Kurzy

Z 79 Udržitelný rozvoj v teorii a praxi

Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
396/2018-2-35
Počet vyučovacích hodin
8

Akce má charakter přednášky doplněné aktivizujícími metodami, které lze využít ve školní výuce. Shrnuty budou hlavní dopady různých oblastí lidské činnosti na životní prostředí (např. zemědělství, doprava, energetika) a představeny příklady dobré praxe jako možné způsoby řešení, které jsou v souladu s principy udržitelného rozvoje.

další informace

Olomouc 29.11.2018, 9:30–16:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

Bi 80 Voda včera dnes a zítra

Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
396/2018-2-35
Počet vyučovacích hodin
8

Soubor přednášek bude prezentovat vodu, jako přírodní zdroj, který formoval dějiny naší civilizace. Posluchači si odnesou poznatky o dopadu nedostatku, případně opačného extrému, přebytku vodních zdrojů na historii, ekonomiku, životní prostředí jednotlivých světových regionů.

Vodní zdroje stály u kořenů vzniku naší civilizace, jejich přítomnost rozhodovala nejen o rozvoji, ale často i o zániku starověkých i středověkých států. Série přednášek ukáže, jak voda formovala náš vývoj. Ovlivňovala nejen způsob řízení společnosti, ale rozhodující úlohu měla i v dopravě a energetice. Vodní zdroje a voda jako strategická surovina byla využívána i ve vojenské strategii, významnou úlohu hrála v lékařství a náboženství.

Soubor přednášek vychází z autorovy populárně pojaté knihy, která vyjde v říjnu 2018 v nakladatelství Mladá Fronta a která je připravena pro čtení na pokračování v populárně vědeckém pořadu Meteor na CR2, kde si bude možno jednotlivé kapitoly v archivu stáhnout.

Přehled jednotlivých témat:

Když se lidé modlili, aby přišla povodeň  -  zavlažování v starověkém Egyptě

Jak zakázat aby se v poušti voda vypařila  - problematika kanátů v Persii   

Římská rozmařilost – vodovody ve starověkém Římě

Proč zmizeli obyvatelé Teotihuacánu -  zánik civilizací v důsledku problémů s vodou

Země pod vodou – historie odvodňovacích projektů v Holandsku a v Itálii

Voda jako zbraň – ukázky zneužití vody v historii

Svatá voda – voda v náboženské historii

Když voda začala pracovat – využití vody jako energetického nástroje

další informace

Olomouc 21.11.2018, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

EV 11 Aktuální přístupy k hodnocení kontaminovaného životního prostředí

Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
396/2018-2-35
Počet vyučovacích hodin
8

Globální znečišťování vody, ovzduší a půdy je problémem, který se dotýká každého z nás. V rámci semináře budou řešeny základní principy pohybu škodlivých látek v prostředí a způsoby, kterými dochází k znečišťování ovzduší, vody a půdy. Pozornost bude zaměřena na látky podílející se nejvíce na kontaminaci a také postupům, jakými lze škodlivé účinky hodnotit. Důraz bude kladen na ekotoxikologické biotesty a jejich využití pro potřeby ochrany životního prostředí.

Obsah:

  • Ovzduší, voda, půda a jejich kontaminace v důsledku lidské činnosti (2 hodiny)
  • Příklady problémových kontaminovaných oblastí v ČR (2 hodiny)
  • Aktuální přístupy k hodnocení akutní a dlouhodobé toxicity (1 hodina)
  • Ekotoxikologické biotesty – přehled základních typů testů využívaných k hodnocení kontaminovaného životního prostředí (3 hodiny)

další informace

Olomouc 19.10.2018, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace