D 102 Zastav se, poutníče! Metodologie zpřístupňování středověkých a novověkých epigrafických památek

Předmět
Dějepis
Cílová skupina
učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Akreditace
32209/2018-1

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.


Vzdělávací cíl

Cílem této vzdělávací akce je seznámení pedagogů s problematikou epigrafiky, tj. studia takových památek, které k nám promlouvají nejen formou uměleckého vyhotovení, ale především prostřednictvím existence nápisového doprovodu. Ten nám může zprostředkovat nejrůznější informace o daných pamětihodnostech (doba a důvod vzniku, tvůrce, donátor, doba oprav/y, úmrtní údaje, historické události apod.), jejichž obsah byl kromě konkrétního typu památky do jisté míry podmíněn určitou dobou, místem či lidovou zbožností, a které jsou vedle archivních materiálů bezesporu cenným historickým pramenem k dějinám daného regionu.

Nabyté poznatky z tohoto semináře je posléze možné využít například při organizování různých vlastivědných exkurzí za účelem bližšího poznání tamních památek, které tak mohou zajímavou formou doplnit a zpestřit teoretickou výuku dějepisu.


Charakteristika

Seminář se zabývá jednou z pomocných věd historických – epigrafikou. Náplní této disciplíny je výzkum středověkých a novověkých památek, které disponují různorodým spektrem historických nápisů, jež je nutné co nejpřesněji interpretovat.  Zpřístupnění takových pamětihodností se proto řídí jistými pravidly, s nimiž posluchače seznámí metodologická část výuky. K upevnění nabytých poznatků pak přispěje praktická exkurze na Petrov a do věže kostela sv. Jakuba v Brně, kde u působivého souboru náhrobních kamenů a zvonů proběhne zbývající část semináře.*

* Avizovaná exkurze se týká pouze brněnského semináře. V Praze a Olomouci bude nahrazena fotografiemi několika vybraných památek, které si epigraficky zpřístupníme přímo v učebně.


Obsah akce

Celá vzdělávací akce je zaměřena na epigrafiku – pomocnou vědu historickou, jež se zabývá interpretací primárně či sekundárně dochovaných historických nápisů na rozličné materii památek (náhrobní památky, zvony, kříže, sochy, boží muka, pamětní desky, fresky, obrazy atd.).

Seminář je rozvrhnut do dvou částí. První část (5 hodin) bude zaměřena na teorii doplněnou množstvím vybraných obrazových ukázek (převážně ze znojemského regionu). Ve druhé části semináře (3 hodiny) se společně přesune na Petrov, kde dojde k praktickému aplikování teoretických poznatků na příkladu několika náhrobních památek v areálu katedrálního kostela sv. Petra a Pavla. Celou výuku pak zakončíme epigrafickým zpřístupněním několika vybraných zvonů v kostele sv. Jakuba.*

Obsah výuky:

1. teoretická část

- základní definice epigrafiky

- vymezení pojmu „nápis“

- možnosti rozdělení epigrafiky (např. chronologické či dle kulturních okruhů)

- dělení nápisů dle umístění, funkce, formy apod.

- obsah nápisů na jednotlivých kategoriích památek (náhrobní památky, kampanologické památky, drobná sakrální architektura, památky na architektuře aj.)

- typologie náhrobních památek

- válečné rekvizice zvonů

- problematika „epigrafických falz“

- nejdůležitější epigrafická literatura

- vlastní metodologie výzkumu

- paleografický exkurz (základní určení použitého písma a jeho rámcové datování, nejtypičtější znaky jednotlivých písem, nejčastější paleografické zkratky...)

- obrazové ukázky nejzajímavějších epigrafických památek a jejich komplexní popis

2. praktická část *

- přesun na Petrov za účelem epigrafického zpřístupnění několika vybraných náhrobníků

- návštěva zvonů v kostele sv. Jakuba a jejich epigrafické zpřístupnění

* Tato praktická část se vztahuje pouze k brněnskému semináři. V ostatních městech ji nahradí rozšíření posledního bodu u teoretické části výuky.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace