Kurzy

M 170 Objevujeme v matematice

Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

Ve školní matematice je stále větší pozornost věnována přístupům, které zahrnují experimentování, záznam dat, pozorování, odhalování zákonitostí, zobecňování a ověřování hypotéz. Takové přístupy současně podporují individualizaci vyučovacího procesu a zohlednění různých učebních stylů žáků.

Jednou z možných vyučovacích metod, která splňuje tyto požadavky, je matematické objevování založené na řešení úloh. Objevování problému nebo situace zahrnuje takové procesy, jako je např. spontánní objevování, interpretování, formulování úloh, systematické objevování, získávání a záznam dat, formulování a testování hypotéz, odůvodňování, komunikace. 

další informace

Olomouc 28.2.2018, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

M 171 Práce s chybou ve vyučování matematice

Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

Práce učitele s chybou je jedním z důležitých témat souvisejících se změnami v českém školství. Seminář o nezdaru, chybě a překážkách ve vyučování matematice seznamuje se základními pohledy na tyto pojmy důležitými jak pro školu, tak i v běžném životě. Kromě charakteristik a klasifikace jednotlivých pojmů je velká pozornost věnována také práci učitele s chybou a překážkou a možnostem jejich odstraňování. Seminář obsahuje řadu ilustrujících příkladů, které si kladou za cíl usnadnit účastníkům porozumění myšlenkám, které jsou v semináři diskutovány. Příklady jsou voleny hlavně z oblasti matematiky pro 2. stupeň ZŠ.

další informace

Olomouc 25.4.2018, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

M 175 KOMBINATORIKA JAK JI MOŽNÁ NEZNÁME

Cílová skupina
učitelé ZŠ 2
Kurz akreditován MŠMT pod č.
12475/2017-2-556
Počet vyučovacích hodin
8

Obsah akce: Kombinatorika hraje v rozvoji matematického myšlení výraznou roli. Její význam je zejména v rozvoji logického myšlení a obecných kombinačních schopností, v neposlední řadě ji lze považovat za základ pro řešení různých pravděpodobnostních problémů. Kombinatorické úlohy se často vyskytují v různých matematických soutěžích již na nižším stupni základních škol, následně pak v matematických olympiádách. Na druhém stupni nespecializovaných základních škol se kombinatorické úlohy řeší pouze intuitivně, úsudkem nebo dosazováním hodnot bez použití vzorců a obecných kombinatorických pravidel.

Kombinatorických metod se používá při řešení celé řady reálných problémů (např. při sestavování jízdního řádu, při vypracování plánu výroby a realizace produkce). Existuje řada spojení mezi kombinatorikou a úlohami lineárního programování, statistiky atd. Kombinatoriky se používá při sestavování a luštění šifer a pro řešení dalších problémů teorie informace.

Seminář je zaměřen na rozvoj schopností žáků řešit kombinatorické problémy. Cílem je přiblížení problematiky široké veřejnosti, zejména pak učitelům, aby mohli systematicky rozvíjet kombinatorické myšlení žáků. Snahou je řešit úlohy bez využití základních kombinatorických vztahů pomocí různých řešitelských strategií.

Seminář je rozdělen do následujících částí:

  1. Úvod - KOMBINATORIKA v historických souvislostech.
  2. Kategorizace kombinatorických úloh/problémů.
  3. Rozdělení řešitelských strategií vhodných pro řešení kombinatorických problémů.
  4. Vzorová řešení zadaných problémů.
  5. Ukázka elektronického zpracování úloh s využitím SMART Board a využití při výuce.
  6. Předložení souboru aktivizujících činností a her - praktická realizace účastníky kurzu.
  7. Závěr.

další informace

Olomouc 20.02.2018, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace