RJ 25 Doprava a orientace ve městě (Транспорт и Ориентация в городе)

Předmět
Ruský jazyk
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Akreditace
5950/2018-2-239

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.


Vzdělávací cíl

Rozšíření slovní zásoby pedagogických pracovníků, získání přehledu o daném tématu, obdržení nových materiálů mapujících lexikum dané oblasti, nové druhy cvičení, jazykové hry, tématicky laděné písně, básně a jazykolamy.


Obsah akce

V teoretické části semináře bude pojednáno o historii městské a meziměstské dopravě, různých dopravních prostředcích, jejích vývoji, budou probrány historické i současné reálie související s tímto tématem. Materiály jsou doplněny novou lexikou, frazeologizmy, příslovími, aforismy, okřídlenými slovy a výrazy o dopravě, dopravních prostředcích.

Do praktické části semináře budou zařazeny zajímavé texty a různé druhy cvičení vycházející z uvedeného tématu, zejména se budou probírat slovesa pohybu.

Budou použita různé druhy cvičení: fonetická cvičená, doplňování různých druhů slov ve větách, tvoření různých druhů slov, cvičení na výběr synonym a antonym, cvičení na rusko-českou homonymii, cvičení na tvoření stupňů srovnání přídavný jmen, tvoření druhů sloves, cvičení na tvoření přídavných jmen slovesných, cvičení na použiti různých předpon v slovesech, cvičení na výrazné čtení textu a básníček, překladatelská cvičení.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace