Z 87 Prší, prší, jen se leje aneb extrémy srážek ve světě i v Česku

Předmět
Zeměpis
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Akreditace
396/2018-2-35

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.


Vzdělávací cíl

Umožnit pedagogům zacílit výuku tématu atmosférických srážek na problematiku hydrometeorologických ohrožení, a to prostřednictvím přehledné prezentace aktuálního stavu poznání, monitoringu a předpovědí silných srážek na různých časových škálách a z nejrůznějších hledisek, včetně didaktických doporučení a odkazů na veřejně dostupné zdroje dat.


Charakteristika

Výuka klimatologie v rámci zeměpisu by měla kromě průměrných hodnot zahrnovat i problematiku hydrometeorologických extrémů, které tvoří jednu ze dvou hlavních skupin přírodních ohrožení. Seminář shrnuje aktuální stav poznání fyzikálních procesů vzniku srážek, jejich monitoringu, předpovědi a klimatologie. Na tomto základu představuje extrémy srážek ve světě i v Česku na různých časových škálách. Fyzikální děje jsou vysvětlovány pomocí přirovnání, která usnadní jejich prezentaci studentům. Představeny jsou veřejně dostupné webové služby, z nichž lze čerpat informace o aktuálních i historických srážkových extrémech a jejich následcích.


Obsah akce

Příčiny silných srážek (2 hodiny)

Přehledně shrneme fyzikální procesy způsobující vznik oblačnosti a srážek, přičemž společně najdeme vhodná přirovnání, jimiž lze tyto mnohdy obtížné procesy vysvětlit studentům. Následně odvodíme podmínky, při nichž dochází ke vzniku extrémních srážek a následných povodní (tropické a mimotropické cyklony, konvektivní bouře, vliv orografie).

Monitoring a předpověď srážek a průtoků (2 hodiny)

Ukážeme si moderní nástroje, které meteorologové a hydrologové využívají k monitoringu srážek. Seznámíme se s hlavními principy i limity meteorologických předpovědí. Projdeme vybrané webové služby, z nichž je možné čerpat aktuální i historická srážkoměrná data, a prodiskutujeme možnosti jejich využití ve výuce.

Klimatologie silných srážek na Zemi (2 hodiny)

Na základě analýzy map průměrných srážkových úhrnů odvodíme zákonitosti jejich plošného a časového rozdělení na Zemi. Následně je porovnáme s dosahovanými extrémy srážek za různou dobu akumulace (v řádu hodin, dnů a měsíců). Vybrané extrémní události si detailně představíme. Zvláštní pozornost bude věnována konvektivním bouřím a tropickým cyklonám jakožto hlavním příčinám katastrofálních dešťů a povodní na Zemi.

Klimatologie silných srážek v Česku (2 hodiny)

Obdobně prostudujeme tuto problematiku pro území České republiky. Zde budeme věnovat hlavní pozornost mimotropickým cyklonám, jimi způsobeným silným dešťům a povodním. 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace