PP 356 Jak vyučovat rétoriku v základní a střední škole

Předmět
Pedagogika a psychologie
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií
Lektor(-ka)
Akreditace
396/2018-2-35

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.


Vzdělávací cíl

Ujasnění si základních rétorických pojmů: rétorika, dialog, diskuze, debata, beseda, polemika, argument, argumentace, typy otázek, status.

Praktické vyzkoušení si, jak vypadá postoj řečníka, jak by si měl řečník připravit a přednést svůj proslov, jak by měl vést dialog, aby předcházel konfliktům.   

Určeno pro učitele (vyučovací předmět):

 • Českého jazyka
 • Občanské nauky
 • Základů společenských věd
 • Osobnostní a sociální výchovy
 • Dramatické výchovy

Charakteristika

Chcete, aby si vaši žáci základní či střední školy uměli připravit a prezentovat referát? Aby se uměli připravit na vystoupení v některé z dialogických forem nebo přednesli příspěvek na akci školy? V semináři si pojmenujeme základní pojmy rétoriky, tedy umění mluvit k lidem a s lidmi a představíme si několik her a cvičení, které nejen obohatí zásobník výchovně vzdělávacích činností účastníků semináře, ale také je připraví na vystoupení před veřejností. Protože i učitelé se často dostávají do situací, ve kterých musí pohovořit nejen před svými žáky, ale i před rodiči. Například při představování školy, při besídce nebo při vedení rodičovských schůzek. Během semináře si uvědomíme, jaký vliv na publikum nebo na komunikačního partnera mají vědomě využité techniky mluvení a jak je možné předcházet konfliktům.  


Obsah akce

Seminář Jak vyučovat rétoriku v základní a střední škole praktickou formou výuky s přiměřenou mírou teoretického výkladu, představí učitelům, jak vést žáky k rétorickým dovednostem. Metodicky ukazuje, jak se jejich žáci mohou připravit na samostatný řečnický výstup a jak se mohou připravit na účast v různých typech diskuze, v debatě, besedě nebo polemice. Prostřednictvím řešení několika konfliktních situací ukáže učitelům, jak vést žáky k bezproblémovému jednání. Sekundárně seminář vede i k přípravě na rétorická vystoupení učitelů, například při Dnech otevřených dveří školy, prezentaci školy či realizaci proslovů na rodičovských schůzkách.

Témata výuky:

 • Úvod do umění mluvit k lidem a s lidmi
 • Fyzický postoj rétora
 • Dialog
 • Dialogické formy: diskuze, debata, beseda, polemika
 • Typy diskuze: panelová diskuze, středověká disputace, brainstorming, konference
 • Stavba a realizace proslovu
 • Konfliktní dialogické jednání
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace