PP 369 Jak naučit žáky myslet a učit se – seminář k rozvoji kognitivních dovedností podle prof. R. Feuerste

Předmět
Pedagogika a psychologie
Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, vychovatelé ve školních družinách, vychovatelé v domovech mládeže, učitelé VOŠ, všichni pedagogičtí pracovníci
Lektor(-ka)
Akreditace
396/2018-2-35

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.


Vzdělávací cíl

Cílem semináře je seznámit účastníky s východisky teorie prof. Reuvena Feuersteina. Seminář přiblíží myšlenky strukturální kognitivní modifikovatelnosti a zprostředkovaného učení s ukázkami práce s tzv. Instrumenty. Světově proslulý pedagog a psycholog sestavil ucelený systém pracovních listů, které rozvíjí řešitelovy poznávací funkce a jeho schopnost projít učením v souvislostech. Metoda přináší umění vytvořit si vlastní strategii řešení úkolu, upevňuje sebedůvěru, odstraňuje z naší práce impulzivitu a strach z chyby, rozvíjí vyjadřování a respektování jiného názoru a pomůže lépe se orientovat ve vlastním životě. Program posiluje pocity kompetence a odstraňuje negativní sebepojetí, vytváří předpoklady pro rozvoj jedince v oblasti myšlení, buduje jistotu v učebních situacích, předává a umožňuje rozvíjet strategie řešení neznámých a náročných úkolů prostřednictvím vytváření návyků v učebních situacích, modelováním postupů řešení náročných úloh i formou vytváření příležitostí pro samostatné řešení. Kurz přináší inspiraci pro školní či poradenskou práci (pro teoretické zakotvení a zdůvodnění postupů v rámci školní i poradenské psychologie) a současně je nabídkou nové metody, kterou mohou účastníci dále studovat a která má široké využití ve výchovně vzdělávacím procesu (představuje ucelený, strukturovaný a komplexní materiál, který lze použít jako nástroj, didaktický i obsahový pro náplň nápravných i intervenčních postupů a plánů).


Obsah akce

  • Osobnost prof. Reuvena Feuersteina (1 hodina)
  • Pojetí kognice v kontextu teorie prof. R. Feuersteina (1 hodina)
  • Strukturální kognitivní modifikovatelnost (1 hodina)
  • Deficity kognitivních funkcí na úrovni různých fází řešení úloh a v oblasti myšlení, tj. inputu, elaborace a outputu (1 hodina)
  • Zkušenost zprostředkovaného učení (1 hodina)
  • Program Instrumentálního obohacování (2 hodina)
  • Možnosti využití tzv. Instrumentálního učení v práci pedagogů, psychologů, asistentů pedagoga, rodičů (1 hodina)
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace