AJ 220 Divadelní techniky v hodinách angličtiny

Předmět
Anglický jazyk
Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, učitelé víceletých gymnázií
Lektor(-ka)
Akreditace
24409/2018-2-698

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.


Vzdělávací cíl

Cílem akce je rozšířit repertoár aktivit, které učitelé anglického jazyka používají ve svých hodinách, ukázat jim možnosti dramatických technik ve výuce


Charakteristika

Cílem semináře je ukázat učitelům, jak lze využitím dramatických technik rozvíjet znalosti žáků v anglickém jazyce, zvyšovat jejich motivaci, budovat jejich pozitivní vztah k předmětu, rozvíjet jejich komunikační kompetence, ale třeba také zábavně a tvořivě procvičovat vybrané gramatické struktury či slovní zásobu.

Zařazení dramatických technik do výuky angličtiny umožňuje žákům používat jazyk přirozeně, jako prostředek komunikace. Pomáhá žákům se specifickými vzdělávacími potřebami, žákům, kteří preferují kinestetické formy učení. Umožňuje každému zažít úspěch. Podporuje osobnostně sociální rozvoj žáků, pomáhá budovat dobré vztahy v kolektivu, spolupracovat pomáhá psychohygieně. Může být prevencí rizikového chování. Rozvíjí schopnost řešit problémy i empatii. A navíc – žáci se budou bavit a na hodiny angličtiny se těšit.

Divadelní a dramatické aktivity lze zařazovat již u začátečníku, ale také u velmi pokročilých a starších žáků.


Obsah akce

Seminář je určen pedagogům 2. stupně základních škol, kteří vyučují anglický jazyk. Cílem kurzu je ukázat učitelům, jak lze využitím dramatických technik rozvíjet znalosti žáků v anglickém jazyce, zvyšovat jejich motivaci, budovat jejich pozitivní vztah k předmětu, rozvíjet jejich komunikační kompetence, ale třeba také zábavně a tvořivě procvičovat vybrané gramatické struktury či slovní zásobu.Seminář je určen pedagogům 2. stupně základních škol, kteří vyučují anglický jazyk. Cílem kurzu je ukázat učitelům, jak lze využitím dramatických technik rozvíjet znalosti žáků v anglickém jazyce, zvyšovat jejich motivaci, budovat jejich pozitivní vztah k předmětu, rozvíjet jejich komunikační kompetence, ale třeba také zábavně a tvořivě procvičovat vybrané gramatické struktury či slovní zásobu.

Seminář je veden prakticky. Pedagogičtí pracovníci budou poznatky aplikovat při navrhování a zkoušení aktivit. Prostor bude pro diskuzi, společnou reflexi i sdílení dobré praxe.

Témata:

  • divadelní aktivity vhodné pro procvičení slovní zásoby a gramatických struktur  (2 hodiny)
  • role plays a storypaths (2 hodiny)
  • improvizace  (2 hodiny)
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace