Kurzy

Z 75 Mýty a fakta o migraci

Lektor/ka kurzu
Mgr. Jan Schroth
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií
Kurz akreditován MŠMT pod č.
12475/2017-2-556
Počet vyučovacích hodin
4

Akce bude atraktivní formou seznamovat pedagogické pracovníky s tématem migrace a integrace cizinců.

 

Důvodem pro vzdělávání pedagogických pracovníků je skutečnost, že téma migrace se stalo velmi rychle vysoce aktuálním a rezonuje ve společnosti, včetně ve specifických formách a to i mezi žáky všech úrovní škol. Protože se jedná o relativně nové a složité téma, trpí aktuální velmi živá debata mnoha nedostatky. Výzkumy potvrzují, že část české společnosti má ve srovnání s ostatními evropskými státy nejvíce negativní postoje nejen vůči například muslimským imigrantům, ale i vůči dalším náboženským a etnickým skupinám.  Je vysoce pravděpodobné, že migrace se stane i v České republice již trvale významným tématem, a které je třeba dlouhodobě vhodně komunikovat a věnovat se vzdělávání jednotlivých skupin v této oblasti.

 

Na základě analýz a zkušeností je rovněž zřejmé, že podstatná část veřejnosti si bohužel vytvořila ve spojení s tématem imigrace podezřívavý a negativní postoj k informacím, které pochází z oficiálních zdrojů. A jako neobjektivní a „promigrační“ vnímá informace od neziskového sektoru pracujícího s migranty a některých médií a politiků. Podle dosavadních zkušeností to neplatí u IOM, která je brána jak veřejností, tak médii, jako do značné míry odborná organizace, která se snaží podávat nezávislé objektivní informace. IOM může využít odborného zázemí organizace se 170 členskými státy, v ČR pracuje od roku 1998.

 

Cílem je seznámit pedagogy s tématem migrace jak v ČR, tak ve světě, jejími příčinami a dopady na společnost, kulturu, ekonomiku, vzdělávání atd. Jednotlivé části přednášky se budou týkat migrace: integrace cizinců, migrace a rozvoj, migrace a gender, environmentální migrace, migrace a právo, migrace a zdraví aj.   

 

Lektoři IOM mají dlouholeté zkušenosti s kurzy pro pedagogy a studenty v různých formách – od odborných až po zábavnou. Obsah přednášek bude podle dohody a zájmu s příslušnou školou více reflektovat téma migrace v ČR, případně i na regionální úrovni, a globálně. Aktuální situace a události v ČR, budou zasazeny do EU a globálního kontextu. Účastníkům budou doporučeny zdroje k získávání dalších objektivních informací o tématu.

 

Cílem je rovněž naučit pedagogy kriticky pracovat s informacemi o migraci a udělat si samostatný názor na základě objektivních informací na její vliv na různé oblasti života v České republice i ve světě. Vnímání tématu posluchači by se mělo změnit od stereotypního k více objektivnímu.

Tyto znalosti by měli pedagogové využít i při práci s žáky a studenty.

Přednášky budou obsahovat krátké filmy (např. Doma tady a teď), bude využit výukový materiál IOM/UNHCR „Nejen čísla“, součástí bude i kvíz. 

další informace

Praha 9.4.2018, 10:00–13:15

místo konání bude upřesněno na pozvánce

780 Kč

 objednat

Z 70 KRAJINA JINAK, nové pohledy na vývoj a současnost krajiny českých zemí

Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
12475/2017-2-556
Počet vyučovacích hodin
8

Jak si s krajinou poradit ve výuce? Cílem workshopu je dát na tuto otázku aktuální odpovědi a nabídnout paletu konkrétních nástrojů. Workshop má čtyři části: od krajiny vnitřní ke krajině vnější a od paměti v krajině k ovlivnění krajiny budoucí. Po workshopu dokážete do výuky převzít rychlé „evokační“ kresby a osvojíte si jejich interpretaci, vyzkoušíte si práci s imaginací. Dokážete odhalovat zkreslení lidského vnímání, dostanete tipy na využití leteckého simulátoru či na cestu k vlastní Google Mapě. Vyznáte se ve vývoji krajiny od posledního zalednění po dnešní krajinu kybernetickou, syntetickou a postmoderní. Workshop kombinuje prožitek, výklad a praktické ukázky metod. Lektor při přípravě čerpá z poznatků geografie, kvartérní geologie, paleobotaniky, environmentální historie, klimatologie, rostlinné sociologie, environmentalistiky, jungovské psychologie, behaviorální ekonomie a dalších disciplín.  Ze semináře odejdou účastínci s pohled na krajinu v mnoha ohledech novým, překvapujícím. Akce má čtyři tematické části:

KRAJINA VNITŘNÍ
- „evokační“ rychlé kresby krajiny,
- projekce a vytěsnění: inspirace z Jungovské psychologie,
- co o krajině míní držitel Nobelovy ceny za ekonomii?

KRAJINA VNĚJŠÍ
- obzor nad zlato aneb krajina jako to, proč lezeme na rozhlednu,
- prostorovost, příroda a kultura,
- smrt přírodní krajiny aneb ochraň se kdo můžeš!

KRAJINA MÁ PAMĚŤ
- organické nečistoty na podrážce aneb jak to ti vědci ví?
- rozladěný ledový valčík na čtyři doby: od mamuta k motyce,
- bronzová eroze, železní Keltové, římští Germáni a slavní Slované,
- osvícen(sk)á renesance baroka a další „revoluce“.

KRAJINA (V) BUDOUCNOSTI?
- co se v krajině stane zítra (a nevidíme na to)?
- krajiny kybernetické, syntetické, disturbované, ritualizované a další,
- Když už mám dělat vlastní mapu, ať je alespoň on-line dostupná v Google Maps,
- letecký simulátor ve výuce? Proč a jak?

další informace

Praha 14.03.2018, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

Z 71 Zeměpisné hry a jejich využití ve výuce

Lektor/ka kurzu
Mgr. Jaroslav Tomeš
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

Nejde o „klasický“ seminář, kde se frontálně dozvíte fůru obsahu, ale spíše o dílnu, kde si ukážeme, že část geografického vzdělávání lze provést hravou formou. Studium určitých jevů, procvičování znalostí, testování, rozvíjení některých kompetencí je možné uskutečnit hravě nebo soutěživě. Hry/aktivity si přímo vyzkoušíme, ukážeme si jejich možné využití pro různá témata a různý věk studentů. Předlohy ke hrám a podpůrné materiály si budete moci odnést papírově/elektronicky.

Hry budeme prokládat několika zamyšleními: Jaká jsou didaktická východiska pro hry? Jak hru použít/zařadit v hodině? Jak hru využít jako formu práce/jako úkol a jak ji hodnotit? Jak geografické hry/aktivity propojit s jinými předměty? Jak s hrou pracovat poté/jak ji vytěžit a reflektovat?

Obsah: 1) Východiska, hra jako nástroj. 2) Aktivity pro jednotlivce. 3) Aktivity pro skupiny. 4) Aktivity mimo třídu. 5) Existující deskové a jiné hry. 6) Modifikace her/aktivit. 7) Hodnocení, reflexe. 8) Mezipředmětové vztahy a průřezová témata.

další informace

Praha 07.03.2018, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

Brno 28.02.2018, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

Olomouc 14.03.2018, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

Z 74 LATINSKÁ AMERIKA SE MĚNÍ

Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií
Kurz akreditován MŠMT pod č.
158/2016-3-32
Počet vyučovacích hodin
4

V posledních letech se Latinská Amerika politicky, sociálně a ekonomicky mění a tento proces akceleruje. O Latinské Americe se nejen říká, že se stává laboratoří levice, ale mnozí probíhající změny dokonce přirovnávají k situaci, kdy se zde před zhruba dvěma stoletími objevily nejen první myšlenky o nezávislosti Nového světa na vzdálené Evropě. Politická a ekonomická nestabilita a násilí, které vycházely ze starých koloniálních kořenů, se staly průvodním jevem i v nově vzniklých republikách a daly vznik četným násilným guerillovým hnutím. V současné době jde v podstatě o snahu většiny latinskoamerických zemí využívat svoje národní bohatství ve svůj prospěch. Kromě komplexní charakteristiky budou prezentována specifika jednotlivých zemí a vznikajících ekonomických seskupení.

další informace

Praha 13.4.2018, 10:00–13:15

místo konání bude upřesněno na pozvánce

780 Kč

 objednat

Z 72 Globální klimatická a environmentální změna ve výuce zeměpisu

Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií
Kurz akreditován MŠMT pod č.
158/2016-3-32
Počet vyučovacích hodin
4

Seminář je zaměřen na představení tématu globální změny klimatu a životního prostředí, jejích pravděpodobných příčin a pozorovaných i očekávaných dopadů na lidskou společnost. Účastníkům semináře budou přiblížena stěžejní témata, která se přímo týkají klimatické změny a lze na nich prakticky poukázat na konkrétní příčiny a dopady tohoto jevu v prostředí střední Evropy. Seminář poskytne pedagogům základní rámec (konkrétní aktuální témata a různé náhledy na ně, zdroje informací, apod.) pro zapojení tématu klimatické a environmentální změny do výuky zeměpisu či jiných předmětů s environmentální tematikou.

další informace

Brno 20.04.2018, 10:00–13:15

místo konání bude upřesněno na pozvánce

780 Kč

 objednat

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace