D 100 Slezsko v dějinách českého státu

Předmět
Dějepis
Cílová skupina
učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Akreditace
396/2018-2-35

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.


Vzdělávací cíl

Získat znalosti, které umožní základní orientaci v pojmosloví a historických procesech, které formovaly minulost tohoto specifického středoevropského regionu, jenž byl po řadu století integrální součástí českého státu, a které dodnes přežívají v jeho regionální historické i kulturní tradici.  


Charakteristika

Kurz je zaměřen na získání základní orientace v pojmosloví a historických procesech, které formovaly minulost Slezska jako specifického středoevropského regionu, jenž byl po řadu století integrální součástí českého státu, a které dodnes přežívají v jeho regionální historické i kulturní tradici.


Obsah akce

Účastníci semináře se seznámí se základními pojmy a literaturou. Základ kurzu bude spočívat v uvedení do problematiky dějin Slezska v historii českého státu, chápané jednak v rámci konceptu zemí Koruny české a jeho historických proměn, stejně jako v obecném celoevropském kontextu. Zvýšená pozornost bude věnována dějinám knížectví Krnovského, Opavského a Těšínského, které se dnes částečně nachází na území České republiky. Důraz bude kladen na správní strukturu slezských knížectví a na proměny jejich vazeb k českému státu. Do výuky budou zařazeny další specifické otázky slezské společnosti a její kultury, zejm. hospodářského a náboženského vývoje.

Obsah:

1. seznámení s problematikou, základní literaturou a pojmoslovím, středověké období – přináležitost Slezska k polskému státu, přechod do rukou českých vládců (poslední Přemyslovci, Lucemburkové), začlenění do koncepce zemí Koruny české (Karel VI.)

3. období od husitských válek do roku 1618

4. Slezsko ve víru stavovského povstání a třicetileté války

5. od Vestfálského míru do konce první prusko-slezské války 1740–1742

6. Slezsko mezi habsburskou monarchií a Pruskem (1742–1918)

7. dlouhé 20. století – následky první a druhé světové války, vývoj v druhé polovině 20. století

8. náboženské poměry v (raně) novověkém Slezsku – specifika slezské náboženské tolerance

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace