Kurzy

Z 77 Duchovní systémy Asie

Lektor/ka kurzu
Mgr. Jan Dušek
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
5950/2018-2-239
Počet vyučovacích hodin
4

Posluchači budou seznámeni se vznikem, vývojem a současným stavem dvou velkých asijských duchovních systémů - hinduismu a buddhismu, taoismu a konfucianismu. Probereme základní myšlenky a charakteristické náhledy na svět, člověka, duchovní praxi a další originální perspektivy, které tato inspirativní učení poskytují. Lektor bude výklad doplňovat multimediálními prezentacemi k dané problematice a posluchači si odnesou řadu odkazů ke stažení zajímavých a přínosných materiálů na webu letora.

další informace

Brno 12.11.2018, 9:00–12:15

místo konání bude upřesněno na pozvánce

780 Kč

 objednat

Z 78 Užitečná geografie

Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
5950/2018-2-239
Počet vyučovacích hodin
6

Geografie je věda o prostorových souvislostech věcí, procesů a jevů v krajinně sféře. Praktický význam zeměpisných znalostí spočívá ve schopnostech nalézat a dávat věci do souvislostí. V semináři budou demonstrovány případy, jak využít zeměpisné znalosti, data a informace pro podporu rozhodování v různých reálných situacích: při vyhledávání míst splňujících konkrétní požadavky, jak odhadovat rozmanitá rizika, jak přispět k úspěšnosti plánování na úrovni obce a v okolí školy apod.

další informace

Brno 16.10.2018, 10:00–15:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

990 Kč

 objednat

Z 79 Udržitelný rozvoj v teorii a praxi

Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
396/2018-2-35
Počet vyučovacích hodin
8

Akce má charakter přednášky doplněné aktivizujícími metodami, které lze využít ve školní výuce. Shrnuty budou hlavní dopady různých oblastí lidské činnosti na životní prostředí (např. zemědělství, doprava, energetika) a představeny příklady dobré praxe jako možné způsoby řešení, které jsou v souladu s principy udržitelného rozvoje.

další informace

Brno 05.12.2018, 9:30–16:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

Z 80 Brexit: příčiny, důsledky a možná vyústění

Cílová skupina
učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
396/2018-2-35
Počet vyučovacích hodin
8

Hodina č. 1: Velká Británie jako obtížný partner evropské integrace (stručný nástin vývoje a specifik členství VB v ES/EU, včetně referenda o setrvání země v ES v roce 1975 či evropské politiky Margaret Thatcherové a Tonyho Blaira).

Hodina č. 2: Evropská politika Davida Cameron (analýza důvodů, které vedly Davida Camerona k vyhlášení referenda, včetně rostoucího euroskepticismu Konzervativní strany, role euroskeptického tisku a radikální strany UKIP).

Hodina č. 3: Referendum o setrvání VB v EU v roce 2016 (analýza předreferendové kampaně; profilace a argumentace obou táborů; reflexe výsledků)

Hodina č. 4: Formální proces odchodu VB z EU (charakteristika článku 50 Lisabonské smlouvy; analýza jednotlivých kroků a procedur; role evropských institucí)

Hodina č. 5: Brexitová vyjednávání (průběh vyjednávání; analýza problematických bodů; reflexe aktuálního stavu).

Hodina č. 6: Dopady brexitu na vybrané oblasti a politiky EU a VB (dopady brexitu např. na regionální, zemědělskou, zahraniční či obranou politiku EU a VB).

Hodina č. 7: Brexit a Česká republika (vztahy VB a ČR; význam VB pro ČR v rámci evropské politiky; priority a zájmy ČR při brexitových vyjednáváních).

Hodina č. 8: Brexit: potenciální budoucí scénáře (budoucnost vztahu VB a EU – nástin jednotlivých modelů: tvrdý či měkký brexit; norský, švýcarský, kanadský či turecký model). 

další informace

Brno 18.10.2018, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

Z 82 Mezinárodní migrace. Výhra či prohra pro ČR?

Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

Cílem semináře je seznámit účastníky s historickým vývoje migrace v Evropě; s hlavními příčinami migrací obyvatel a obecnými důvody xenofobie vůči migrantům obecně v Evropě; současnými trendy mezinárodní migrace ve světě i v ČR; problematikou uprchlictví; způsoby a hlavními cestami migrace; hlavními sociálními a ekonomickými dopady mezinárodní migrace (zasílání remitencí, fenomén úniku mozků či cirkulace mozků, etc.); příčinami vzniku environmentální migrace. Budou prezentovány konkrétní případové studie z výzkumných aktivit přednášejícícho. Na seminářích budou vzneseny následující otázky: Proč lidé migrují? Odkud a mam nejčastěji migrují? Jaký je rozdíl mezi migrantem, uprchlíkem, žadatelem o azyl? Selhává nebo je úspěšný evropský model multikulturalismu? Potřebuje Česká republika imigranty? Jaké jsou dopady emigrace na rozvojové země? Výklad bude doplněn zkušenostmi lektora z výzkumných aktivit v dané problematice ze třech světadílů.

další informace

Brno 8.10.2018, 9:30–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

Z 83 Čína a Indie – budoucí světová centra?

Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

Cílem semináře je přestavit Čínu a Indii jako stávající světové centra politické, vojenské a ekonomické moci na regionální i globální úrovni. Výklad se zaměří na současnou politickou, populační, environmentální a ekonomickou dynamiku obou států; limity jejich ekonomického a sociálního rozvoje; jejich postavením v regionu i ve světě; vybranými ekonomickými, populačními i environmentálními indikátory; a problematikou globální bezpečnosti ve vztahu ke spotřebě přírodních zdrojů. Komentář bude doplněn zkušenostmi lektora z výzkumných aktivit v daných regionech.

další informace

Brno 26.11.2018, 9:30–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace