D 99 Poznal starověk ekologickou krizi?

Předmět
Dějepis, Environmentální výchova
Cílová skupina
učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Akreditace
396/2018-2-35

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.


Vzdělávací cíl

Seznámení se s novým oborem environmentální historie a dnes aktuálními otázkami příčin úpadku a kolapsu starověkých civilizací.
Téma je mezioborové, srdečně jsou tedy vítáni vyučující jak humanitních, tak přírodovědných předmětů.


Charakteristika

Seminář prezentuje vybraná témata z environmentální historie starověku. Jeho cílem je představení hlavních přírodních katastrof a ekologických problémů starověku (deforestace, degradace zemědělské půdy, environmentální problémy města, klimatické změny), které přispěly k úpadku a kolapsu starověkých civilizací. V rámci semináře bude představen i dobový vztah k přírodě a pokusy o její ochranu.


Obsah akce

Charakteristka a obsah:

Akce má charakter přednášky a interaktivního semináře, jehož cílem je představit vybraná témata z environmentálních dějin starověku. Devastace životního prostředí a s ní spojené ekonomické a sociální krize přispěly k úpadku a kolapsu řady vyspělých civilizací. Přednáška bude sledovat dějiny ekologických krizí a jejich dopad na stabilitu starověkých civilizací (Egypt, Přední východ, Řecko, Řím, předkolumbovské civilizace Latinské Ameriky). Pozornost bude věnována zároveň dobovým pokusům o ochranu přírody (náboženská tabu, „zelené“ zákonodárství) a vnímání hodnoty přírody ve starověkém umění, filozofii a náboženství. Přednáška se bude opírat o výklad dobových písemných i archeologických pramenů a bude doplněna pp-prezentací a filmovými projekcemi. 

Témata přednášky:

  1. Environmentální historie – nové přístupy k výzkumu starých problémů. Příroda a civilizace. Příroda ve starověku jako posvátný prostor. Posvátnost přírody – profánní praxe. – 0,5 hod
  2. Ekologické problémy v civilizacích starověkého Středomoří, Předního východu – degradace orné půdy, kácení lesů. Podíl ekologických problémů na kolapsu starověkých civilizací. - 1,5 hod
  3. Klimatické změny ve starověku a „environmentální“ migrace. Přírodní katastrofy v nejstarších civilizacích – vulkanická činnost, záplavy.  Mýtus o potopě. - 1 hod
  4. Kulturní krajina antického světa. Antické zemědělství, jeho globalizace a problémy. - 1 hod
  5. Antické město a jeho environmentální problémy. - 1 hod
  6. Životní styl antického člověka a jeho vztah k přírodě. Úniky do přírody, mýtus venkova, arkadská krajina a bukolská poezie. Kritika konzumu a hledání filozofických alternativ. – 1 hod.
  7. Vztah ke zvířatům a rostlinám v antické kultuře. Domácí zvířata, lov, hry. Vegetariánství. - 1 hod
  8. Péče o životní prostředí v antice - administrativa a zákonodárství. - 1 hod
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace