Kurzy

Bi 54 AKTIVIZAČNÍ METODY VE VÝUCE BIOLOGIE

Kurz akreditován MŠMT pod číslem
5969/2017-3-299
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií

Seznámení účastníků

Informační rámeček: Aktivizační metody, jejich rozdělení a cíle  

Hry – neinterakční, interakční

Výukové kvízy (Riskuj, Bingo, Kufr, AZ kvíz)

Skupinové úkoly

Inscenační metody – ukázka

Bonus: vytváření mentálních map

Shrnutí, diskuse, závěr  

další informace

Praha 01.12.2017, 10:00–18:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

Bi 55 O sexu se píše všude, ale vědí děti opravdu to, co potřebují?

Lektor/ka kurzu
MUDr. Šárka Nováková
Kurz akreditován MŠMT pod číslem
12475/2017-2-556
Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, učitelé víceletých gymnázií, vychovatelé ve školních družinách

Praktické aspekty fyziologie dospívání – změny stavby a funkce těla, menstruace, fyziologický výtok, poluce, ranní erekce; sexuální názvosloví; vulgarismy 

"Doteky příjemné" - masturbace v dětství; "doteky nepříjemné" - rizika a formy zneužívání  (nejen „cizí pán s bonbóny“), asertivita v sexuální výchově 

Normalita a pestrost sexuality, pohlavní styk a nekoitální aktivity - co o tom vědí a co nevědí dnešní děti; pornografie a mediální svět

 Mýty kolem zahájení pohlavního života; zákonné mantinely; nová rizika v kyberprostoru; stručně k současné epidemiologii pohlavně přenosných nemocí

Představení zdrojů a možných didaktických pomůcek, sdílení zkušeností

další informace

Praha 22.11.2017, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

Bi 56 Bakterie kolem nás

Kurz akreditován MŠMT pod číslem
5969/2017-3-299
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií

Seminář je zaměřen na rozšíření kompetencí učitelů biologie v oblasti výuky mikrobiologických témat. Bakterie a archea jsou nenápadné mikroorganismy, které jsou ve výuce často opomíjeny, protože je můžeme zobrazit jen při velkém zvětšení mikroskopem. Přesto jsou všudypřítomné a stály u zrodu života na Zemi. Během semináře se seznámíme s jejich výskytem významem pro člověka i další organismy. Bakterie jsou důležitou součastí každodenního života člověka - jsou původci nebezpečných chorob, jiné cíleně pěstované využíváme k výrobě potravin, léčbě nemocí, jako probiotika. Bakterie najdeme ve všech prostředích – v půdě, vodě, vzduchu, na/v těle rostlin a živočichů, na předmětech, oblečení, v potravinách… Existuje řada způsobů, jak přiblížit toto zajímavé téma žákům a studentům.

Seminář bude zahrnovat teoretický úvod, diskusi s účastníky, praktické vyučování, ukázky nových metod výuky, seznámení se zdroji pro přípravu výukových materiálů (literatura, webové stránky, výuková videa), zpětnou vazbu od účastníků

 

další informace

Praha 15.11.2017, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 850 Kč

 objednat

Bi 57 GMO – Geneticky modifikované organismy – spása nebo pohroma?

Kurz akreditován MŠMT pod číslem
5969/2017-3-299
Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií

Posluchačům je představena problematika GMO od procesu přípravy GMO ( GM rostlin, zvířat, mikroorganismů) spolu se základy molekulární biologie a moderních biotechnologií. Dále jsou předkládány pozitiva a příklady využívání GMO, a to zejména v oblasti zemědělské produkce a průmyslu, ale i hrozby plynoucí se zacházením s GMO. Rovněž jsou posluchači seznámeni s legislativou týkající se GMO a současnou situací s využíváním GMO v ČR a to hlavně v zemědělské praxi.

Obsah akce: definice GMO, metody přípravy GMO, základy molekulární biologie a genetiky, význam GMO pro člověka a hlavní směry vývoje GMO, pozitiva a hrozby vyplývající s využíváním GMO, legislativa týkající se využívání a nakládání s GMO

další informace

Praha 07.11.2017, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace