PP 371 Práce s třídním kolektivem – pojďme se snažit být spolu, i když jsme každý jiný

Předmět
Pedagogika a psychologie
Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ, všichni pedagogičtí pracovníci
Akreditace
24409/2018-2-698

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.


Vzdělávací cíl

Pochopit třídní dynamiku, roli pedagoga v třídním kolektivu a neformální rozdělení rolí mezi žáky. Naučit se vnímat jinakosti žáku a pracovat s nimi v rámci začlenění do kolektivu. Tato problematika navazuje na aktuální téma inkluze, různorodosti žáků ve třídě, a tím náročnější vnímání individuality jednotlivých žáků.  Pochopení skupinové dynamiky, procesů, kterými skupina pracuje, diagnostiky jednotlivých projevů chování, dává příležitost pedagogům lépe pochopit dění ve třídě a preventivně působit v posílené skupinového dění nebo následně řešit problémové situace.

Klima třídy je důležitým aspektem pro možnost zdravého sociálního růstu žáků. Vytváření rolí, skupinového statusu je první sociální zkušeností žáků ve vytváření pozic ve společnosti. Tato zkušenost je predikuje k dalším sociálním rolím. Proto je velmi důležitá znalost pedagogů těchto principů a projevů, aby mohli pozitivně podpořit jejich zdravý sociální vývoj.vu a neformální rozdělení rolí mezi žáky. Naučit se vnímat jinakosti žáku a pracovat s nimi v rámci začlenění do kolektivu.


Charakteristika

Kurz zaměřený na teoretický základ a praktickou zkušenost při práci s třídním kolektivem. Zaměřuje se na posílení vztahů ve třídě, přijetí žáků se specifickými problémy a tvorbu celkového klimatu ve třídě, který podporuje vzájemnost, a tím posiluje pozitivní motivace i ve výukové oblasti.


Obsah akce

1.Vytváření hierarchie a statusu žákův třídním kolektivu (1h)

2.Role pedagoga a její význam (1h)

3.Vzájemné vztahy (1h)

4.Co si počít se specifickými problémy žáků (1h)

5.Posilování vztahů, koheze a vzájemnosti ve třídě (konkrétní nabídka aktivit a praktické nácviky. (4h)
 

Studijní literatura:

Šnýdrová, Ivana: Psychodiagnostika . Grada Praha 2008

Šimíčková-Čížková, J.: Poznávání duševního života. UP Olomouc 2002

Svoboda, Mojmír a kol.: Psychodiagnostika dětí a dospívajících. Portál Praha 2001

Musil, Jiří V.: Sociometrie v psychologické kognici. UP Olomouc 2003

Lašek, Jan: Sociálně psychologické klima školních tříd a školy. Gaudeamus Hradec Králové 2001

Braun, Richard: Pedagogicko psychologická diagnostika (skriptum, ÚPRPŠ, 2003)

Braun, R.; Marková D., Nováčková, J.: Praktikum školní psychologie

Hrabal,Vladimír: Diagnostika. Karolinum Praha 2002

Brno, 12.04.2019, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace