VV 85 Od krásy ke kýči!

Předmět
Výtvarná výchova
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Akreditace
32209/2018-1

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.


Vzdělávací cíl

Cílem je seznámit posluchače s problematikou vývoje umění a krásy od antiky po současnost především z hlediska vývoje samotného myšlení lidské civilizace. Podrobně se zastavíme u několika mezníků vývoje umění a krásy, nejvíce nás však bude zajímat současný vývoj vizuální kultury a jejích možných podob, které eskalují v kýči.


Charakteristika

Seminář se skládá ze dvou částí. První část je cílena na dějinný vývoj chápání umění a krásy od antiky po novověk. Vývoj evropské civilizace byl natolik pestrý, že je možné shledávat mnohé změny ve vnímání krásy. Umění rovněž zrcadlí stav mysli daného společenství, a tak je dobrým příkladem pro pochopení sociálních faktorů dané doby. Stejně tak tomu je v moderním a současném umění. Nejen na to se zaměří druhá část semináře. Skrze pochopení společenských pohnutek v umění a vymizení dominance krásy z umění si budeme moci odpovědět na otázky, které mají kořeny v technologickém pokroku a sociálních změnách evropské kulturní společnosti. Nemalý prostor druhé části kurzu vyplní představení pojmu kýče a kritická diskuse nad tímto fenoménem, který je součástí každodennosti.


Obsah akce

Kurz bude rozdělen do dvou částí (4 + 4 hodiny), první bude zaměřena na historický vývoj chápání krásy a umění a druhá na moderní a současný dějinný vývoj těchto dvou hodnot.

V antickém období vnímali umění a krásu jiným způsobem, považovali za krásné jiná díla než v době osvíceností. Proč tomu tak bylo? Z jakých principů vychází pochopení krásy? Proč je umění hodnotnou konstantou přestože se lidský vkus neustále mění? Pokud si klademe tyto otázky, je možné se dostat blíže k úvahám a diskusím o kráse a umění. První část přednášky představí nejpodstatnější myšlenkové proudy v antice, středověku, renesanci, osvícenství, ve kterých se pojednávalo o kráse a umění. Zároveň na kanonických uměleckých dílech budeme demonstrovat podoby krásy a její vývoj.

Druhá polovina kurzu bude věnována současné problematice vizuální kultury. Především si zodpovíme otázky, proč z umění vymizela krása, jaké společenské faktory ovlivnily uměleckou tvorbu a v neposlední řadě se dostaneme k výraznému fenoménu – ke kýči. Ten je „výdobytkem“ moderní civilizace, stal se pokroucenou tváří čisté a jemné krásy a vsadil na konzumnost a líbivý efekt. Skrze přítomnost kýče v současné lidské produkci je možné odůvodnit mnohé sociální a vizuální defekty, které jsou součástí naší každodennosti a pomalu se vkrádají do našeho vkusu. Záměrem není demonstrovat kýčovité předměty, které nám dělají radost, ale kriticky uvažovat nad jejich příčinou vzniku a funkcí, kterou plní v našich životech.

V tomto kurzu není prvotním cílem rekapitulovat uměnovědná fakta, která se váží k uměleckým dílům, ale pochopení příčin, důsledků a samotného vývoje abstraktních pojmů umění a krásy.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace