D 103 Každodennost ve výuce dějepisu

Předmět
Dějepis
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Lektor(-ka)
Akreditace
396/2018-2-35

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.


Vzdělávací cíl

Rozšíření znalostí učitelů dějepisu z dějin každodennosti: prameny a jejich interpretace


Charakteristika

Seminář slouží učitelům dějepisu k rozšíření znalostí z dějin každodennosti v období pozdního středověku, jejichž prostřednictvím lze obohatit a zatraktivnit dosavadní výuku dějepisu orientovanou převážně na politické dějiny. Pozornost je věnována metodám oboru, charakteristice pramenů vzniklých v odlišných sociálních prostředích a zejména kritické analýze a interpretaci vybraných typů písemných pramenů s důrazem na městskou provenienci. Kurz nabídne vhled do několika oblastí každodenního života: majetková skladba zámožných měšťanů, rodinné poměry, úloha věna, vztah k církvi, ceny a mzdy jako měřítko životní úrovně, skladba stravy, cesty a cestování. Součástí semináře je také práce s mapou (dobová mapová vyobrazení, slepá mapa) jako důležitý nástroj k zlepšení orientace žáků a studentů v prostoru.  


Obsah akce

Obsah:

  1. Metody a přístupy dějin každodennosti jako svébytného směru současného dějepisectví……………………………………………...45 min.
  2. Charakteristika vybraných typů písemných pramenů z dějin každodennosti: účty, závěti, svatební smlouvy, poutnické knihy……..…45 min.
  3. Prameny k dějinám cest a cestování (cestovní účty kutnohorského mincmistra do Budína v roce 1512: průběh a délka cesty, skladba jídelníčku, mzdy obslužného personálu); finanční zajištění poutnických cest (poutnická kniha ze Sieny, závěti), slepá mapa……………………….…3x 45 min.
  4. Prameny k dějinám každodennosti v pozdně středověkých městech (závěť olomouckého měšťana Řehoře Molera z roku 1466: skladba majetku, poměry v rodině a vztah k církvi; svatební smlouva ze Starého Města Pražského z roku 1519: věno, majetkové vyrovnání)….3x 45 min.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace