Kurzy

EV 8 Životní prostředí a globální problémy současného světa

Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

1. hod Vysvětlit pojem životní prostředí (různé definice a členění životního prostředí, jeho základní složky). Uvést negativní důsledky lidské činnosti na životní prostředí z historického pohledu (konkrétní dopady ve světě i na území našeho státu)

2. hod Zaměřit se na konflikt člověka se ŽP v současnosti – globální problémy světa a jejich charakteristika (příčiny vzniku, příklady lokálních, regionálních i globálních vlivů).

Podstata globalizace. Možná členění globálních vlivů.

V dalších hodinách budou hodnoceny hlavní globální problémy současnosti
(tyto budou dále chronologicky podrobněji charakterizovány – jaký je dopad na životní prostředí, včetně člověka, nastíněna budou i možná řešení)

3. hod Rozbor změn klimatu a degradace půdy (včetně desertifikace)

4. hod Příčiny a důsledky nedostatku vody (zejména pitné); úbytek zdrojů (především neobnovitelných)

5. hod Rozbor populační krize současného světa (proč ne exploze); hrozba terorismu neustává

6. hod. Chudoba (hlavně rozvojových zemí); epidemie i v 21. století

7. hod  Ohrožení genetické, druhové a ekosystémové biodiverzity (příčiny, stav, příklady i z ČR); příklady základních invazivních a expanzivních rostlin ČR – jejich původ, morfologie, ekologické nároky, stanoviště, jejich negativní vlivy, způsoby likvidace

8. hod Charakteristika a negativní ovlivnění základních biomů světa v posledních desetiletích.

Diskuze a náměty na prakticky orientovanou výuku.

V ceně vzdělávací akce jsou četné autorkou připravené elektronické podpory s velkým množstvím obrazového materiálu – zejména fotodokumentace autorky.

další informace

Praha 28.02.2018, 9:30–16:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 760 Kč

 objednat

Z 70 KRAJINA JINAK, nové pohledy na vývoj a současnost krajiny českých zemí

Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
12475/2017-2-556
Počet vyučovacích hodin
8

Jak si s krajinou poradit ve výuce? Cílem workshopu je dát na tuto otázku aktuální odpovědi a nabídnout paletu konkrétních nástrojů. Workshop má čtyři části: od krajiny vnitřní ke krajině vnější a od paměti v krajině k ovlivnění krajiny budoucí. Po workshopu dokážete do výuky převzít rychlé „evokační“ kresby a osvojíte si jejich interpretaci, vyzkoušíte si práci s imaginací. Dokážete odhalovat zkreslení lidského vnímání, dostanete tipy na využití leteckého simulátoru či na cestu k vlastní Google Mapě. Vyznáte se ve vývoji krajiny od posledního zalednění po dnešní krajinu kybernetickou, syntetickou a postmoderní. Workshop kombinuje prožitek, výklad a praktické ukázky metod. Lektor při přípravě čerpá z poznatků geografie, kvartérní geologie, paleobotaniky, environmentální historie, klimatologie, rostlinné sociologie, environmentalistiky, jungovské psychologie, behaviorální ekonomie a dalších disciplín.  Ze semináře odejdou účastínci s pohled na krajinu v mnoha ohledech novým, překvapujícím. Akce má čtyři tematické části:

KRAJINA VNITŘNÍ
- „evokační“ rychlé kresby krajiny,
- projekce a vytěsnění: inspirace z Jungovské psychologie,
- co o krajině míní držitel Nobelovy ceny za ekonomii?

KRAJINA VNĚJŠÍ
- obzor nad zlato aneb krajina jako to, proč lezeme na rozhlednu,
- prostorovost, příroda a kultura,
- smrt přírodní krajiny aneb ochraň se kdo můžeš!

KRAJINA MÁ PAMĚŤ
- organické nečistoty na podrážce aneb jak to ti vědci ví?
- rozladěný ledový valčík na čtyři doby: od mamuta k motyce,
- bronzová eroze, železní Keltové, římští Germáni a slavní Slované,
- osvícen(sk)á renesance baroka a další „revoluce“.

KRAJINA (V) BUDOUCNOSTI?
- co se v krajině stane zítra (a nevidíme na to)?
- krajiny kybernetické, syntetické, disturbované, ritualizované a další,
- Když už mám dělat vlastní mapu, ať je alespoň on-line dostupná v Google Maps,
- letecký simulátor ve výuce? Proč a jak?

další informace

Praha 14.03.2018, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

Z 72 Globální klimatická a environmentální změna ve výuce zeměpisu

Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií
Kurz akreditován MŠMT pod č.
158/2016-3-32
Počet vyučovacích hodin
4

Seminář je zaměřen na představení tématu globální změny klimatu a životního prostředí, jejích pravděpodobných příčin a pozorovaných i očekávaných dopadů na lidskou společnost. Účastníkům semináře budou přiblížena stěžejní témata, která se přímo týkají klimatické změny a lze na nich prakticky poukázat na konkrétní příčiny a dopady tohoto jevu v prostředí střední Evropy. Seminář poskytne pedagogům základní rámec (konkrétní aktuální témata a různé náhledy na ně, zdroje informací, apod.) pro zapojení tématu klimatické a environmentální změny do výuky zeměpisu či jiných předmětů s environmentální tematikou.

další informace

Brno 20.04.2018, 10:00–13:15

místo konání bude upřesněno na pozvánce

780 Kč

 objednat

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace