Kurzy

FJ 21 Hry a kreativita v hodinách francouzštiny

Lektor/ka kurzu
Mgr. Jerome Boyon, MA.
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

Kurz se snaží ukázat, že hra ve třídě není jen chvílí rozptýlení, ale skutečnou učební situací, kdy jsou zapojeny všechny smysly, což znamená, že všechny schopnosti se uloží do paměti. Kromě toho je zábavná činnost motorem motivace, která podporuje komunikaci a zájem o výuku. Seminář si klade za cíl zdůraznit důležitost podílu zábavných aktivit v učebním procesu a jejich integraci do vzdělávací strategie.

další informace

Praha 20.2.2018, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

FJ 19 Francouzština p(r)ožitkem (aneb Jak dostat francouzštinu pod kůži)

Lektor/ka kurzu
Mgr. Anna Třesohlavá
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

Seminář se soustředí na možnosti aktivizace studentů a metod umožňujících efektivnější osvojování francouzštiny a propojení jazykových kompetencí s osobnostním rozvojem a psychohygienou. Seminář probíhá ve francouzštině. Jeho náplní je přehled možností přirozeného osvojování cizího jazyka, na základě jeho reálného použití, pasivního (poslechem) a aktivního (komunikací) zejména v zájmových aktivitách. Zaměříme svoji pozornost na aktivity, které umožňují práci s tělem (aktivity sportovní, relaxační, na propojení mozkových hemisfér) a kreativní (výtvarná tvorba, hudební a hlasové aktivity atd). Zmíněné možnosti budou nastíněny jak formou přednášky, tak i konkrétního vyzkoušení prožitkovou formou.

další informace

Olomouc 03.05.2018, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 850 Kč

 objednat

Praha 04.05.2018, 10:30–17:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 850 Kč

 objednat

FJ 18 Kolika jazyky mluvíš, tolikrát jsi Francouzem? (aktualizace znalostí o jazykové situaci ve Fran

Lektor/ka kurzu
Mgr. Anna Třesohlavá
Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

Co se jazyků týče, Francie je proslavena spíše negativně tím, že se její obyvatelé neradi učí dalším jazykům. Nabízený seminář by však chtěl upozornit na jinou skutečnost – že Francie je také zemí nesmírného bohatství, co se týče menšinových kultur a jazyků. Na jejím území se nachází desítky autochtonních, historických regionálních jazyků, a mimo to další množství jazyků imigrantů. Francie však tuto svou kulturní diverzitu ne vždy brala jako přednost, a proto vývoj vnímání těchto tradičních kultur a užívání jejích jazyků byl v různých fázích velmi pohnutý.

Obsahem semináře bude úvod do sociolingvistiky a jazykové situace Francie, vývoje jazykové politiky a regionálních identit od Francouzské revoluce až po současnost. Budeme klást důraz zejména na aktuální situaci autochtonních jazyků na území metropolitní Francie. Aktuální trendy budeme ilustrovat konkrétními příklady z prostředí Bretaně, kde se nachází hned dva menšinové jazyky a velmi specifická a živoucí regionální kultura. Budeme se věnovat i regionálním specifikům francouzského jazyka.

Seminář bude probíhat ve francouzštině a bude doprovázen zvukovými a vizuálními ukázkami ilustrujícími probíranou problematiku. Jeho nedílnou součástí bude diskuse účastníků nad tématy, které seminář přinese.

Seminář bude rozdělen do dvou bloků:

Blok 1: Úvod do sociolingvistiky, definice používaných pojmů. Úvod do jazykové situace Francie: jazyky a jazyková politika.

Blok 2: Jazyková situace v Bretani. Představení dvou regionálních jazyků, zasazení do kulturně-historického kontextu regionu. Bretonská identita. Vývoj užívání obou jazyků v kontextu jazykové politiky od Francouzské revoluce do 20. století. Současná situace: na pomezí ohrožení a revitalizace. Diskuse.

V semináři budou využity audiovizuální dokumenty z archivu autorky a ze serveru becedia.bzh.

další informace

Praha 23.02.2018, 10:30–17:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace