Kurzy

ZŠ 67 Angličtina od začátku – JAK začít?

Lektor/ka kurzu
Mgr. Sylvie Doláková
Cílová skupina
učitelé ZŠ 1
Kurz akreditován MŠMT pod č.
158/2016-3-32
Počet vyučovacích hodin
6

V tomto kurzu se učitelé naučí zohledňovat důležitou oblast výuky cizího jazyka, kterou je organizace výuky, přechody mezi aktivitami, možnosti, jak pracovat s tématem pohádky na sadě konkrétních aktivit, motivovaných samotnou pohádkou, písničkou, příběhem. Budeme se věnovat problematice první hodiny, jak představit téma, jak využívat postupně rozvíjené a navazované činnosti, které vedou k osvojování jazyka.

Existuje mnoho způsobů, jak nacvičit a udržovat odlišnou výslovnost a přitom se vyhnout nekonečnému nudnému opakování. Hra s rýmy, výslovnostní tělocvik, jazykolamy, vytleskávací a poskočné hry jsou ro děti přitažlivé a přitom velmi efektivní.

Práce s příběhy je základní a nezbytný přístup při výuce cizího jazyka u této věkové skupiny. Děti získávají jazyk přirozeně, na základě příběhů, které se odvíjejí v jednoduchou, často se opakující zápletku. Děti tak porozumí jazyku bez nutného vysvětlování slovní zásoby a pravidel, pouhou imitací jazyka, zároveň si osvojují komunikativní princip.

Úvod, seznámení s tématikou, omyly v současném, běžně používaném přístupu

Jak začít - simulace první hodiny

Rozvíjení zvoleného tématu

Práce se slovní zásobou

Dá se použít pohádka u dětí-začátečníků? 

Závěr, shrnutí, čas na dotazy

další informace

Brno 28.5.2018, 10:00–15:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

990 Kč

 objednat

ZŠ 73 Osvědčilo se v hodinách matematiky (a také: Aby dobré nápady nezapadaly)

Cílová skupina
učitelé ZŠ 1
Kurz akreditován MŠMT pod č.
22820/2017-3-829
Počet vyučovacích hodin
8

O některých možnostech zvyšování kultury numerického počítání (nácvik numerace, pamětné osvojování početních operací) prostřednictvím didaktických her.

Hry specifické a nespecifické, individuální a skupinové, didaktické hry s podílem náhody.

Didaktické hry umožňující naplnění požadavku „v každé hodině si má učitel najít tzv. čas pro sebe“. Soutěže (nejen pro nejlepší počtáře). Ukázky k jednotlivým okruhům formou dílny (vlastní prožitek: motivace, pochopení pravidel, eventuálně diskuse. Číslo nás probudí, Prstová kalkulačka, Telefonní ústředna, Kolik desítek, Číselný trojúhelník, Domečky, Vajíčka, Početní hvězdice, Bingo – bongo, Postav věž, Matematické loto speciál, Pokryj destičku, Jízdenky, Vlaštovky, Piškvorky aj.

A co se osvědčilo Vám? Diskuse, výměna zkušeností

další informace

Praha 26.04.2018, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

Brno 10.05.2018, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

ZŠ 74 Učíme efektivně, učíme CLILem?

Lektor/ka kurzu
Mgr. Sylvie Doláková
Cílová skupina
učitelé ZŠ 1
Kurz akreditován MŠMT pod č.
5969/2017-3-299
Počet vyučovacích hodin
16

JEDNÁ SE O BLOK DVOU SEMINÁŘŮ PO 8 VYUČOVACÍCH HODINÁCH (CELKOVÁ HODINOVÁ DOTACE JE 16 VYUČOVACÍCH HODIN)

Charakteristika:

V úvodu si shrneme poznatky o tom, ke kterým oblastem a jakým způsobem můžeme zařazovat práci s cizím jazykem (aktivizace zkušeností účastníků a prezentace dalších možností, kterými se budeme v kurzu zabývat - viz níže)

Nastíníme možnosti, které dětem pomohou propojit si pochopení látky a procvičení cizího jazyka (slovní zásoba, procvičování frází z dané oblasti, pochopení obsahu v obou jazycích na základě).
Spolu s účastníky se zaměříme také na oblasti:
- příprava a udržování odborné úrovně učitele

- specifika výuky u různých věkových skupin

- organizace a plánování hodiny s ohledem na potřeby a schopnosti žáků

- organizace prostoru a přechodu z jedné aktivity ke druhé

- používání mateřského jazyka – jak, kdy, proč

- jak rozvíjet zájem a motivaci

- vysvětlíme si, proč je mnohem důležitější proces, než samotný výsledek

Součástí kurzu bude i diskuzní platforma, kde si účastníci budou moci vyměnit poznatky ze své vlastní praxe.

 

Obsah prvního setkání (8 vyučovacích hodin):

Úvod - význam metody CLIL pro rozvoj jazykové vybavenosti dětí (90 min)
Myšlenková sprcha o zkušenostech účastníků a jejich očekávání

Prezentace k výhodám a možnostem techniky CLIL

Jak nabízet učivo tak, aby se žáci z hodin odnesli co nejvíce (120 min)
Prezentace techniky projektových knih, do kterých děti zaznamenávají poznatky
Předvedení přípravy jednotlivých formátů (minibook, layered book, learning wheels, flap books, shape books), do kterých děti zaznamenávají znalosti učiva

Účastníci zkoušejí využívat své dosavadní poznatky a zapsat je do svých formátů, které si v této části kurzu vyrobí

Dá se využít CLIL v hodinách češtiny a literatury? (90 min)

Práce s textem, využívání CCQ’s ke zjištění porozumění
Strategie „čtení a pochopení“, „čtení a zapamatování si“ podle Grubera

Obrázkové a fragmentové čtení
Rozvíjení poslechových a komunikačních dovedností - řetězové hry, jak využít systém kartiček, running dictations, jigsaw techniky,

Matematika anglicky nebo angličtina s matematikou?  (80 min)

Práce s čísly, “subitizing“,  odhadování počtu, porovnávání více/méně
Jednoduché matematické operace - sčítání/odčítání

Pohybové počítání, manipulace s předměty, s kartičkami
Matematické komunikační hry pro rozvoj matematické pohotovosti

Matematické názvosloví

Závěr a shrnutí (10 min)

 

Obsah druhého setkání (8 vyučovacích hodin):

Úvod (90 minut)
Zkušenosti s uplatněním prvků projektových knih - prezentace technik, které účastníci mezi kurzy vyzkoušeli
Příklady dobré praxe – diskuze

Poznáváme přírodu (90 min)

Strategie “thought shower“ - sběr a sdílení informací
Příprava vlastních pracovních listů - jak na to

Paměťové a asociační hry

Žijeme v lidské společnosti (90min)

Strategie “make a profile“ - třídění a zpracovávání informací a faktů
Aktivity typu Find someone who…, card reading games, listening dictations, talkative circles, scavenger hunt

CLIL v hudební, výtvarné výchově a v tělovýchovných chvilkách  (60 min)

Názvosloví, TPR, pohybové, taneční a hudebně pohybové hry, hry s pravidly

Závěr a shrnutí (30 min)

další informace

Praha 23.5.2018, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

3 120 Kč

 objednat

TV 57 Atletika pro školáky zábavně

Cílová skupina
učitelé ZŠ 1
Kurz akreditován MŠMT pod č.
158/2016-3-32
Počet vyučovacích hodin
6

Obsahem kurzu je seznámení cílové skupiny se sadou dětského atletického nářadí a náčiní, metodikou nácviku atletických disciplín s využitím těchto pomůcek a zábavnými formami výuky i soutěží. Dále pak prezentace metodických materiálů a projektů „Kids athletics“ v oblasti zájmových útvarů (např. školních sportovních klubů) a „Atletika pro děti do škol“ v oblasti povinné tělesné výchovy (především pro 1. stupeň ZŠ).

Teoretická část 1 x 45 minut : základní charakteristika atletiky jako sportu vhodného pro všechny děti, seznámení s fyziologickými účinky atletických disciplin a klíčovými momenty základních atletických dovedností a informace o dostupných metodických materiálech včetně jejich prezentace

Praktická část 5 x 45 minut : seznámení s pomůckami sady dětské atletiky, různými způsoby využití ve všech částech cvičebních hodin, správná metodika nácviku dovedností a možnosti uspořádání soutěží (ve třídě, škole, příp. i mezi školami).

 

další informace

Praha 15.05.2018, 09:00–14:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

990 Kč

 objednat

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace