MŠ 1 Muzikofiletika – hudba jako významný stimul rozvoje dětské osobnosti v mateřské škole

Předmět
Hudební výchova, Mateřská škola
Cílová skupina
učitelé MŠ, učitelé SOŠ
Akreditace
12475/2017-2-556

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.


Vzdělávací cíl

Účastníci se seznámí s vybranými technikami a postupy muzikofiletiky, dokáží rozpoznat hranice filetického, výchovného a terapeutického přístupu.

Účastníci získají poznatky o jednotlivých hudebních elementech, hudebních nástrojích, hlasu a jejich působení na organismus a psychiku předškolního dítěte a dále vlastní prožitky a zkušenosti z pestrého výběru hudebních technik.

Účastníci si vyzkouší uplatnit tyto poznatky ve vlastní tvorbě hudebně prožitkových aktivit pro děti předškolního věku.


Charakteristika

Zážitkový a prakticky orientovaný seminář muzikofiletiky u dětí v přeškolním věku. Účastníci získají teoretické základní informace o muzikofiletice, o rozdílech mezi muzikoterapií, hudební výchovou a muzikofiletikou. Dále si vyzkouší mnoho jednoduchých hudebních technik bez nástrojů i s různými hudebními nástroji, které jsou vhodné pro děti v mateřských školách. Dozví se, jak na člověka působí hudba a dostanou tipy , jak využívat hudební aktivity pro osobnostní rozvoj svých dětí.


Obsah akce

Prožitkově orientovaný seminář je určený učitelům mateřských škol a speciálním pedagogům.

V průběhu se účastníci seznámí se specifiky hudební výchovy, muzikoterapie a muzikofiletiky, s upřesněním hranic jednotlivých přístupů a s konkrétními postupy využitelnými v pedagogickém prostředí mateřské školy.

Seznámí se s využitím jednotlivých hudebních elementů (rytmus, melodie, harmonie, ticho) a
jejich vlivem na organismus dítěte, dále s terapeutickými, výchovnými a dětský rozvoj stimulujícími účinky hudby a prožitkovými hudebními aktivitami.

Formou zážitku si vyzkouší různé hudební techniky, práci s hlasem a vybranými hudebními nástroji. Seznámí se s některými metodickými a organizačními poznatky o přípravě a dynamice hudební hodiny/lekce. Vyzkouší si vytvořit a realizovat vlastní nápady a hudební techniky uplatnitelné ve své praxi v mateřské škole.

Teoretická část

  • Teoretické vymezení rozdílů mezi přístupy hudební výchovy, muzikoterapie a muzikofiletiky.
  • Specifika muzikofiletického přístupu vhodného pro děti v předškolním věku – prožitkové expresivní pojetí hudebních aktivit, reflektivní zpracování zážitků dítěte a jejich využití k osobnostnímu a sociálnímu rozvoji.
  • Vliv hudby na organismus člověka, hudební psychologie, využitelnost hudebních prožitků pro stimulaci rozvoje dítěte.

Praktická část

  • Využití jednotlivých hudebních elementů (rytmus, melodie, harmonie, ticho) v hudebně prožitkových aktivitách pro předškolní děti.
  • Hudební nástroje, vybrané techniky a postupy s muzikoterapeutickými prvky vhodné pro předškolní děti v pedagogickém prostředí MŠ. Příprava a struktura hudebního programu.
  • Praktické ukázky – naladění se, práce s hlasem, využití nástrojů různým a kreativním způsobem, rytmické hry, hudebně pohybové  a taneční hry, relaxace.
  • Prostor pro vyzkoušení vlastních postupů nebo technik účastníků, pro vedení skupiny.
  • Závěrečná diskuze a otázky.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace