Bi 83 GMO – Geneticky modifikované organismy – spása nebo pohroma?

Předmět
Biologie
Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, , učitelé VOŠ
Akreditace
27664/2017-2- 1065

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.


Vzdělávací cíl

Všechny přednášky budou mít cíl seznámit pedagogy přístupnou formou jak se základem zmíněných vědeckých oborů, tak s posledními novinkami na poli vědeckém i popularizačním. Důraz je kladen na srozumitelnou formu, množství příkladů, na příběhy vysvětlující souvislosti a často i osobní zkušenosti přednášejícího. Cílem je nevést pouze suchý výklad, ale zapojit maximálně posluchače a přizpůsobení celé akce potřebám aktuálního publika. Záměrem je, aby se každý posluchač po absolvování přednášky v tématu orientoval, byl schopen dále sledovat výboj oboru a uměl sám předat nabité vědomosti zábavnou formou dál.


Charakteristika

Současný pokrok v biologických disciplinách tak staví společnost před nové otázky bezpečnosti, zdraví lidí a etiky v oblasti genového inženýrství a biotechnologií. Z důvodu celospolečenské diskuze je nutná nejen informovanost veřejnosti ze strany vědeckých pracovníků, ale je rovněž nutné poskytovat základní informace o postupech a výsledcích genového inženýrství i žákům a studentům tak, aby si byli schopni sami vytvořit názor na výše zmíněné otázky. Tento úkol leží primárně na bedrech učitelů, kteří se musí s problematikou genetického inženýrství blíže seznámit a umět je studentům v hodinách biologie vyložit. Úkol je to obtížný hlavně z podstaty genetického inženýrství, jako vědní disciplíny integrující poznatky z genetiky, medicíny, chemie, zemědělství, zoologie a botaniky, a ekologie. V kurzu budou vysvětleny základní pojmy genetiky a genetického inženýrství, včetně metodiky, se zaměřením na geneticky modifikované rostliny, dále důvody, které vedou k produkci geneticky modifikovaných organismů – rostlin, jejich význam, jejich uvádění do prostředí, zdravotní, ekologické, sociálně- ekonomické a etické otázky spojené s aspekty pěstování geneticky upravených plodin a produkci potravin z těchto zdrojů.


Obsah akce

Úvod do problematiky geneticky organismů. Povíme si, co to GMO vlastně jsou. Jaká jsou reálná rizika jejich využití a naopak čeho se tolik bát nemusíme (i porovnání se standartními technologiemi). Jaké jsou jejich přínosy. Jak je vlastně takový GMO tvoří? Historie zavádění GMO a „bitvy o pravdu“. Popíšeme si konkrétní příklady GMO a příběh jejich uvádění do praxe. 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace