Kurzy

Che 64 Chemie je život kolem nás i uvnitř nás

Lektor/ka kurzu
Mgr. Štěpán Peterka
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

Chemie je zábava:

Trochu zvláštní kapaliny.      

Barevné hrátky s manganistanem draselným

Chemická zahrádka – krása běžných krystalů ve vodním skle          

Jak nám tuhne malta.

Fluorescence rostlinných barviv

Chemie v kuchyni

Indikátor kyselosti a zásaditosti z červeného zelí

Kvasnice zdroj CO2

Tenkovrstvá chromatografie koření a rostlinných barviv.

Sublimace kofeinu.

Bílkoviny známé i neznáme kolem nás včetně lepku .

Chemie v kriminalistice

Hledání stop ninhydrinem a otisky prstů pomocí kakaového prášku

Gen ve zkumavce.      

Chemie a neživá příroda kolem nás

Výluhy ze zeminy – měření vodivosti a pH.

Vyzkoušejte tvrdost vody u vás.

další informace

Praha 27.4.2018, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

volných míst: 0
 objednat

Che 65 Nová podoba periodické soustavy prvků a nové objevy ve světě elementárních části

Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

Seminář pojednává o nové podobě PSP a perspektivách jejího rozšiřování v budoucnu,
o metodách syntéz nových supertěžkých prvků a jejich izotopů, o nových objevech ve světě elementárních a složených částic hmoty a polí a o perspektivách zkoumání a objevování částic v budoucnu.

  1. Nová podoba periodické soustavy prvků (PSP) a její budoucnost.
  2. Historie vývoje podob PSP (tabulky), historie objevů chemických prvků, chemické názvosloví. Periodické soustavy prvků na Internetu.
  3. Ostrov stability, magická čísla, tabulka izotopů.
  4. Supertěžké prvky a jejich příprava od roku 1940, centra výzkumu, moderní metody
    a budoucnost v objevování nových prvků.
  5. Nové objevy ve světě elementárních částic – Higgsovy bosony, neutrina. Centra výzkumu, moderní metody zkoumání, budoucnost v objevování částic
  6. Historie objevování částic: elektron, proton, antihmota, neutrino, neutron, pozitron, mezon, mion, kvarky atd.
  7. Současný stav rozdělení částic a jejich počet: kvanta polí, leptony, kvarky, fermiony, bosony, hadrony, baryony, mezony, nukleony, hyperony, piony, kaony, antičástice.
  8. Standardní model – rodiny elementárních částic, jádro atomu, elektronový obal, gravitace, elektřina, magnetismus, slabé interakce, silné interakce, Higgsův boson, Einsteinův životní sen – teorie všeho, Teorie strun (superstrun).

další informace

Praha 18.4.2018, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

Olomouc 25.4.2018, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

Che 67 Výpočty koncentrací, jejich vzájemné přepočty a smíchávání látek

Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií
Kurz akreditován MŠMT pod č.
36082/2015-2-841
Počet vyučovacích hodin
6

Seminář pojednává o:

–správném psaní chemických textů

–základních chemických pojmech vztahujících se k chemickým výpočtům

–rozdělení vyjadřování koncentrace látky, resp. obsahu látky

–rozdělení způsobů ředění a smíchávání látek.

Součástí semináře je praktická výuka výpočtů z jednotlivých kapitol.

1.Úvod do problematiky chemických výpočtů.

2.Pravidla psaní chemických textů (26 základních pravidel).

3.Základní chemické pojmy vztahující se k chemickým výpočtům (látkové množství, hmotnost, atomová a molekulová hmotnost, molární hmotnost, hustota).

4.Vyjadřování koncentrace látky, resp. obsahu látky – rozdělení:

I.„Dynamické“

A.Celková (analytická) koncentrace

B.Rovnovážná koncentrace

II.„Statické“

A.Látková koncentrace

B.Hmotnostní koncentrace

C.Zlomek, procentuální koncentrace (obsah látky v procentech)

a)Látkový

b)Hmotnostní

c)Objemový

D.Objemová koncentrace

5.Ředění a smíchávání látek – rozdělení

I.Ředění látky vodou

II.Smíchávání téže látky o různých koncentracích

III.Smíchávání různých látek, které spolu nereagují

IV.Smíchávání různých látek, které spolu reagují

6.Ukázky příkladů z jednotlivých kapitol a jejich řešení.

další informace

Olomouc 28.2.2018, 10:00–15:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

990 Kč

 objednat

Praha 14.3.2018, 10:00–15:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

990 Kč

 objednat

Brno 21.3.2018, 10:00–15:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

990 Kč

 objednat

EV 8 Životní prostředí a globální problémy současného světa

Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

1. hod Vysvětlit pojem životní prostředí (různé definice a členění životního prostředí, jeho základní složky). Uvést negativní důsledky lidské činnosti na životní prostředí z historického pohledu (konkrétní dopady ve světě i na území našeho státu)

2. hod Zaměřit se na konflikt člověka se ŽP v současnosti – globální problémy světa a jejich charakteristika (příčiny vzniku, příklady lokálních, regionálních i globálních vlivů).

Podstata globalizace. Možná členění globálních vlivů.

V dalších hodinách budou hodnoceny hlavní globální problémy současnosti
(tyto budou dále chronologicky podrobněji charakterizovány – jaký je dopad na životní prostředí, včetně člověka, nastíněna budou i možná řešení)

3. hod Rozbor změn klimatu a degradace půdy (včetně desertifikace)

4. hod Příčiny a důsledky nedostatku vody (zejména pitné); úbytek zdrojů (především neobnovitelných)

5. hod Rozbor populační krize současného světa (proč ne exploze); hrozba terorismu neustává

6. hod. Chudoba (hlavně rozvojových zemí); epidemie i v 21. století

7. hod  Ohrožení genetické, druhové a ekosystémové biodiverzity (příčiny, stav, příklady i z ČR); příklady základních invazivních a expanzivních rostlin ČR – jejich původ, morfologie, ekologické nároky, stanoviště, jejich negativní vlivy, způsoby likvidace

8. hod Charakteristika a negativní ovlivnění základních biomů světa v posledních desetiletích.

Diskuze a náměty na prakticky orientovanou výuku.

V ceně vzdělávací akce jsou četné autorkou připravené elektronické podpory s velkým množstvím obrazového materiálu – zejména fotodokumentace autorky.

další informace

Praha 28.02.2018, 9:30–16:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 760 Kč

 objednat

Bi 69 Přírodovědné experimenty podporované počítačem s využitím metody lokálního a vzdáleného měření

Lektor/ka kurzu
PaedDr. Jiři Diviš
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

Vzdělávací program je zaměřen na moderní metody výuky přírodovědných předmětů. Obsahem jsou techniky klasického počítačem podporovaného měření s vazbou na konstrukci a sestavování vzdálených experimentů měřených po internetu. Vše je doplněno množstvím praktických ukázek a metodickým vysvětlením možností, jak pomocí těchto metod aktivovat tvůrčí a samostatnou práci žáků a studentů v rámci jejich polytechnického rozvoje a zájmu o přírodní vědy.

I. Část

Měření s universálními měřícími systémy (ISES, Pasco, ….) s vazbou na jednoduché standardní laboratorní přístroje (laboratorní zdroje, multimetry aj.) s měřícím rozhraním RS232C (USB).

Praktická realizace lokálních experimentů pomocí modulárních měřicích zařízení. Účastníci kurzu sestaví s použitím manuálu a příslušné metodiky experimenty, které budou provádět s použitím modulárních měřicích zařízení v učebně. Zároveň využijí takto sestavené experimenty pro vzdálené měření.

Tímto způsobem budou účastníci měřit např. voltampérové charakteristiky elektronických prvků, periodické děje, změny tlaku při chemických reakcích, pH nápojů, elektrickou vodivosti kapalin, neutralizaci kyselin, endotermické a exotermické děje, teplotní změny při ředění kyselin a další. Ke všem experimentům jsou vytvořeny manuály, popisující jak konkrétní měřící postupy, tak metodiku začlenění do výuky.

 

Dotace: 3 vyučovací hodiny

II. Část

Sestavení vzdáleného experimentu s universálními měřícími systémy (ISES, Pasco, ….).  Sestavení vzdáleného experimentu s jednoduchými standardními laboratorními přístroji (laboratorní zdroje, multimetry aj.) s měřícím rozhraním RS232C (USB).

Praktická realizace lokálních experimentů pomocí modulárních měřicích zařízení. Účastníci kurzu sestaví s použitím manuálu a příslušné metodiky experimenty, které budou provádět s použitím modulárních měřicích zařízení v učebně. Zároveň využijí takto sestavené experimenty pro vzdálené měření.

Tímto způsobem budou účastníci měřit např. voltampérové charakteristiky elektronických prvků, periodické děje, změny tlaku při chemických reakcích, pH nápojů, elektrickou vodivosti kapalin, neutralizaci kyselin, endotermické a exotermické děje, teplotní změny při ředění kyselin a další. Ke všem experimentům jsou vytvořeny manuály, popisující jak konkrétní měřící postupy, tak metodiku začlenění do výuky.

 

Dotace: 3 vyučovací hodiny

III. Část

Měření pomocí otevřené elektronické platformy „Arduino“ (lokální a vzdálený experiment)

Dotace: 2 vyučovací hodiny

další informace

Praha 24.04.2018, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 850 Kč

 objednat

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace