EV 13 Ochrana přírody v ČR – včera, dnes a zítra

Předmět
Biologie, Environmentální výchova
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Akreditace
396/2018-2-35

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.


Vzdělávací cíl

Seznámit pedagogy s aktuální praktickou ochranou přírody v ČR


Charakteristika

Seminář si klade za cíl rozšířit znalosti účastníků o pojmy a novinky v ochraně přírody ČR, v jednotlivých tématech budou vždy uváděny konkrétní příklady a možnosti jejich začlenění do výuky (převážně zoologie a botaniky). Struktura semináře viz obsah.


Obsah akce

1) historie ochrany přírody u nás, aktuální stav

           2) druhová ochrana přírody – obecná (invazní druhy, Natura 2000) a zvláštní  (zvláště chráněné druhy – kategorie, způsoby ochrany, příklady konkrétních zástupců)

           3) územní ochrana – obecná (ÚSES, VKP, krajinný ráz – pojetí, příklady, teorie vs. praxe) a zvláštní  (chráněná území – přehled, předměty ochrany, problémy)

           4) instituce v ochraně přírody (orgány státní správy, samosprávy, veřejnost – práva a kompetence, řešeno na praktických příkladech)

           5) management v ochraně přírody (typy managemtntu, dotační tituly, plány péče, legislativa)

           6) prostor pro diskuzi, aktuální témata v ochraně přírody ČR, výhledy do budoucna

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace