PP 355 Jak se domluvit s těmi, kteří nás neposlouchají?

Předmět
Pedagogika a psychologie
Cílová skupina
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, , učitelé VOŠ,
Akreditace
32209/2018-2-875

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.


Vzdělávací cíl

Zefektivnění výuky a porozumění žáků, zlepšení komunikace mezi učitelem a žákem


Charakteristika

Občas se stává, že si lidé nerozumí, přestože mluví stejným jazykem. Mohou za to mimo jiné i různé komunikační styly. Když je dokážeme poznat, je to, jako bychom se naučili další „cizí“ jazyk! 

Seminář seznámí učitele s jednoduchými metodami Neurolingvistického programování a tím, jak mohou pomoci získat pozornost žáka, jak zefektivnit společnou komunikaci a pochopení. Učitelé si vyzkouší různé modelové situace a jejich řešení, zjistí, jaký komunikační styl sami preferují, naučí se rozpoznat, jaký komunikační styl preferuje žák a pokusí se se svým komunikačním stylem pracovat tak, aby bylo dosaženo vyššího porozumění. 

V závěru semináře proběhne reflexe a diskuse nad konkrétními příklady z praxe učitelů.


Obsah akce

1 hod  Jak si získat pozornost druhého a motivovat jej ke vzájemné komunikaci? (evokace problému)

Rozebereme si několik příkladů (např. nezájem, antipatie k tématu, demotivace, apod.), kde se podíváme na situaci očima učitele i žáka. Účastníci zkusí odhadnout s jakými cíli, očekáváním či náladami každá ze stran do interakce vstupuje. Krátce se pobavíme, s jakými reakcemi studentů se učitelé setkávají a co si myslí, že je jejich příčinou.

1 hod  Inspirace v metodě Neurolingvistického programování – možnosti jak a kdy může pomoci  (představení metody a základních pilířů)

Představíme si metodu NLP, k čemu původně vznikla a co konkrétně lze využít pro pedagogickou praxi. Řekneme si hlavní cíle, předpoklady a pravidla pro využití této metody. Zjistíme, jak zpracováváme získané informace a co vede k nedorozumění mezi lidmi, které může mít za následek nezájem o další komunikaci.

4 hod  Různé situace a jejich řešení pomocí jednoduchých metod NLP  -  učitelé si vyzkouší modelové situace, zjistí, jaký komunikační styl sami preferují, naučí se rozpoznat, jaký komunikační styl preferuje žák, zkusí se svým komunikačním stylem pracovat.

Představíme si, jak probíhá meziosobní percepce, sociální poznávání, utváření dojmu, jak pracujeme s kognitivnímí zkratkami, jak vzniká první dojem apod. Na mnoha příkladech se budeme věnovat komunikačním stylům (komunikační kanály, způsoby vyjadřování, volba slov apod.). Účastníci se naučí přizpůsobit svůj komunikační styl a vyjadřování komunikačnímu stylu druhého, naučí se navodit tzv. raport (vzájemné pochopení). Zároveň se naučí vyjasnit si vlastní cíle komunikace (čeho chtějí komunikací dosáhnout) a potlačit různé nálady, emoce, předsudky, očekávání apod., které splnění tohoto cíle brání.

2 hodiny  Reflexe. Diskuse nad konkrétními příklady učitelů.

Na základě získaných znalostí a dovedností proběhne diskuse nad konkrétními zkušenostmi (zážitky) učitelů. Ti  se pokusí situace nahlédnout a vyřešit pomocí právě naučených metod. Účastníci si tak získané znalosti více upevní a aplikují přímo na vlastní praxi.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace