Prof. PhDr. Lubomír Machala, CSc.

Prof. PhDr. Lubomír Machala, CSc.

Literární historik, kritik a překladatel. Vystudoval češtinu a občanskou nauku na FF UP v Olomouci. Od roku 1983 působí na katedře bohemistiky FF UP jako asistent, později jako odborný asistent a docent, od r. 2010 jako profesor. V letech 2004–2011 zastával funkci vedoucího katedry. Přednáší mj. současnou českou literaturu a slovenskou literaturu, věnuje se také vztahům literatury, divadla a filmu. V letech 1997–2008 byl zaměstnán též jako vědecký pracovník na částečný úvazek nebo jako externista v pražském Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. Založil časopis Bohemica Olomucensia (šéfredaktor 2009–2011, opět od 2015), je členem redakční rady časopisu Zrkadlenie​. V roce 2014 založil a následně každoročně organizuje Letní školu bohemistiky, určenou především učitelům českého jazyka a literatury, ale také všem dalším zájemcům o aktuální dění v bohemistice. 

Vydal monografie Průvodce po nových jménech české poezie a prózy 1990-1995 (1996), Literární bludiště. Bilance polistopadové prózy (2001), Olomoucká polistopadová poezie a próza (2013), autorsky a editorsky se podílel na mnoha kolektivních pracích, např. Panorama české literatury. Literární dějiny od počátků do současnosti (1994, 2. přeprac. vyd. pod názvem Panorama české literatury. Literární dějiny od počátků do r. 1989 v podobě multimediální aplikace 2008), nejnovější dvoudílná knižní verze vyšla pod názvem Panorama české literatury 1, 2 v roce 2015. Dále se podílel na publikacích Dějiny české literatury 1945–1989. IV (1969–1989) (2008), V souřadnicích volnosti. Česká literatura devadesátých let dvacátého století v interpretacích (2008), Dějiny Olomouce. 2. svazek (2009) i lexikografických příruček, např. Slovník českých spisovatelů od roku 1945. 1 a 2 (1995, 1998), Slovník slovenských spisovatelů. (1999, 2. přeprac. vyd. 2005), Slovník českých spisovatelů (2. přeprac. vyd. 2005). Je autorem učebních textů Česká próza 90. let (1999), Česká próza pod normalizačními tlaky (2000), Prolegomena české polistopadové literatury (2011) a také spoluautorem a editorem kolektivních skript Česká a slovenská literatura v exilu a samizdatu (1990; 2. opr. vyd.1991). Na pětidílném naučném seriálu České televize Křižovatky současné české literatury (1995) se podílel jako spoluautor a odborný poradce. V roce 2017 vyšel jeho překlad povídkového cyklu Telegram​ slovenského literárního vědce a prozaika Stanislava Rakúse. O rok později překlad prózy Dušana Šimka Mramor a granit pod titulem Ctnosti a Neřesti (Sochařská elegie) a také dalšího Rakúsova díla nazvaného Nenapsaný román

Zpět

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace