D 105 Jak se žilo za císaře pána – Češi a česká společnost v době vlády Františka Josefa I.

Předmět
Dějepis
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Lektor(-ka)
Akreditace
27664/2017-2- 1065

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.


Vzdělávací cíl

Cílem přenášky je seznámit posluchače s dobou Františka Josefa I., jeho osobním působením na dějiny podunajské monarchie, nastínit, jak se postoj české společnosti k tomuto panovníkovi během desetiletí jeho vlády měnil, a jaké významné osobnosti ovlivňovaly kulturní a společenské změny na území českých zemí. Posluchači budou nejen seznámeni s významnými historickými a kulturními procesy, ale současně jim budou poskytnuty i tipy a nápady na využití dalších materiálů (dobových pamětí, krásné literatury, fotografií a internetových zdrojů), které upotřebí při vlastním výkladu této tématiky.   


Obsah akce

František Josef I. byl nejdéle vládnoucím panovníkem v českých dějinách a během jeho vlády došlo k mnoha významným politickým, kulturním a společenským změnám, které ovlivnily nejen formování českého národa ve druhé polovině 19. století, ale také českou společnost jako celek. V době vlády tohoto Habsburka došlo také k rozkvětu české kultury a vzniku významných architektonických, literárních i hudebních děl, které tvoří součást našeho kulturního dědictví.  

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace