Kurzy

M 159 Podnětné příklady na řešení (ne)rovnic a užití grafů funkcí

Lektor/ka kurzu
Mgr. Karel Otruba
Kurz akreditován MŠMT pod číslem
5969/2017-3-299
Cílová skupina
učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií

Rozvrstvíme-li školskou matematiku podle významu a účelu jejích tradičních témat, patřila by jistě témata s klíčovými slovy "rovnice, nerovnice, funkce, grafy" do kategorie "základní nářadí" pro celou výuku matematiky. Hlavně od nich se totiž odvíjí vše ostatní a všude jinde se pak dále používají. Propojování pohledů „rovnice, funkce, grafy“ (s výraznou podporou geometrie, zvl. analytické) je také klíčovou přípravou pro hledání strategií při řešení úloh státní maturity. Užití vhodného přístupu a postupu může totiž řešení mnoha maturitních příkladů výrazně (hlavně časově) optimalizovat. Hledání, nacházení a využívání souvislostí mezi kapitolami zdánlivě vzájemně odlehlými je také nejlepším způsobem, jak do látky lehce vniknout, snadno si ji zapamatovat a s prospěchem používat.

Zvláště téma „exponenciální a logaritmické (ne)rovnice“ a „(ne)rovnice s parametrem“ patří dnes mezi středoškoláky k nejobávanějším. I proto stojí za to vyhledávat nové přístupy, které jim jeho uchopení usnadní. 

Pokusíme se také proniknout do psychologie studentského vnímání této problematiky, jak o ní víme ze vzpomínek významných osobností (C. G. Jung a další).

Jistě stojí za povšimnutí i to, že "nové a netradiční" postupy a přístupy se většinou zakládají na několika základních a studentům (doufejme) známých skutečnostech a principech.  

O tom všem budeme na semináři hovořit. 

další informace

Praha 30.10.2017, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

Olomouc 18.10.2017, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

Brno 06.11.2017, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

M 163 Využití počítače v matematice

Kurz akreditován MŠMT pod číslem
12475/2017-2-556
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií

Počítač a jeho využití v matematice, matematické programy a jejich klasifikace, psaní matematického textu, programy:  Geogebra, Geonext, Graphmatica, wxMaxima a ukázky dalších možných, které jsou k dispozici zdarma. Zaměření samotné výuky na program Geogebra. Ukázky práce v různých programech a jejich využití ve výuce.

další informace

Brno 13.10.2017, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 300 Kč

volných míst: 7
 objednat

Praha 25.10.2017, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 300 Kč

volných míst: 4
 objednat

Praha 5.1.2018, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 300 Kč

 objednat

M 164 O Achilleovi a želvě, Fibonacciho králících a Velkém třesku

Kurz akreditován MŠMT pod číslem
12475/2017-2-556
Cílová skupina
učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií

Seminář klade za cíl seznámit posluchače s číslem, které ovlivnilo umění a architekturu a lze se s ním setkat dokonce i v přírodě. Zlatý řez bude zapsán v různých podobách s využitím nekonečných rozvojů, geometrických konstrukcí a Fibonacciho posloupnosti. Diskutujeme vztah Fibonacciho čísel k Pascalovu trojúhelníku, Ludolfovu číslu a desetinným zlomkům. Dále se věnujme užití posloupností v kombinatorice, součtu nekonečné řady – aplikace na řady nejen geometrické, paradoxu zvanému Achilleus a želva, harmonické řadě a jejím pozoruhodným vlastnostem.

další informace

Praha 11.12.2017, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

M 165 Didaktické hry a objevování ve vyučování matematice

Kurz akreditován MŠMT pod číslem
12475/2017-2-556
Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií

Seminář je věnován zařazování aktivit herního typu a objevování do vyučování matematice. Cílem je ukázat na konkrétních příkladech možnosti, které aktivity herního a soutěžního typu a objevování přinášejí do vyučování matematice, a na příkladech ukázat jejich možnosti pro různé věkové kategorie žáků. I když je přednostně zaměřen na žáky 2. stupně ZŠ, najdou si v něm vhodné náměty i učitelé 1. stupně ZŠ a SŠ.

V oblasti didaktických her a aktivit herního a soutěžního typu budou diskutována tato témata:Zařazení didaktických her do vyučování

 1. Funkce herních aktivit ve vyučování matematice
 2. Ukázky konkrétních her vhodných pro vyučování matematice
 3. Diskuse o možnostech zařazení her do vyučování jak v závislosti na věku, tak i na úrovni matematických znalostí a dovedností žáků

(4 hodiny)

V oblasti objevování budou diskutována hlavně tato témata:

 1. Příprava aktivit pro objevování v matematice
 2. Od konkrétních modelů k obecnějším vztahům
 3. Komunikace mezi žákem a učitelem a mezi žáky
 4. Zařazování návodů a rozšíření
 5. Vysvětlování a dokazování
 6. Ukázky vhodných situací

 (4 hodiny)

další informace

Brno 20.10.2017, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

Olomouc 04.10.2017, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

Praha 06.10.2017, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

M 166 Řešení úloh ve vyučování matematice se zaměřením na využití „neškolských strategií“

Kurz akreditován MŠMT pod číslem
12475/2017-2-556
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií

​Seminář je věnován řešení úloh ve vyučování matematice. Řešení úloh je ukazatelem stavu porozumění myšlenkám, se kterými se žáci seznamují. Dovednost řešit úlohy se rychle zvětšuje, když řešitel získává nové zkušenosti s touto činností. Úlohy pomáhají řešitelům rozhodnout, které předchozí znalosti lze aplikovat v nové situaci, jakou roli tato znalost hraje, která znalost je neužitečná nebo dokonce chybná a stává se překážkou pro další rozvoj jejich znalostí a dovedností. Jak může učitel zjistit, zda žák učivu porozuměl? Jednou z možností je žákova schopnost přicházet s novými, originálními řešitelskými postupy při řešení nové úlohy. V semináři se účastníci seznámí s  heuristickými strategiemi vhodnými pro řešení mnoha úloh v matematice na 2. a 3. stupni a budou mít možnost vyzkoušet si jejich využití na konkrétních úlohách.

 • Význam řešení úloh pro vyučování matematice (0,5 hodiny)
 • Kultura řešení úloh žáky (1 hodina)
 • Řešení úloh s využitím vizualizace, heuristických strategií (0,5,hodiny)
 • Heuristické strategie vhodné pro využití žáky 2. stupně ZŠ a SŠ (2,5 hodiny)
 • Přednosti a možná úskalí využití heuristických strategií žáky (1 hodina)

Řešení vybraných úloh pomocí heuristických i standardních školských strategií (2,5 hodiny)

další informace

Praha 06.12.2017, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

M 167 Algebra tiles – Mnohočleny jako stavebnice

Lektor/ka kurzu
Mgr. Zuzana Pavelková
Kurz akreditován MŠMT pod číslem
12475/2017-2-556
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií

Výrazy s proměnnými se dají učit snadno a zábavě. Algebra tiles je jako stavebnice, kde jednotlivé členy výrazu jsou reprezentovány geometricky. Poté, co studenty seznámíte se základními principy práce s pomůckou, mohou sami objevovat princip sčítání a odčítání mnohočlenů, pravidlo distributivity, vytýkání, rozklad na součin a vzorce pro druhou mocninu dvojčlenu. Z matematických úloh se stávají hlavolamy, jejichž řešení přináší studentům radost z objevování. Algebra tiles se také dají využít pro výuku lineárních a kvadratických rovnic.

další informace

Praha 16.10.2017, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 850 Kč

volných míst: 1
 objednat

ZŠ 59 Didaktické hry v matematice

Kurz akreditován MŠMT pod číslem
12475/2017-2-556
Cílová skupina
učitelé ZŠ 1

Seminář (charakter pracovní dílny) nabízí účastníkům různé možnosti využití didaktických her v hodinách matematiky (nejen) v 1. – 5. ročníku ZŠ. Náměty a charakter her vycházejí z vzdělávacích cílů tohoto předmětu a věkových zvláštností žáků. Činnosti sledují aktivní zapojení žáků podpořené účinnou motivací a zefektivnění vyučování. 

Účastníci obdrží publikaci s podnětnými aktivitami vč. CD s kopírovatelnými předlohami a pracovními listy.

další informace

Brno 12.10.2017, 9:30–16:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 760 Kč

 objednat

Praha 24.10.2017, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 760 Kč

 objednat

Olomouc 31.10.2017, 9:30–16:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 760 Kč

 objednat

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace