MŠ 2 Podpora spontánního dětského výtvarného projevu v mateřské škole

Předmět
Mateřská škola
Cílová skupina
učitelé MŠ
Akreditace
24409/2018-2-698

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.


Vzdělávací cíl

Cílem semináře je seznámit účastníky s dětským spontánním výtvarným projevem a jeho významem pro vývoj předškolních dětí. Seminář je zaměřen na to, jak v praxi u dětí podporovat a iniciovat autentický výtvarný projev, jak připravovat vhodné příležitosti a prostředí, a jak předcházet výtvarné „bezradnosti“.


Charakteristika

Předškolní vzdělávání by mělo nabízet vhodné vzdělávací prostředí, kde se dítě může projevovat, bavit se a zaměstnávat přirozeným dětským způsobem. Nedílnou součástí přirozeného vývoje každého dítěte jsou spontánní výtvarné aktivity. Prostřednictvím vlastního výtvarného projevu dítě poznává svět, racionálně i emocionálně třídí své poznatky o světě, představy, vztahy a formuje myšlení. Dětský výtvarný projev je vytvořen bez ohledu na umělecké schopnosti a estetické cítění dítěte, souvisí se vznikem osobnosti a úzce se vztahuje k potřebě seberealizace. Dětský výtvarný projev není potřeba učitelem nijak korigovat. Pro jeho rozvíjení je však nezbytné připravovat vhodné prostředí, atmosféru, nabízet dostatečný prostor pro výtvarné vyjádření a podporovat „výtvarné“ sebevědomí dítěte. Přestože to vypadá jednoduše, velmi často se stává, že již v mateřské škole je výtvarný projev dítěte omezován či opravován výtvarným zadáním a činnostmi, které charakterizuje převaha hotových poznatků (práce se šablonou, obkreslování tvarů apod.), málo prostoru pro rozvoj fantazie a uplatnění vlastního řešení (potlačování vlastní tvarovosti, výběrová barevnost apod.). Seminář je zaměřen na to, jak u dětí podporovat a iniciovat autentický výtvarný projev, jak připravovat vhodné příležitosti i prostředí, a jak předcházet výtvarné „bezradnosti“.


Obsah akce

 

  • Rané spontánní výtvarné aktivity a jejich význam pro vývoj dítěte. Ukázky dětského výtvarného projevu u dětí od 0-6 let (výtvarná typologie, zajímavosti a zvláštnosti výtvarného projevu apod.) - 2 h
  • Přístupy k dětskému spontánnímu výtvarnému projevu z hlediska různých teorií a oblastí – 1 h
  • Iniciace výtvarného projevu, podpora a význam spontaneity. Obecná metodika výtvarné práce podporující autenticitu a tvořivost – 2 h
  • Didaktické přístupy a metody předcházení dětské výtvarné „bezradnosti“ (krizí výtvarného vyjadřování) a podpory výtvarného „sebevědomí“ – 1 h
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace