Kurzy

NJ 96 Co nabízí web učiteli němčiny

Lektor/ka kurzu
Mgr. Marek Bohuš, Ph.D.
Kurz akreditován MŠMT pod číslem
5969/2017-3-299
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií

Seminář představí rozličné internetové zdroje původu českého, německého, rakouského i švýcarského a odjinud. Jedná se o stránky určené pro učitele DaF ve světě, pro učitele němčiny jako mateřského jazyka a konečně nástroje pro výuku nezamýšlené, ale velmi dobře využitelné. Jejich obsahem jsou motivační materiály založené na obrazu, zvuku a textu, herní aktivity, lexikální vyhledávače a slovníky (výkladové, synonymní aj.), webové literární antologie, zásobníky výukových materiálů, portály pro jazykovou výuku předškolních dětí a jiné užitečné nástroje, které zatraktivní výuku a pomohou učiteli. Tyto nástroje nejsou určeny výhradně žákům, ale mají být také prostředkem proti syndromu vyhoření učitele.

další informace

Praha 27.11.2017, 09:30–16:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

volných míst: 3
 objednat

NJ 97 Wortschatz einmal anders

Kurz akreditován MŠMT pod číslem
5969/2017-3-299
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií

Seminář nabídne celou škálu metodických postupů pro práci se slovní zásobou v oboru němčina jako (další) cizí jazyk. V průběhu semináře se budeme věnovat všem fázím práce s lexikem ( od prezentace až po aplikaci a kontrolní fázi), každou z nich si vyjasníme a  společně vyzkoušíme konkrétní postupy, které lze v dané fázi efektivně aplikovat. Po každém metodickém postupu bude následovat malá analýza slabých a silných stránek daného postupu.

Obsah akce:

- krýtký teoretický vstup do problematiky práce se slocní zásobou

- prezentace a praktická aplikace různých metodických postupů ( převážněna jazykové úrovni A1, A2, B1, výjimečně B2) pro práci se slovní zásobou ve všech fázích práce se slovní zásobou ( i v souvislostech s rozvojem řečových dovedností)

- analýzy realizovaných metod a diskuse o možnostech jejicj případných modifikací

 

další informace

Praha 05.12.2017, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 850 Kč

 objednat

NJ 98 Spaß (nicht nur) mit Grammatik

Lektor/ka kurzu
Ing. Dana Lisá
Kurz akreditován MŠMT pod číslem
12475/2017-2-556
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií

I při komunikativním přístupu k výuce cizího jazyka je gramatika nezbytnou součástí vyučovacího procesu. Učit se cizí jazyk pomocí gramatických pravidel však není příliš efektivní. Každý žák si navíc osvojuje učivo trochu odlišným způsobem, proto je při výuce nutno střídat různé metody i přístupy. V tomto semináři mají učitelé možnost vyzkoušet si osvědčené aktivity použitelné při zprostředkování a procvičování různých gramatických jevů pro úrovně A1 až B2 SERR. Jde o různé didaktické hry pro jednotlivce, dvojice i skupiny, jejichž cílem je zábavnou a nenásilnou formou zlepšit a upevnit znalosti německé gramatiky.

Seminář probíhá formou workshopu, který slouží k výměně zkušeností a k dalšímu vzdělávání a prohlubování znalostí. Pomocí nabídnutých aktivit a na základě vlastních zkušeností získají účastníci náměty využitelné v jejich další práci.

Díky interaktivním formám spolupráce si učitelé odnesou více podnětů pro své další pedagogické působení.

V rámci semináře si účastníci vyzkoušejí deskové a karetní hry, hádanky, soutěže a cvičení jako např. Duel, Sochy, Rozkazy, Vzpomínky, Lodě a další.

Získané materiály mohou učitelé využít jako námět nebo přímo použít ve své výuce.

Seminář probíhá v německém jazyce. 

další informace

Praha 10.11.2017, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace