PP 353 Komunikační dovednosti a hlasová hygiena pro učitele

Předmět
Pedagogika a psychologie
Cílová skupina
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, , učitelé VOŠ,
Akreditace
396/2018-2-35

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.


Vzdělávací cíl

Rozvoj komunikačních dovedností včetně správné hlasotvorby. Schopnost sebereflexe a využití získaných poznatků a dovedností v každodenní praxi učitele.


Charakteristika

Obsahem semináře je rozvoj komunikačních dovedností účastníků. Projdeme cestou od správné hlasotvorby (dechová a hlasová cvičení) k verbální a neverbální komunikaci (cvičení zaměřená na rozvoj verbální a neverbální komunikace včetně zvukové stránky řeči). Hlavní důraz bude kladen na praktická sebezkušenostní cvičení a jejich reflexi ve vztahu k jednotlivým účastníkům semináře. Pozornost bude věnována též možnostem uplatnění získaných poznatků a dovedností v praxi – ve výuce i mimo ni (hlasová hygiena).


Obsah akce

 Obsahem semináře je rozvoj komunikačních dovedností účastníků. Hlavní důraz bude kladen na praktická sebezkušenostní cvičení a jejich reflexi ve vztahu k jednotlivým účastníkům semináře. Pozornost bude věnována též možnostem uplatnění získaných poznatků a dovedností v praxi.

Přehled témat výuky s časovou dotací

  1. Uvedení do tématu – druhy komunikace, komunikační hry a cvičení pro vytvoření pozitivní atmosféry ve skupině (1 h)
  2. Cvičení zaměřená na dech a správnou hlasotvorbu a hlasovou hygienu (2 h)
  3. Cvičení pro rozvoj verbální komunikace (2 h)
  4. Cvičení pro rozvoj nonverbální komunikace (2 h)
  5. Reflexe a sebereflexe – jak přenést dovednosti a poznatky ze semináře do mé vlastní výuky (1 h)
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace