku při chemických reakcích, pH nápojů, elektrickou vodivosti kapalin, neutralizaci kyselin, endotermické a exotermické děje, teplotní změny při ředění kyselin a další. Ke všem experimentům jsou vytvořeny manuály, popisující jak konkrétní měřící postupy, tak metodiku začlenění do výuky.

 

Dotace: 3 vyučovací hodiny

III. Část

Měření pomocí otevřené elektronické platformy „Arduino“ (lokální a vzdálený experiment)

Dotace: 2 vyučovací hodiny

další informace

Praha 24.04.2018, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 850 Kč

 objednat

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace