Kurzy

EV 6 Environmentální vzdělávání pro učitele základních a středních škol

Lektor/ka kurzu
Mgr. Marek Koutný, Ph.D.
Kurz akreditován MŠMT pod číslem
12475/2017-2-556
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií

Přednáška: Aktuální témata environmentální toxikologie (1 vyučovací hodina)

Přednášející: Mgr. Petra Jančová, Ph.D.

Cílem bude objasnit podstatu a souvislosti některých pojmů často zmiňovaných v médiích a citlivě vnímaných veřejností jako jsou dioxiny, polyaromatické uhlovodíky, pesticidy, … z hlediska jejich vlastností, výskytu a rizik pro životní prostředí a zdraví člověka. Budou nastíněny příklady scénářů působení těchto látek nejen na úrovni organismus, ale i na vyšších úrovních, tedy na úrovni populace, společenstva a ekosystému.

Přednáška: Biologické čištění odpadních vod (1 vyučovací hodina)

Přednášející: doc. RNDr. Jan Růžička, Ph.D.

Kam mizí odpadní voda z toalety a co se s ní děje? Bude podán přehled biologických procesů využívaných při čištění odpadních vod, se zdůrazněním významu určitých skupin mikroorganismů. Bude rovněž poukázáno na rychlou aplikaci nedávno popsaných mikroorganismů při zpracování silně znečištěných vod.

Přednáška: Ochrana ovzduší - proč už továrny nekouří (1 vyučovací hodina)

Přednášející: Ing. Marie Dvořáčková, Ph.D.

Základní přehled znečišťujících látek v ovzduší, jejich rizika a vliv na zdraví. Seznámení s principy vybraných technologií k omezování emisí znečišťujících látek. Seznámení s veřejně přístupným Informační systémem kvality ovzduší (ISKO).

 

Laboratorní blok (5 vyučovacích hodin)

Analýza atmosféry (CO2, O2, CH4, uhlovodíky,…) pomocí plynové chromatografie a hmotnostní spektrometrie (prof. Koutný)

Mikroskopické pozorování aktivovaného kalu z čistírny odpadních vod (doc. Růžička)

Biodegradace cizorodých látek (prof. Koutný)

další informace

Zlín 16.11.2017, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 850 Kč

 objednat

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace