Kurzy

Z 66 Země severu Evropy – pozapomenutá periferie či nejrozvinutější společnosti našeho světadílu

Lektor/ka kurzu
Mgr. Jan Dlask, Ph.D.
Kurz akreditován MŠMT pod číslem
12475/2017-2-556
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií

Po nezbytném terminologickém vyjasnění (sever, Skandinávie, severogermánské jazyky atp.) bude následovat výklad historických, kulturně-historických, geografických, hospodářských, společenských, politických a jazykových aspektů života severu Evropy, jeho kultury, zvyků a ve velmi obecném kontextu chápaných reálií včetně česko-severských vzájemných vztahů. Bude částečně uplatňován úhel pohledu srovnávací (především s poměry v České republice), po obsahové stránce bude seminář o něco více zaměřen na Švédsko a Finsko než na země ostatní.

- co znamená evropský Sever? 

- geografie evropského Severu

- historie (vč. kulturní) evropského Severu

- politické a společenské reálie evropského Severu

- kultura a zvyky evropského Severu

- vzájemné česko-severské vztahy

další informace

Praha 03.11.2017, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

Z 67 Migrační krize a česká migrační a azylová politika

Kurz akreditován MŠMT pod číslem
12475/2017-2-556
Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií

Sociologicko-bezpečnostně-psychologický charakter semináře

  • představení migračních tras do EU, příčin migrace, selhání tzv. Dublinského systému
  • situace ČR, počty migrantů, žadatelů o azyl a mezinárodní ochranu, jejich sociální profil
  • vládní strategie migrační politiky
  • vyhodnocení bezpečnostních rizik migrace
  • radikalizace majoritní společnosti ve vztahu k cizincům
  • vyhodnocení rizik české muslimské komunity a krajně pravicové scény
  • indikátory radikalizace jednotlivce a jeho společenská nebezpečnost
  • případy první českých "teroristů"

další informace

Olomouc 24.11.2017, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

Praha 08.12.2017, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

SV 5 Jak studentům přiblížit právo v hodinách společenských věd

Kurz akreditován MŠMT pod číslem
5969/2017-3-299
Cílová skupina
učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií

Seminář nabídne vyučujícím společenskovědních předmětů, případně právní nauky, inspiraci pro přiblížení základů práva studentům, kteří se dosud s právní problematikou nesetkali. Seminář není koncipován jako teoretický vhled do jednotlivých právních odvětví: orientován je především na procesní problematiku přibližující základní právní mechanismy, jež stát občanům nabízí při obraně práv. Obsah semináře je proto zaměřen na ústavní systém a zakotvení lidských práv a svobod, jakož i na jejich obranu, dále na přiblížení trestního a civilního soudnictví a dalších procesních cest k obraně práv. Dalšími tématy jsou tedy možnosti postupu inspekčních orgánů a veřejného ochránce práv, ale také využití alternativních cest k řešení sporů, což je téma v posledních letech velmi aktuální. Vyučujícím budou předloženy reálnými případy inspirované kasuistiky, jež mohou být při výuce využity. Studenti se díky těmto aktivitám učí obsahově správně vyjadřovat a prezentovat jednoduché právní závěry, ale také vyhledávat v právních pramenech možná řešení různých právních situací.

Obsahem semináře je předání nejpodstatnějších právních témat formou výkladu za využití prezentací a doprovodných kasuistik. Výklad je doplněn tipy na řadu aktivit, které mohou studentům přiblížit právní problematiku jinou než frontální výukou. V tématech je kladen důraz na přiblížení fungování státních orgánů, soudního systému a možností obrany práv občanů. 

další informace

Olomouc 28.11.2017, 09:30–16:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

SV 6 Islám a islámský fundamentalismus

Lektor/ka kurzu
Mgr. Jan Dušek
Kurz akreditován MŠMT pod číslem
12475/2017-2-556
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií

Účastníci budou seznámeni s kulturně-historickým pozadím vzniku islámu (myšlenkové a kulturní pozadí vzniku Koránu, život a působení proroka Mohameda) dále se základní      myšlenkovou strukturou tohoto náboženství (signifikantní témata: kosmologie, vztah člověk - Bůh, eschatologie, právo, sociální aspekty, vztah k dalším náboženstvím atd.) včetně komparace s judaismem a křesťanstvím. Výklad dále zahrne historický nástin šíření islámu ve světě v průběhu dějin a kulturně-civilizační aspekty islámu. Dále se výklad bude zabývat detailní analýzou práva šaría a jeho srovnáním s právem v euroamerickém civilizačním okruhu. Dalším z dílčích témat budou projevy islámu v současném světě včetně problematiky islámu v rámci EU (realita - statistiky, mýty a předsudky). V další části přejdeme k vysvětlení okolností vzniku militantního islámského fundamentalismu, popíšeme jeho historický vývoj a vysvětlíme jeho ideologii včetně vysvětlení negativního vztahu islamistů k naší civilizaci. Lektor bude výklad doplňovat multimediálními prezentacemi k dané problematice a posluchači si odnesou řadu odkazů ke stažení zajímavých a přínosných materiálů na webu lektora.

Seznam literatury, ze které lektor čerpal: 

TAUER, F. Svět islámu. Praha : Vyšehrad, 2006. ISBN 8070218282.

KROPÁČEK, L. Duchovní cesty islámu. 1. vyd. Praha : Vyšehrad, 1993. ISBN 8070211253

KROPÁČEK, L. Súfismus : Dějiny islámské mystiky.. Praha : Vyšehrad, 2008. ISBN 9788070218174.

Encyklopedie - Světový terorismus. 1. vyd. Praha: Svojtka&Co, 2002. ISBN: 8072373404  

MÜLLER, Z: Islám a islamismus - dilema náboženství a politiky. 1. vyd. Praha: Academia, 2010. ISBN: 9788020018182

MENDEL, M.: Džihád. Islámská koncepce šíření víry. 1. vyd. Brno: Atlantis, 1997. ISBN: 9788071083160 

KROPÁČEK, L.: Blízký východ na přelomu tisíciletí. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 1999. ISBN 8070212985

Qutb, S.: Milníky na cestě. 1. vyd. Praha: Academia, 2013. ISBN 978802002186-1

ČERNÝ, K.: Svět politického islámu. Lidové noviny, 2012. 9788074221668 

další informace

Praha 06.11.2017, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

volných míst: 1
 objednat

Praha 13.11.2017, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

PP 254 Rétorika v praxi – umět mluvit a jednat s lidmi

Lektor/ka kurzu
Mgr. Jana Prošvicová
Kurz akreditován MŠMT pod číslem
12475/2017-2-556
Cílová skupina
všichni pedagogičtí pracovníci

Co lidé v komunikaci upřednostňují, zdroje aktivit člověka, motivace, charakteristika mezilidské komunikace, jak vést dialog, technika řeči – jak dobře mluvit, empatie, aktivní naslouchání a jak vypadá aktivní posluchač, technika kladení otázek, prostředky komunikace, bariéry v komunikaci, kompliment, odpovídající neverbální komunikace, praktická cvičení.

další informace

Brno 20.10.2017, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 850 Kč

 objednat

Olomouc 3.11.2017, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 850 Kč

 objednat

Praha 16.11.2017, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 850 Kč

volných míst: -1
 objednat

Praha 24.11.2017, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 850 Kč

 objednat

ČJ 160 Labyrintem interpretace aneb vztah autora, textu, čtenáře a kontextu

Lektor/ka kurzu
Mgr. Jan Huleja
Kurz akreditován MŠMT pod číslem
5969/2017-3-299
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií

 

8hodinový plán

1. Dílo jako historický pramen.

2. Nová kritika a „smrt autora“.

3. Hermeneutika a její horizonty očekávání.

4. Recepční teorie – místa „nedourčenosti“.

5. Čtenářsky orientovaná literární teorie

6. Sémiotická teorie – labyrint interpretace.

7. Český strukturalismus aneb „všechno je struktura“.

8. Poststrukturalistické tázání „Co je autor?“.

další informace

Praha 02.11.2017, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

Brno 09.11.2017, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

Bi 55 O sexu se píše všude, ale vědí děti opravdu to, co potřebují?

Lektor/ka kurzu
MUDr. Šárka Nováková
Kurz akreditován MŠMT pod číslem
12475/2017-2-556
Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, učitelé víceletých gymnázií, vychovatelé ve školních družinách

Praktické aspekty fyziologie dospívání – změny stavby a funkce těla, menstruace, fyziologický výtok, poluce, ranní erekce; sexuální názvosloví; vulgarismy 

"Doteky příjemné" - masturbace v dětství; "doteky nepříjemné" - rizika a formy zneužívání  (nejen „cizí pán s bonbóny“), asertivita v sexuální výchově 

Normalita a pestrost sexuality, pohlavní styk a nekoitální aktivity - co o tom vědí a co nevědí dnešní děti; pornografie a mediální svět

 Mýty kolem zahájení pohlavního života; zákonné mantinely; nová rizika v kyberprostoru; stručně k současné epidemiologii pohlavně přenosných nemocí

Představení zdrojů a možných didaktických pomůcek, sdílení zkušeností

další informace

Praha 22.11.2017, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace