M 202 Dyskalkulický žák na druhém stupni základní školy

Předmět
Matematika
Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií
Akreditace
12475/2017-2-556

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.


Vzdělávací cíl

Cílem vzdělávací akce je seznámit učitele s problematikou dyskalkulických žáků, s problémy v konkrétním učivu matematiky 2. stupně ZŠ, poukázat na vhodné výukové metody a vhodné pomůcky. Poskytnout učitelům metodický materiál k této činnosti.


Obsah akce

Dyskalkulie jako vývojová porucha učení, její klasifikace. Další příčiny poruch učení v matematice. Problematika přechodu žáků s dyskalkulií na druhý stupeň ZŠ. Analýza příčin problémů v matematice, individuální přístup ke každému žáku. Důležitost okamžité a konkrétní pomoci v daném učivu.  Metody práce s dětmi s problémy v matematice. Význam "AHA" efektu.Individuální plán a reedukační cvičení, pracovní listy a pomůcky

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace