Kurzy

TV 57 Atletika pro školáky zábavně

Cílová skupina
učitelé ZŠ 1
Kurz akreditován MŠMT pod č.
158/2016-3-32
Počet vyučovacích hodin
6

Obsahem kurzu je seznámení cílové skupiny se sadou dětského atletického nářadí a náčiní, metodikou nácviku atletických disciplín s využitím těchto pomůcek a zábavnými formami výuky i soutěží. Dále pak prezentace metodických materiálů a projektů „Kids athletics“ v oblasti zájmových útvarů (např. školních sportovních klubů) a „Atletika pro děti do škol“ v oblasti povinné tělesné výchovy (především pro 1. stupeň ZŠ).

Teoretická část 1 x 45 minut : základní charakteristika atletiky jako sportu vhodného pro všechny děti, seznámení s fyziologickými účinky atletických disciplin a klíčovými momenty základních atletických dovedností a informace o dostupných metodických materiálech včetně jejich prezentace

Praktická část 5 x 45 minut : seznámení s pomůckami sady dětské atletiky, různými způsoby využití ve všech částech cvičebních hodin, správná metodika nácviku dovedností a možnosti uspořádání soutěží (ve třídě, škole, příp. i mezi školami).

 

další informace

Praha 13.09.2018, 09:00–14:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

990 Kč

volných míst: 7
 objednat

Bi 72 Správnou výživou ke zdraví a štíhlé postavě

Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
396/2018-2-35
Počet vyučovacích hodin
8

1.Základní antropometrické parametry (měření tělesné výšky, tělesné hmotnosti, tloušťky kožních řas, stanovení BMI) – 45 min.

2.Zhodnocení somatotypu a nadání pro různé typy sportů – 45 min.

3.Stanovení energetického výdeje 90 min.

4.Základní složky potravy (sacharidy, lipidy, bílkoviny, vitaminy, minerální látky, voda) – 3 vyuč. hod.

           5. Výživový program pro vyhodnocení denního příjmu energie a nutrientů – 45 min.

další informace

Brno 20.11.2018, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

Praha 29.11.2018, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

Olomouc 06.12.2018, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

Bi 73 Poruchy příjmu potravy - čím může přispět škola v prevenci, rozpoznání a léčbě

Lektor/ka kurzu
MUDr. Šárka Nováková
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, vychovatelé v domovech mládeže, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

Typy a varianty poruch příjmu potravy, epidemiologie, rizikové a protektivní faktory, příznaky, obvyklé průběhy nemocí – 2 vyuč. hod.

Vybrané zásady léčby – jaké odbornosti se podílejí, multidisciplinární přístup, základní principy, jaké výsledky lze čekat; spolupráce rodiny a širšího okolí, podpůrné skupiny a weby – 1 hod.

Možnosti rozeznání poruchy pedagogem a jeho další postup, možnosti a omezení školy při ovlivnění rizikových a podpůrných faktorů – 1 hod.

Aktivity pro vlastní tvorbu preventivních programů (vnímání vlastního těla, mediální obraz versus realita, pozitivní sebehodnocení) – 2 hod.

Základní principy zdravého jídelníčku, upozornění na různé typy rizikového jídelního chování ve vztahu k PPP – 2 hod.

další informace

Praha 26.11.2018, 9:30–16:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

Olomouc 19.11.2018, 9:30–16:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

Brno 16.10.2018, 9:30–16:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

TV 59 Základy lezení na umělé lezecké stěně a na ferratě

Lektor/ka kurzu
PaedDr. Ivan Přibyl
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, vychovatelé v domovech mládeže, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
396/2018-2-35
Počet vyučovacích hodin
8

            1. Bezpečnost při lezení, provozní řád lezeckých center.

            2. Základní lezecké techniky.

            3. Navazování na lano a seznámení s ferratovým setem

            4. Seznámení se  zajištěnými lezeckými  cestami ( ferraty )

            5. Jištění prvolezce a lezení toprope

            6. Žímarování a průsikování na lezeckém laně.

další informace

Praha 06.11.2018, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 850 Kč

 objednat

TV 60 Netradiční sportovní hry s frisbee

Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, vychovatelé ve školních družinách, vychovatelé v domovech mládeže, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
158/2016-3-32
Počet vyučovacích hodin
4

Teoretické a praktické seznámení se základními herními pravidly a organizací netradičních sportovních her s frisbee: Frisbee-Ultimate, Double disc court, Guts, Malý discgolf a další. Těžiště semináře je kladeno na aktivní zapojení účastníků do daných aktivit, praktickou formou přibližuje základy herních činností jednotlivce a taktiky skupiny, metodickou podporu pro využití ve vyučovací hodině školní TV nebo začlenění do mimoškolní činnosti.

další informace

Praha 09.10.2018, 11:00–14:15

místo konání bude upřesněno na pozvánce

990 Kč

 objednat

Brno 06.11.2018, 11:00–14:15

místo konání bude upřesněno na pozvánce

990 Kč

 objednat

Olomouc 20.11.2018, 11:00–14:15

místo konání bude upřesněno na pozvánce

990 Kč

 objednat

PP 320 Zrozen k pohybu

Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
396/2018-2-35
Počet vyučovacích hodin
8

Téma semináře by probíhalo ve stylu odborně populárního jazyka. Pro stručnost této anotace je použito stylu vědeckého.

Časová dotace vychází z add. 5 a je rozdělena do osmi lekcí. Obsah lekcí může být změněn a posouván dle požadavků auditoria, které by měly být pro následující termín zjišťovány vždy v závěru semináře.

Témata semináře:

1. Fylogenetické souvislosti lidské lokomoce – pletenec ramenní.

Pohyb prostřednictvím ramenního pletence se v průběhu raného dětství vyvíjí jako první. Oproti pánevnímu pletenci má jeho rytmus řídící funkci po celý život. Má základ v prastarém pohybovém programu prvních obojživelníků kolonizujících souš před 375 miliony let. Plazení tvoří základ všech pohybů prováděných pomocí paží – lezení po žebříku, vstávání ze židle, odpich při běhu na lyžích nebo při chůzi s holemi, pádlování apod. Ovšem ne při jízdě na mechanickém vozíku, na kole nebo při veslování.

2. Fylogenetické souvislosti lidské lokomoce – pletenec pánevní.

Při vertikalizaci živočišných druhů vedoucích k rodu Homo před 7 – 5 miliony let vzniká bazální pohybový program – chůze. Ta je již realizována bez propulzní funkce horních končetin. Před přibližně dvěma miliony let se rozvíjí vytrvalostní běh jako evoluční výhoda při vytrvalostním lovu. Pletenec ramenní se pohybu zúčastňuje jako torzní kompenzátor pohybů dolních končetin a pánve.

3. Shrnutí pohybové ontogeneze člověka.

Vývoj lidského plodu a dítěte jako přibližné opakování vývoje suchozemských obratlovců. Specifika lidské lokomoce a postury oproti ostatním suchozemským obratlovcům. Nevýhody vzpřímené postavy z důvodů evolučně velmi krátké doby této situace. Limity pro sportovní lokomoci. Srovnání s žijícími nonhumánními primáty. Pohybové stereotypy. Kvadrupedální zkřížený lokomoční vzor u člověka. Diagonální uspořádání přirozeného pohybu.

Chůze a běh na čtyřech končetinách vytvořily ve stamilionech let strukturu pohybové soustavy dle diagonálního křížení zřetězených svalových funkcí na přední a na zadní straně trupu. Vzpřímení je tak mladá evoluční událost, že tento princip nemohl být vývojem vzpřímených živočišných druhů směřujících k rodu Homo ani z mála transformován. Kvadrupedálního zkříženého principu je využíváno nejen při lokomoci, ale i při pohybech běžného denního života.

4. Dopad evolučních determinant pohybového chování na lidskou pohybovou soustavu současného člověka.

Využití nebo naopak ignorace vývojových principů stanovuje míru prospěšnosti nebo škodlivosti prováděných pohybů a udržovaných poloh pro lidskou pohybovou soustavu. Nejčastější chyby při stoji, sezení, zvedání a nošení břemen. Vliv nadužívání práce na PC a s mobilním telefonem. Kineziologie vybraných pohybových sportovních a rekreačních aktivit prováděných v přírodním prostředí.

Definice přirozené lidské lokomoce. Vliv civilizace na lidskou lokomoci. Specifika aktivit v přírodě. Podmínky pro přirozený lidský pohyb. Vliv vzájemného postavení lebky a páteře, které je v přímém rozporu s požadavkem snížení aerodynamického nebo hydrodynamického odporu předklonu trupu spolu s nutností horizontálního směru optické orientace.

5. Srozumitelný komentář výsledků vybraných objektivizačních experimentálních výzkumů vytvořených v rámci kvalifikačních magisterských a disertačních prací. Ukázky přirozené a nepřirozené lidské lokomoce. Vysvětlení v konsekvencích s vývojovými principy.

6. Shrnutí. Doporučení pro praxi.

Konsekvence pro profesionály ve školství, ve fyzioterapii, v ergoterapii a ergonomice, fitness, pro učitele a instruktory sportovních a rekreačních pohybových aktivit i pro v obru negraduované laiky. Zobecnění fylogenetických poznatků pro schopnost monitorování míry prospěšnosti či škodlivosti jakéhokoliv pohybového chování pro pohybovou soustavu člověka.

další informace

Praha 08.10.2018, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

TV 58 Pohybové hry a cvičení v přírodě

Lektor/ka kurzu
PaedDr. Ivan Přibyl
Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií
Kurz akreditován MŠMT pod č.
158/2016-3-32
Počet vyučovacích hodin
6

Seminář se bude konat v parku Hostivař v Praze - více informací obdržíte v pozvánce.

 

Hry a cvičení v přírodě s cílem zapojit smyslové vnímání do pohybových aktivit, zlepšit odolnost, otužilost a celkovou zdatnost žáků/studentů a uplatnit mezipředmětové vztahy v rámci tělesné výchovy.

Hry, cvičení a aktivity na rozvoj smyslového vnímání, prostorové orientace, balančních schopností, seznamovací, kontaktní a zahřívací hry, hry na rozvoj pohybových schopností a dovedností, hry na rozvoj komunikace a kolektivní spolupráce, pátrací a bojové hry. 

další informace

Praha 09.10.2018, 09:00–14:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

990 Kč

 objednat

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace