Kurzy

Z 75 Mýty a fakta o migraci

Lektor/ka kurzu
Mgr. Jan Schroth
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií
Kurz akreditován MŠMT pod č.
12475/2017-2-556
Počet vyučovacích hodin
4

Akce bude atraktivní formou seznamovat pedagogické pracovníky s tématem migrace a integrace cizinců.

 

Důvodem pro vzdělávání pedagogických pracovníků je skutečnost, že téma migrace se stalo velmi rychle vysoce aktuálním a rezonuje ve společnosti, včetně ve specifických formách a to i mezi žáky všech úrovní škol. Protože se jedná o relativně nové a složité téma, trpí aktuální velmi živá debata mnoha nedostatky. Výzkumy potvrzují, že část české společnosti má ve srovnání s ostatními evropskými státy nejvíce negativní postoje nejen vůči například muslimským imigrantům, ale i vůči dalším náboženským a etnickým skupinám.  Je vysoce pravděpodobné, že migrace se stane i v České republice již trvale významným tématem, a které je třeba dlouhodobě vhodně komunikovat a věnovat se vzdělávání jednotlivých skupin v této oblasti.

 

Na základě analýz a zkušeností je rovněž zřejmé, že podstatná část veřejnosti si bohužel vytvořila ve spojení s tématem imigrace podezřívavý a negativní postoj k informacím, které pochází z oficiálních zdrojů. A jako neobjektivní a „promigrační“ vnímá informace od neziskového sektoru pracujícího s migranty a některých médií a politiků. Podle dosavadních zkušeností to neplatí u IOM, která je brána jak veřejností, tak médii, jako do značné míry odborná organizace, která se snaží podávat nezávislé objektivní informace. IOM může využít odborného zázemí organizace se 170 členskými státy, v ČR pracuje od roku 1998.

 

Cílem je seznámit pedagogy s tématem migrace jak v ČR, tak ve světě, jejími příčinami a dopady na společnost, kulturu, ekonomiku, vzdělávání atd. Jednotlivé části přednášky se budou týkat migrace: integrace cizinců, migrace a rozvoj, migrace a gender, environmentální migrace, migrace a právo, migrace a zdraví aj.   

 

Lektoři IOM mají dlouholeté zkušenosti s kurzy pro pedagogy a studenty v různých formách – od odborných až po zábavnou. Obsah přednášek bude podle dohody a zájmu s příslušnou školou více reflektovat téma migrace v ČR, případně i na regionální úrovni, a globálně. Aktuální situace a události v ČR, budou zasazeny do EU a globálního kontextu. Účastníkům budou doporučeny zdroje k získávání dalších objektivních informací o tématu.

 

Cílem je rovněž naučit pedagogy kriticky pracovat s informacemi o migraci a udělat si samostatný názor na základě objektivních informací na její vliv na různé oblasti života v České republice i ve světě. Vnímání tématu posluchači by se mělo změnit od stereotypního k více objektivnímu.

Tyto znalosti by měli pedagogové využít i při práci s žáky a studenty.

Přednášky budou obsahovat krátké filmy (např. Doma tady a teď), bude využit výukový materiál IOM/UNHCR „Nejen čísla“, součástí bude i kvíz. 

další informace

Praha 9.4.2018, 10:00–13:15

místo konání bude upřesněno na pozvánce

780 Kč

 objednat

D 81 Islám a islámský fundamentalismus

Lektor/ka kurzu
Mgr. Jan Dušek
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

Posluchači budou seznámeni s kulturně-historickým pozadím vzniku islámu, dále se základní myšlenkovou strukturou tohoto náboženství včetně komparace s judaismem a křesťanstvím. V další části přejdeme k vysvětlení okolností vzniku militantního islámského fundamentalismu, popíšeme jeho historický vývoj a vysvětlíme jeho ideologii včetně vysvětlení negativního vztahu islamistů k naší civilizaci. Lektor bude výklad doplňovat multimediálními prezentacemi k dané problematice a posluchači si odnesou řadu odkazů ke stažení zajímavých a přínosných materiálů na webu letora.

další informace

Praha 26.02.2018, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

SV 7 Interaktivní metody ve výuce společenských věd a občanské výchovy

Lektor/ka kurzu
Mgr. Marek Fajfr, Ph.D.
Cílová skupina
učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

Obsah

V semináři bude postupně představeno didaktické zapojení rozmanitých her do výuky ZSV, práce s myšlenkovými experimenty a etickými dilematy v etice/filosofii, zážitkové prvky ve výuce (v rámci psychologie nebo výuky o světových náboženstvích), práce s videem v rámci sociologie, náměty na projektové vyučování v rámci předmětu a koncepce domácích úkolů.

 

Osnova kurzu

1) úvodní seznámení s cílem a obsahem semináře, očekávání účastníků, představení lektora (cca 15 min.)

2) hry (Filosofie: teorie her: Hra na obecné blaho, Vězňovo dilema, Pirátská hra) (cca. 45 min.)

3) myšlenkové experimenty a etická dilemata (Etika: etika/utilitarismus: Stroj slasti, Loď) (cca 60 min.)

4) skupinová práce (Světová náboženství: sekty a nová náboženská hnutí: Přesvědčení) (cca. 60 min.)

5) domácí úkoly (koncepce, příklad Ekonomie: kolik stojí týden mého života) (cca. 15 min.)

6) analýza audiovizuálních děl (Sociologie: reklama a gender, zpravodajství) (cca. 60 minut)

7) zážitkové aktivity (Psychologie: teorie učení: podmiňování, Rozvodněná řeka) (cca. 60 min.)

8) projekty (filosofické divadlo, seminář Rozumět současnosti, kampaň kolečka X křížky) (cca. 30 min.)

9) závěrečná evaluace semináře a zpětná vazba lektorovi (cca 15 min.)

další informace

Praha 04.04.2018, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

SV 9 Islám, islamismus, extremismus a terorismus

Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

Vzdělávací akce s cílem představení antiislamistických témat, hnutí a scény v kontrastu hrozeb a rizik islamismu a islamistického terorismu v podmínkách české bezpečnostní politiky. Odlišní islámu a jeho fundamentalistických proudů a militantních odnoží. Odlišení teroristického násilí od jiného druhu násilných činů z hlediska akademických, úředních a právních definic. Vyhodnocení hrozeb a rizik islamistických hnutí v ČR. Zasazení povahy hrozby islamismu v ČR do západoevropského kontextu a srovnání ghettoizace a charakteru radikalizace mládeže v ČR a západoevropských zemích.

další informace

Praha 19.03.2018, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace