PP 368 „Chceme zapalovat? Musíme hořet!“

Předmět
Pedagogika a psychologie
Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ, všichni pedagogičtí pracovníci
Akreditace
13170/2018-2-450

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.


Vzdělávací cíl

Hlavním cílem předkládaného kursu je komplexně podpořit osobnost pedagoga ve čtyřstupňovém modelu tak, aby mohl efektivně realizovat požadovanou inkluzi individuální podporou svých žáků.

Dílčím cílem 1 je rozpoznat protektivní faktory, slabé stránky ve čtyřstupňovém modelu rozvoje osobnosti pedagoga s detekcí nevyužitého potenciálu a možných budoucích rizik.

Dílčím cílem 2 je osvojení praktických kompetencí – konkrétních metod a technik - pedagogem pro svůj osobnostní rozvoj.

Odůvodnění:

„Pouze pedagog, který umí ochránit, podpořit a rozvíjet sám sebe, může ochraňovat, podporovat a rozvíjet své žáky.“ Koncept multidisciplinárního kursu je ukotven do současného školního rámce, který svým obsahem podporuje znalosti a dovednosti pedagogů, což je mj. i v souladu s cíli Národní strategie primární prevence: „Všeobecná primární prevence by měla být integrována do běžné činnosti škol – měli by ji dělat sami učitelé“, MŠMT.


Charakteristika

Kurs „Chceme zapalovat? Musíme hořet!“ vychází z předpokladu, že současný pedagog má v první řadě umět své žáky osobnostně inspirovat a vnitřně motivovat ke vzdělávání. Pouze pedagog, který akceptuje a rozvíjí svou vlastní jedinečnost, umí individuálně přistupovat ke každému žákovi a vytvořit tak vhodné podmínky pro jeho rozvoj. Jednotlivé aktivity kursu umožní prostřednictvím specifických metod a technik pedagogům podporu jejich emoční, sociální inteligence a rozvoj schopnosti metakognice, senzitivity a přirozené autority. Pozitivní dopad realizovaného kursu je na kvalitu života pedagoga, jeho žáků, spolupracovníků a na spolupráci s rodiči. Multidsciplinární přístup lektorky kursu komplexně podporuje osobnost pedagoga na základních, středních a vyšších odborných školách.


Obsah akce

Předkládaný kurs umožňuje komplexní osobnostní podporu pedagogům na základních, středních a vyšších odborných školách. Jednotlivé aktivity kursu umožní pedagogům podporu emoční a sociální inteligence. Rozvoj schopnosti metakognice, senzitivity, seberozvoje a přirozené autority podstatným způsobem ovlivňuje kvalitu jejich osobního života a kvalitu života jejich žáků, spolupracovníků, školní klima a spolupráci s rodiči.

Účastníci si osvojí tyto konkrétní znalosti a dovednosti:

 • Pedagog je zkompetentněn v detekci protektivních faktorů, slabých stránek ve čtyřstupňovém modelu rozvoje osobnosti s rozpoznáním zatím nevyužitého potenciálu a možných budoucích rizik.
 • Pedagog zná konkrétní metody a techniky v rozvoji osobnostních kompetencí, emoční a sociální inteligence, schopnosti metakognice, senzitivity a přirozené autority.
 • Pedagog je zkompetentněn v technice „Trojnožka sebedůvěry“ a „Hořet, ale nevyhořet“.

Témata výuky s časovou dotací 8 vyučovacích hodin:

 1. Detekce protektivních faktorů osobnosti pedagoga v oblasti psychické, sociální, zdravotní a duchovní.
 2. Pojmenování výzev, nevyužitého potenciálu účastníka.
 3. Rozklíčování rizikových faktorů v oblasti psychické, sociální, zdravotní a duchovní.
 4. Nalezení možných rizik do budoucna.
 5. Komplexní kazuistika čtyřstupňového modelu osobnosti pedagoga zahrnující protektivní a slabé faktory s možnostmi a riziky do budoucna.
 6. Technika „Trojnožka sebedůvěry“ a rozvoj schopnosti metakognice.
 7. Zkompetentnění pedagoga ve vybraných metodách a technikách seberozvoje, přirozené autority, senzitivity. Nácvik konkrétních metod a technik práce s nezdravými, potlačovanými emocemi vycházejícími ze zakázky skupiny.
 8. Prevence, detekce, případně možnosti terapie syndromu vyhoření. Nácvik techniky „Hořet, ale nevyhořet“.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace