M 195 Řešení úloh ve vyučování matematice se zaměřením na využití „neškolských strategií"?

Předmět
Matematika
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Akreditace
27664/2017-2- 1065

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.


Vzdělávací cíl

Cílem semináře je seznámit se s využitím heuristických strategií při řešení úloh v matematice na 2. a 3. stupni.  Na konkrétních příkladech bude ukázáno, jak jejich aktivní využívání ovlivňuje žákovskou kulturu řešení úloh a jejich vztah k matematice.


Charakteristika

Seminář je věnován řešení úloh ve vyučování matematice. Řešení úloh je ukazatelem stavu porozumění myšlenkám, se kterými se žáci seznamují. Dovednost řešit úlohy se rychle zvětšuje, když řešitel získává nové zkušenosti s touto činností. Úlohy pomáhají řešitelům rozhodnout, které předchozí znalosti lze aplikovat v nové situaci, jakou roli tato znalost hraje, která znalost je neužitečná nebo dokonce chybná a stává se překážkou pro další rozvoj jejich znalostí a dovedností. Jak může učitel zjistit, zda žák učivu porozuměl? Jednou z možností je žákova schopnost přicházet s novými, originálními řešitelskými postupy při řešení nové úlohy. V semináři se účastníci seznámí s  heuristickými strategiemi vhodnými pro řešení mnoha úloh v matematice na 2. a 3. stupni a budou mít možnost vyzkoušet si jejich využití na konkrétních úlohách.


Obsah akce

  • Význam řešení úloh pro vyučování matematice (0,5 hodiny)
  • Kultura řešení úloh žáky (1 hodina)
  • Řešení úloh s využitím vizualizace, heuristických strategií (0,5,hodiny)
  • Heuristické strategie vhodné pro využití žáky 2. stupně ZŠ a SŠ (2,5 hodiny)
  • Přednosti a možná úskalí využití heuristických strategií žáky (1 hodina)
  • Řešení vybraných úloh pomocí heuristických i standardních školských strategií (2,5 hodiny)

Praha, 24.04.2019, 9:30–16:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace