PP 362 Základy práva pro neprávníky

Předmět
Pedagogika a psychologie, Základy společenských věd
Cílová skupina
učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, , učitelé VOŠ
Lektor(-ka)
Akreditace
396/2018-2-35

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.


Vzdělávací cíl

Seznámit posluchače se základními principy fungování práva, důležitými pojmy a ozřejmit úskalí některých právních jednání z pohledu praxe.


Charakteristika

Jaký je rozdíl mezi zcizením a odcizením? A co to znamená, když je ve smlouvě napsáno „zásadně“?

Právo je součástí běžného života. Setkáváme se s ním každý den, často aniž o tom víme. Cílem semináře je poskytnout účastníkům základní vhled to problematiky jednotlivých právních odvětví (občanské, obchodní, pracovní, trestní, správní, procesní a ústavní právo), a to s důrazem na praktické otázky a problémy, které může život přinést.

Důležitou část semináře tvoří i vysvětlování často tradovaných nepravd o právu, a to zejména v oblasti pojmosloví. Pozornost je v tomto směru věnována právnímu jazyku a jeho úskalím.

Zastřešujícím cílem semináře je naučit účastníky chovat se tak, aby s právem neměli problémy a byli schopni své znalosti šířit dále.


Obsah akce

Jednodenní seminář s dotací 8 hodin poskytuje základní vhled do jednotlivých právních odvětví (občanské, obchodní, pracovní, trestní, správní, procesní a ústavní právo).

Důraz je kladen zejména na otázky praktické, tedy takové, se kterými se každý člověk může potkat v běžném životě (uzavírání smluv, dědictví, odpovědnost za škodu, vztah k orgánu veřejné moci). Základním cílem semináře je naučit účastníky chovat se tak, aby s právem neměli problémy a byli schopni své znalosti šířit dále.

Důležitou část semináře tvoří i vysvětlování často tradovaných nepravd a nesprávností o právu, a to zejména v oblasti pojmosloví. Pozornost je v tomto směru věnována právnímu jazyku a jeho úskalím.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace