Kurzy

Bi 54 AKTIVIZAČNÍ METODY VE VÝUCE BIOLOGIE

Kurz akreditován MŠMT pod číslem
5969/2017-3-299
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií

Seznámení účastníků

Informační rámeček: Aktivizační metody, jejich rozdělení a cíle  

Hry – neinterakční, interakční

Výukové kvízy (Riskuj, Bingo, Kufr, AZ kvíz)

Skupinové úkoly

Inscenační metody – ukázka

Bonus: vytváření mentálních map

Shrnutí, diskuse, závěr  

další informace

Olomouc 13.10.2017, 09:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

Praha 01.12.2017, 10:00–18:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

Brno 08.12.2017, 09:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

Bi 55 O sexu se píše všude, ale vědí děti opravdu to, co potřebují?

Lektor/ka kurzu
MUDr. Šárka Nováková
Kurz akreditován MŠMT pod číslem
12475/2017-2-556
Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, učitelé víceletých gymnázií, vychovatelé ve školních družinách

Praktické aspekty fyziologie dospívání – změny stavby a funkce těla, menstruace, fyziologický výtok, poluce, ranní erekce; sexuální názvosloví; vulgarismy 

"Doteky příjemné" - masturbace v dětství; "doteky nepříjemné" - rizika a formy zneužívání  (nejen „cizí pán s bonbóny“), asertivita v sexuální výchově 

Normalita a pestrost sexuality, pohlavní styk a nekoitální aktivity - co o tom vědí a co nevědí dnešní děti; pornografie a mediální svět

 Mýty kolem zahájení pohlavního života; zákonné mantinely; nová rizika v kyberprostoru; stručně k současné epidemiologii pohlavně přenosných nemocí

Představení zdrojů a možných didaktických pomůcek, sdílení zkušeností

další informace

Praha 22.11.2017, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

Bi 56 Bakterie kolem nás

Kurz akreditován MŠMT pod číslem
5969/2017-3-299
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií

Seminář je zaměřen na rozšíření kompetencí učitelů biologie v oblasti výuky mikrobiologických témat. Bakterie a archea jsou nenápadné mikroorganismy, které jsou ve výuce často opomíjeny, protože je můžeme zobrazit jen při velkém zvětšení mikroskopem. Přesto jsou všudypřítomné a stály u zrodu života na Zemi. Během semináře se seznámíme s jejich výskytem významem pro člověka i další organismy. Bakterie jsou důležitou součastí každodenního života člověka - jsou původci nebezpečných chorob, jiné cíleně pěstované využíváme k výrobě potravin, léčbě nemocí, jako probiotika. Bakterie najdeme ve všech prostředích – v půdě, vodě, vzduchu, na/v těle rostlin a živočichů, na předmětech, oblečení, v potravinách… Existuje řada způsobů, jak přiblížit toto zajímavé téma žákům a studentům.

Seminář bude zahrnovat teoretický úvod, diskusi s účastníky, praktické vyučování, ukázky nových metod výuky, seznámení se zdroji pro přípravu výukových materiálů (literatura, webové stránky, výuková videa), zpětnou vazbu od účastníků

 

další informace

Praha 15.11.2017, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 850 Kč

 objednat

Bi 57 GMO – Geneticky modifikované organismy – spása nebo pohroma?

Kurz akreditován MŠMT pod číslem
5969/2017-3-299
Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií

Posluchačům je představena problematika GMO od procesu přípravy GMO ( GM rostlin, zvířat, mikroorganismů) spolu se základy molekulární biologie a moderních biotechnologií. Dále jsou předkládány pozitiva a příklady využívání GMO, a to zejména v oblasti zemědělské produkce a průmyslu, ale i hrozby plynoucí se zacházením s GMO. Rovněž jsou posluchači seznámeni s legislativou týkající se GMO a současnou situací s využíváním GMO v ČR a to hlavně v zemědělské praxi.

Obsah akce: definice GMO, metody přípravy GMO, základy molekulární biologie a genetiky, význam GMO pro člověka a hlavní směry vývoje GMO, pozitiva a hrozby vyplývající s využíváním GMO, legislativa týkající se využívání a nakládání s GMO

další informace

Brno 03.11.2017, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

Praha 07.11.2017, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

Olomouc 20.11.2017, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

EV 6 Environmentální vzdělávání pro učitele základních a středních škol

Lektor/ka kurzu
Mgr. Marek Koutný, Ph.D.
Kurz akreditován MŠMT pod číslem
12475/2017-2-556
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií

Přednáška: Aktuální témata environmentální toxikologie (1 vyučovací hodina)

Přednášející: Mgr. Petra Jančová, Ph.D.

Cílem bude objasnit podstatu a souvislosti některých pojmů často zmiňovaných v médiích a citlivě vnímaných veřejností jako jsou dioxiny, polyaromatické uhlovodíky, pesticidy, … z hlediska jejich vlastností, výskytu a rizik pro životní prostředí a zdraví člověka. Budou nastíněny příklady scénářů působení těchto látek nejen na úrovni organismus, ale i na vyšších úrovních, tedy na úrovni populace, společenstva a ekosystému.

Přednáška: Biologické čištění odpadních vod (1 vyučovací hodina)

Přednášející: doc. RNDr. Jan Růžička, Ph.D.

Kam mizí odpadní voda z toalety a co se s ní děje? Bude podán přehled biologických procesů využívaných při čištění odpadních vod, se zdůrazněním významu určitých skupin mikroorganismů. Bude rovněž poukázáno na rychlou aplikaci nedávno popsaných mikroorganismů při zpracování silně znečištěných vod.

Přednáška: Ochrana ovzduší - proč už továrny nekouří (1 vyučovací hodina)

Přednášející: Ing. Marie Dvořáčková, Ph.D.

Základní přehled znečišťujících látek v ovzduší, jejich rizika a vliv na zdraví. Seznámení s principy vybraných technologií k omezování emisí znečišťujících látek. Seznámení s veřejně přístupným Informační systémem kvality ovzduší (ISKO).

 

Laboratorní blok (5 vyučovacích hodin)

Analýza atmosféry (CO2, O2, CH4, uhlovodíky,…) pomocí plynové chromatografie a hmotnostní spektrometrie (prof. Koutný)

Mikroskopické pozorování aktivovaného kalu z čistírny odpadních vod (doc. Růžička)

Biodegradace cizorodých látek (prof. Koutný)

další informace

Zlín 16.11.2017, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 850 Kč

 objednat

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace