Prof. RNDr. Ivan Horáček, CSc.

Současná pozice:   profesor katedry zoologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy

Vzdělání a zaměstnání:

1971-1976                  přírodovědecká fakulta UK v Praze (biol. odb.)

1976                           diplomová práce: Populační ekologie netopýra velkého

                                   (Myotis myotis) ve středních Čechách. (Doc.Dr. V.Hanák CSc.);

1977                           rigorosní zkouška a obhajoba rigorosní práce na PřFUK     (RNDr.)

1977-1984                  Geologický ústav ČSAV, Lab. kvartérní geol. (Dr.V.Ložek DrSc)

1984                            obhajoba kandidátské práce:Paleoekologický význam          drobných savců  kvartéru ČSSR.     (školitel Dr.V.Ložek DrSc.)   (CSc.)

1984-1990                  Geologický ústav ČSAV: vědecký pracovník

1990-1996                  Přírodovědecká fakulta UK: odborný asistent

1996                              habilitační řízení v oboru Zoologie obratlovců: habilitační práce

                                       Aspekty biogeografického výzkumu středoevropských savců.(Doc.)

1996-                          Přírodovědecká fakulta UK: docent                                      

1998-2011                  vedoucí oddělení zoologie obratlovců

2004-                          řádný profesor zoologie   (Prof.)

 

Hlavní výzkumná zaměření:
biologie a systematika netopýrů, paleobiologie drobných savců, paleoekologie a biostratigrafie kvartéru, historická biogeografie západního palearktu, filosofické a metodologické souvislosti přírodovědné problematiky.

Pedagogická činnost: podíl na výuce pěti předmětů a tří praktických cvičení aktuálně vedení 2 pregraduálních a 4 doktorských studentů, obhájených ca 25 magisterských a 14 doktorských prací

Ocenění:

1985                stříbrná medaile za zásluhy o speleologii

1992                „Studentský Velemlok“ pro nejlepší přednášející, PřF UK

2006                Purkyněho cena za nejlepší vědecko-popularizační počin roku

2009                Cena rektora UK za Nevýznamnější vědecký počin UK v roce 2008

Členství: člen 4 mezinárodních a 2 národních vědeckých společností (např. American Society of Mammalogists, Deutsche Gesselschaft f. Säugetierkunde, International Biogeographical Society); předseda České společnosti pro ochranu netopýrů,  člen vědeckých rad CTS, ÚŽFG AV ČR a doktorských oborových rad PřF UK a PřF MU

Organizace odborných setkání: Hlavní organisátor  The 1st and  Founding Meeting of EURO-EVO-DEVO (2006 s F.Galis a R.Černým), 15th International Bat Research Conference 2010. 4th European Bat Research Symposium Praha 1987, člen vědeckých nebo organizačních výborů dalších pěti mezinárodních konferencí (2008–2015)

Recenzní a redakční činnost: člen redakčních rad Acta Chiropterologica, Myotis (Bonn), Vespertilio, Analogon, associate editor Paleontologia Electronica,  Editorial board of Cambridge Studies in Morphology and Molecules, New Paradigms in Evolutionary Biology. Cambridge Univ. Press.  četná recensní činnost

Projekty: hlavní řešitel nebo spoluřešitel za PřF UK projektů GAČR (4x), GAAV (2x),

Souhrn publikační činnosti:  270 výzkumných prací, včetně 10 monografií a knih, 24 knižních kapitol a 190 prací ve vědeckých periodikách, kumulativní IF 180,29.

Citační ohlas: 1302 WOS citací, ca 200 citací v knihách a zdrojích mimo WOS, H-index 20 (2015). Google Scholar 2017 (celkem/ od 2012):   3038 /1314 citací, h-index: 29 / 18,  i10index  85 / 42, ResearchGate Index 32,44. 

Zpět

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace