HV 42 Filmový muzikál jako žánr integrace - typologie a vývoj filmového muzikálu v ukázkách

Předmět
Hudební výchova
Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Akreditace
396/2018-2-35

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.


Vzdělávací cíl

 • Získat znalosti typologického vymezení muzikálu.
 • Prostřednictvím typologie muzikálu a analýzy konkrétních příkladových videoukázek být schopen rekonstruovat genezi filmového muzikálu - milníky, etapy, trendy.
 • Získat a upevnit znalosti typologicky zásadních filmových muzikálových produktů (18 příkladových muzikálů) a seznámit se s okolnostmi jejich vzniku, dobové recepce a soudobým hodnocením.
 • Seznámit se s vybranými osobnostmi „muzikálového světa“ – režiséři, herci, autoři hudby, prezentéři ad.
 • Naučit se respektovat muzikál jako osobitý, umělecky hodnotný hudebně dramatický žánr.
 • Rozvinout dovednosti kritického hodnocení prostřednictvím analýzy, syntézy a komparace filmových ukázek.

Charakteristika

Přednáška proniká do problematiky, specifik a historie muzikálového žánru v co nejširším kontextu všeobecně kulturním, estetickém a umělecko-historickém. Usiluje nejen o pochopení jedinečnosti charakteristických rysů filmového muzikálu, typologie fabulí, situací, postav atd., ale i o pochopení  a zvnitřnění postupů a fází interpretace textu (zde filmového materiálu) jako základní hermeneutické kategorie. Důraz je kladen na rozvoj individuální schopnosti rozumět, vykládat a aktivně užívat dané problematiky interdisciplinárně.

Jde o:

 • získání základních vědomostí a poznatků v oblasti dějin světového a českého filmového muzikálu formou ilustrativních videoukázek;
 • rozvoj bezpečné orientace v problematice interdisciplinární umělecké, žánrové a stylové integrace jako stěžejního výrazového prostředku filmového muzikálu;
 • rozvoj schopnosti usouvztažňovat a spojovat nabyté vědomosti, získání všeobecného přehledu ve vymezeném žánru;
 • proniknutí do specifik estetického prostoru filmového a divadelního muzikálu;
 • získání kompetencí v oblasti umělecko-estetického hodnocení předkládaného videomateriálu.

Obsah akce

Přednášející se zásadně staví proti paušálnímu odmítání nonartificiální hudby, kterou respektuje jako jev sui generis, jako součást univerzálně sdíleného kulturního dědictví a pracuje s ní jako se zcela přirozenou obsahovou součástí školního hudebně vzdělávacího procesu. Chápe muzikál jako významný a svébytný „žánr tzv. tradiční populární hudby“ (Poledňák, Ivan: Úvod do problematiky hudby jazzového okruhu. Olomouc, UP 2005). Respektuje muzikál jako osobitý a typologicky zřetelně vyhraněný hudebně dramatický žánr.

Přednášející bude podrobně charakterizovat, analyzovat a konkrétními filmovými ukázkami demonstrovat tyto specifické typologické znaky muzikálu: INTEGRACE, UNIVERZALITA, VERNACULAR, EDUKATIVNOST, INVENČNOST V AKCENTACI „DOBOVOSTI“, STYLIZOVANÝ EXOTISMUS, METAMORFÓZA HRDINŮ, HAPPY END PODTRŽENÝ CYKLIČNOSTÍ, HUMOR, TYPIZOVANÁ POVAHA HUDEBNÍCH ČÍSEL.

Budeme pracovat s následujícími hudebními filmy a muzikály: Zpívání v dešti (Gene Kelly, Stanley Donen, 1952), Divotvorný hrnec  (Francis Ford Coppola, 1968), Vlasy (Miloš Forman, 1979), Popelka (Robert Icsove, 1997), Sedm nevěst pro sedm bratrů (Stanley Donen, 1954), Muzikál ze střední (Kenny Ortega, 2006), Šumař na střeše (Norman Jewison, 1971),Les Miserábles (Gavin Taylor, 1995), Producenti (Susan Stroman, 2005), Rent (Chris Columbus, 2005), Za zvuků hudby (Robert Wise, 1965), Starci na chmelu (Ladislav Rychman, 1964), Šakalí léta (Jan Hřebejk, 1993), Holiday Inn (Mark Sandrich, 1942), Princové jsou na draka (Jiří Adamec, 1980), Američan v Paříži (Vincente Minnelli, 1951), Modrý pták (George Cukor, 1976) a Cats (David Mallet, 1998).

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace