ČJ 209 Čeština jako cizí jazyk a cizí jazyky v češtině 

Předmět
Český jazyk
Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, , učitelé VOŠ
Akreditace
5950/2018-2-239

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.


Vzdělávací cíl

I. blok

Cílem tohoto bloku je seznámit se s hlavními zásadami výuky češtiny jako cizího jazyka, s nejpoužívanějšími učebnicemi a s tím, jak je organizována výuka češtiny v zahraničí.

II. blok Přejímání cizích slov a cizích vlastních jmen je velmi aktuální téma současnosti, se kterým se denně setkáváme např. v médiích. Cílem je poznat, jak probíhá tvarotvorná (a s tím mnohdy i pravopisná a výslovnostní) adaptace těchto slov a jmen, jaké jsou tendence a výhledy do budoucna.


Charakteristika

První část tohoto kurzu se zaměřuje na výuku češtiny jako cizího jazyka, především na to, v čem se liší metodika výuky českého tvarosloví a některých gramatických kategorií od výuky českého jazyka pro české uživatele. Vedle toho jsou prezentovány i podoby výuky češtiny v zahraničí a mezinárodní zkoušky češtiny uznávané v rámci EU. Kurz vychází ze zkušeností lektorky jako vyučující češtiny jako cizího jazyka doma i v zahraničí a z práce u mezinárodních zkoušek ECL (Evropské consortium).

Druhá část je zaměřena na přejímání cizích slov a cizích vlastních jmen do češtiny a na jejich tvaroslovné, slovotvorné a související pravopisné a výslovnostní adaptace. Na příkladech a cvičeních předveden silný adaptační potenciál češtiny jako jazyka s velmi bohatou flexí. Probírána jsou i kontroverzní témata jako přechylování jmen profesí a vlastních jmen a otázka tzv. genderové korektnosti.


Obsah akce

Obsah I. bloku

Pracovní přednáška s prezentacemi v PowerPointu a seminář se zaměřuje na výuku češtiny jako cizího jazyka. Chce především ukázat, v čem se liší metodika poznávání české flexe, českých kategorií, jako je vid, apod. Ve druhé části seznamuje účastníky akce s podobami výuky češtiny v zahraničí a s mezinárodními zkouškami češtiny uznávanými v rámci EU. Lektorka vychází ze svých bohatých zkušeností vyučující češtiny jako cizího jazyka doma i v zahraničí a z práce v týmu examinátorů češtiny jako cizího jazyka.

Témata:

1)Čeština jako cizí jazyk, hlavní zásady její výuky

2)Jak se učí český pádový systém

3)Jak se cizince učí o slovanském slovesném vidu

4)Učebnice češtiny jako cizího jazyka

5)Čeština v cizině

6)Mezinárodní zkoušky češtiny

Obsah II. bloku

Seminář se týká přejímání cizích slov a cizích vlastních jmen do češtiny a jejich tvaroslovných, slovotvorných a souvisejících pravopisných a výslovnostních adaptací. Na mnoha příkladech a cvičeních je ukázáno, jak silný adaptační potenciál má čeština jako jazyk s velmi bohatou flexí. Probírána jsou i kontroverzní témata jako přechylování jmen profesí a vlastních jmen a otázka tzv. genderové korektnosti.

Témata:

  1. Jmenný rod a číslo a jejich adaptace v češtině
  2. Cizí slova zakončená na neobvyklé hlásky
  3. Co se děje v současnosti s latinskými a řeckými cizími slovy
  4. Cizí vlastní jména a vzory pro jejich skloňování
  5. Problematika tzv. přechylování

​​

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace