PP 352 Etopedická diagnostika

Předmět
Pedagogika a psychologie
Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, vychovatelé ve školních družinách, vychovatelé v domovech mládeže
Akreditace
396/2018-2-35

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.


Vzdělávací cíl

Cílem semináře je seznámit posluchače se základními prvky etopedické diagnostiky, na základě které by měli být schopni u ohrožených dětí (sociálně handicapovaných) stanovit diagnózu maladaptivního chování a na jejím základě vytvořit strategii účinného postupu vedoucího k nápravě.


Určeno pro:  ZŠ1, ZŠ2, metodici prevence, výchovní poradci, vychovatelé dětských domovů, ŠD


Charakteristika

Účastníkům semináře bude poskytnut základní vhled do problematiky etopedie a etopedické diagnostiky se zaměřením se na její využití v pedagogické praxi. Seznámeni budou s různými metodami etopedické diagnostiky a s ideální normou v oblasti chování. V praxi si vyzkouší interaktivní formou využití etopedické diagnostiky jako možnost nápravy maladaptivního chování žáků. Výuka je vedena interaktivní způsobem jako kombinace výkladu a skupinové diskuze.


Obsah akce

Úvod do problematiky, seznámení se základními pojmy – etopedie, etopedická diagnostika, etopedická diagnóza, prognóza, anamnéza, katamnéza, reedukace, resocializace, porucha chování, ideální norma – 2 hod.

Diagnostické metody - obecné, speciální, psychoterapie, provázení, přijetí dítěte – 1 hod.

Cíl, druhy, význam  etopedické diagnostiky pro praxi, příčiny maladaptivního chování dětí, využití v pedagogické praxi – 1 hod.

Práce s dítětem a rodinou, multidisciplinární přístup odborníků, spolupráce s OSPOD,  konkrétní kazuistiky – 2 hod.

Institucionální péče – druhy, význam; ochrana jedince, ochrana společnosti - 0,5 hod

Aplikace poznatků v praxi, využití v jednotlivých předmětech – 1 hod.

Skupinová diskuze, závěr, kontrolní test – 0,5 hod

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace