Kurzy

M 163 Využití počítače v matematice

Kurz akreditován MŠMT pod číslem
12475/2017-2-556
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií

Počítač a jeho využití v matematice, matematické programy a jejich klasifikace, psaní matematického textu, programy:  Geogebra, Geonext, Graphmatica, wxMaxima a ukázky dalších možných, které jsou k dispozici zdarma. Zaměření samotné výuky na program Geogebra. Ukázky práce v různých programech a jejich využití ve výuce.

další informace

Praha 5.1.2018, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 300 Kč

 objednat

M 164 O Achilleovi a želvě, Fibonacciho králících a Velkém třesku

Kurz akreditován MŠMT pod číslem
12475/2017-2-556
Cílová skupina
učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií

Seminář klade za cíl seznámit posluchače s číslem, které ovlivnilo umění a architekturu a lze se s ním setkat dokonce i v přírodě. Zlatý řez bude zapsán v různých podobách s využitím nekonečných rozvojů, geometrických konstrukcí a Fibonacciho posloupnosti. Diskutujeme vztah Fibonacciho čísel k Pascalovu trojúhelníku, Ludolfovu číslu a desetinným zlomkům. Dále se věnujme užití posloupností v kombinatorice, součtu nekonečné řady – aplikace na řady nejen geometrické, paradoxu zvanému Achilleus a želva, harmonické řadě a jejím pozoruhodným vlastnostem.

další informace

Praha 11.12.2017, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

M 166 Řešení úloh ve vyučování matematice se zaměřením na využití „neškolských strategií“

Kurz akreditován MŠMT pod číslem
12475/2017-2-556
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií

​Seminář je věnován řešení úloh ve vyučování matematice. Řešení úloh je ukazatelem stavu porozumění myšlenkám, se kterými se žáci seznamují. Dovednost řešit úlohy se rychle zvětšuje, když řešitel získává nové zkušenosti s touto činností. Úlohy pomáhají řešitelům rozhodnout, které předchozí znalosti lze aplikovat v nové situaci, jakou roli tato znalost hraje, která znalost je neužitečná nebo dokonce chybná a stává se překážkou pro další rozvoj jejich znalostí a dovedností. Jak může učitel zjistit, zda žák učivu porozuměl? Jednou z možností je žákova schopnost přicházet s novými, originálními řešitelskými postupy při řešení nové úlohy. V semináři se účastníci seznámí s  heuristickými strategiemi vhodnými pro řešení mnoha úloh v matematice na 2. a 3. stupni a budou mít možnost vyzkoušet si jejich využití na konkrétních úlohách.

  • Význam řešení úloh pro vyučování matematice (0,5 hodiny)
  • Kultura řešení úloh žáky (1 hodina)
  • Řešení úloh s využitím vizualizace, heuristických strategií (0,5,hodiny)
  • Heuristické strategie vhodné pro využití žáky 2. stupně ZŠ a SŠ (2,5 hodiny)
  • Přednosti a možná úskalí využití heuristických strategií žáky (1 hodina)

Řešení vybraných úloh pomocí heuristických i standardních školských strategií (2,5 hodiny)

další informace

Praha 06.12.2017, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

M 167 Algebra tiles – Mnohočleny jako stavebnice

Lektor/ka kurzu
Mgr. Zuzana Pavelková
Kurz akreditován MŠMT pod číslem
12475/2017-2-556
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií

Výrazy s proměnnými se dají učit snadno a zábavě. Algebra tiles je jako stavebnice, kde jednotlivé členy výrazu jsou reprezentovány geometricky. Poté, co studenty seznámíte se základními principy práce s pomůckou, mohou sami objevovat princip sčítání a odčítání mnohočlenů, pravidlo distributivity, vytýkání, rozklad na součin a vzorce pro druhou mocninu dvojčlenu. Z matematických úloh se stávají hlavolamy, jejichž řešení přináší studentům radost z objevování. Algebra tiles se také dají využít pro výuku lineárních a kvadratických rovnic.

další informace

Praha 15.1.2018, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 850 Kč

volných míst: 5
 objednat

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace